Followers

Google+ Followers

maandag 24 augustus 2009

SaLuSa 24 augustus 2009


“Er moet echter nog steeds werk gedaan worden voor de volgende grote verandering. Maar zodra dat begint, kun je je voorbereiden op een rit in de achtbaan.”Wat we jullie geven in onze berichten, is voor de geleidelijke uitbreiding van je kennis, zodat je niet overdonderd wordt. Op dit moment is het noodzakelijk om je te informeren over de gebeurtenissen die leiden naar de Ascensie, een periode van toenemende gelegenheden om je spiritueel en mentaal voor te bereiden op wat komen gaat. Zo gaat het al jarenlang vooruit, maar het is essentiëel geworden sinds het Millennium, toen jullie een grote sprong voorwaarts maakten. Ons hoofddoel is geweest om jullie verzekering te geven over jullie succes, zodat jullie met vertrouwen vooruit kunnen kijken. Het was geweldig om de respons te zien, en hoe het Licht zich snel onder jullie verspreidde. Jullie energie vloeit samen, zodat een steeds groter wordend raster van Licht gecreëerd wordt. De aanwezigheid van Lichtwerkers op Aarde was ons instrument waarmee de activiteiten van de duistere krachten geremd konden worden, zodat voorkomen werd dat ze de omstandigheden nog slechter maakten. Alzo blijft het Licht de overheersende kracht, en groeit het voortdurend exponentiëel.


Het Licht is jullie bescherming, en het is de vrede die op jullie neerdaalt, en je oplift. Jullie winst komt vrij uit de chaotische omstandigheden, die gecreëerd worden door de duistere krachten om je af te leiden van je levensdoel. Jullie zijn in een overgangsperiode die veranderingen zal brengen, en een nieuwe richting zal creëren dan die waarin de Mensheid zich tot nu toe bewoog. Een nieuwe golf van bewustzijn raast over de Aarde, en geeft weer hoop aan veel mensen die wanhoopten dat het nooit anders zou worden. Er is een intentie voor veranderingen en die manifesteren zich nu, omdat vele zielen de energie voelden om actie te ondernemen. Jullie lagen te slapen, zodat jullie de duisteren toestonden om jullie levens over te nemen, maar jullie zijn plotseling wakker geworden voordat het te laat was. Wij zijn druk bezig geweest met jullie, en hebben voorkomen dat zij draconische maatregelen tegen jullie namen, aangezien hun plan voor jullie slavernij heel vergevorderd waren.


We noemen de angst die tot stand gebracht werd door de dreiging van internationaal terrorisme. Dat is niet zo wijd verspreid als gesuggereerd wordt, maar is het product van haat die gegenereerd wordt door bemoeienis met de soevereiniteit van andere landen. Zodra vertrouwen en vredige samenwerking tot stand gebracht wordt, zijn zulke bedreigeingen niet langer meer nodig en zullen de organisaties erachter kapot gaan. Hebzucht en macht zijn Millennia lang de motivaties geweest voor de Mensheid, maar dat zal ook veranderen door de toepassing van overvloed en het delen van rijkdom en de middelen van de Aarde. Er is genoeg voor iedereen om een gelukkig en comfortabel leven te leiden, en dat is precies waar jullie naar uit kunnen kijken. Jullie zullen vrij zijn om jullie doel na te streven, en in vrede leven in de wetenschap dat de dreiging van oorlog voorbij is.


Er moet echter nog steeds werk gedaan worden voor de volgende grote verandering. Maar zodra dat begint, kun je je voorbereiden op een rit in de achtbaan. Onze bondgenoten hebben geduldig afgewacht op het signaal om jullie verder te brengen, en over sommige belangrijke zaken kan ieder moment een beslissing vallen. Dierbaren, jullie zijn er zo dichtbij om ons van zoveel dichterbij te zien dan voorheen, en onze spectaculaire vertoningen zullen voor eens en altijd iedere twijfel over ons bestaan wegnemen. Daarna volgt onze benadering van jullie Leiders met het idee om een samenwerking te starten, om jullie op de hoogte te brengen van het Goddelijke Plan, en onze rol daarin. Dat moet er spoedig komen, en jullie snel naar de Ascensie toe dragen.


Hoe je er ook tegenaan kijkt, 2010 zal een zeer belangrijk jaar worden, en jullie zullen je verbazen over hoe snel dingen kunnen veranderen op Aarde. Het wordt een jaar van verheffing, en een nieuwe wind van vertrouwen zal over de Aarde waaien. Ineens zal het Licht vanuit jullie harten schijnen, en een totaal nieuwe blik op het leven zal het oude paradigma vervangen. De toekomst zal verwelkomd worden als jullie paspoort naar de hogere sferen, en de slaafsheid en pijn van de dualiteit zal aan de kant geschoven worden. Er liggen opwindende tijden van veranderingen in het verschiet die jullie maatschappijen totaal zullen omvormen, en ook de manier waarop jullie je tot elkaar verhouden. Jullie zullen weten dat de uitdrukking “je broeders hoeder” er eentje is die in de praktijk gebracht moet worden, en als de barrières wegvallen, worden er sterke banden gevormd tussen jullie allemaal. Liefde en vriendschap zullen je optillen naar duizelingwekkende hoogtes, en jullie zullen je afvragen waarom je de duisteren ooit toestond om tussen jullie in te komen.


De Mens is van nature een vreedzaam Wezen, die harmonie zoekt met alles wat leeft. Spoedig zullen jullie in staat zijn om die gevoelens vrijelijk te uiten, en mensen uit alle rangen en standen zullen in eenheid samenkomen. Het zal een grootse tijd zijn voor de ware uitdrukking van je Hogere Zelf. Hou deze visioenen in gedachten en weet dat alles goed gaat, en dat jullie geluk en vrijheid verzekerd zijn. Jullie kunnen op ieder moment die omstandigheden in jezelf creëren, die je in staat stellen om een baken van Licht te zijn. Het kan niet misgaan dat dit anderen die ermee in aanraking komen, wakker zal maken. Het is een heel natuurlijke gebeurtenis, en dat is precies wat Lichtwerkers over de hele wereld doen. Dus het is eenvoudig te begrijpen hoe zij bijdragen aan het opliften van zovele zielen. Het heeft een kalmerend effect op een ieder die ermee in contact komt, en het is ook een helende energie.


Als je ergens behoefte tegenkomt, zend dan een gedachte van vervulling uit; zo kun je helpen zonder de vrije wil van een ziel aan te tasten. Liefde kan geaccepteerd worden of afgewezen, maar het kan niet vernietigd worden omdat het onveranderlijk is. Alles is opgebouwd uit die energie, en het kan verminderd worden of verdund door het duister, maar het zal altijd bestaan. Dus jullie zien, Dierbaren, dat jullie als Lichtwezen onsterfelijk en onverwoestbaar zijn. In de dualiteit kan je fysieke lichaam vernietigd worden, maar je ziel blijft bestaan, en dat is de ware essentie van je Godzelf. De fysieke materie van jullie dimensie is dun en kan niet aan elkaar blijven zitten in de hogere sferen. Daarom zijn de veranderingen van op koolstof gebaseerde cellen naar kristallijne, nodig om jullie Ascensie mogelijk te maken. De meesten van jullie weten dat gedachte voorafgaat aan actie, en dat vorm in de hogere dimensies gemaakt is van Licht, en in wat voor vorm dan ook gegoten wordt door die kracht. Dat zal ook één van jullie capaciteiten zijn die samengaan met het bereiken van een hoger bewustzijn.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en kan je vertellen dat de leden van onze Galactische Federatie meer dan gereed zijn om met jullie samen te werken. Het zal jullie niet ontbreken aan leiding of hulp, en we verwachten dat jullie je snel zullen aanpassen aan de nieuwe manieren en technologieën. Mensen zijn van nature altijd klaar om meer geavanceerde methodes te proberen, en hebben geen tekort aan voorstellingsvermogen of kunde. Jullie tijd komt eraan, en we kijken ernaar uit om ons bij jullie aan te sluiten.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


By courtesy of Kees

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS