Followers

Google+ Followers

vrijdag 28 augustus 2009

28-AUGUSTUS-2009 ATMOS


Jammer genoeg kunnen we de dag niet aankondigen die de deadline is voor onze openlijke aankomst op Aarde. Dit te doen zou jullie eerder in gevaar brengen dan ons omdat de Duisteren met alle kracht zouden uithalen om het te verhinderen...
We hebben jullie zo veel te vertellen over jullie toekomst en stapsgewijs hebben we gedurende vele jaren informatie vrijgegeven. Zelfs zo kort als 50 jaar geleden zouden onze onthullingen smalende recensies hebben opgeleverd en zou onze aanwezigheid in twijfel zijn getrokken. Gelukkig zijn jullie toen in het Ruimte Tijdperk terechtgekomen en het onderwerp heeft zich van sciencefiction naar opwindende mogelijkheden verplaatst. Dat is hetzelfde geval met onze benadering tot het laten zien van onze vloot, het is nog maar van recente duur dat wij in staat zijn reguliere meervoudige waarnemingen te laten plaatsvinden zonder angst of bezorgdheid op te roepen. Sinds de Mensheid zich ook in de Ruimte heeft gewaagd en jullie zowel op de Maan als op Mars bewijzen hebben gevonden van intelligent leven, is het idee van Buitenaardsen binnen jullie Zonnestelsel onweerlegbaar.Er hebben zorgvuldig uitgekozen contacten plaatsgevonden, sommige zoals die van Betty en Barney Hill die werkelijk het onderwerp op gang hebben gebracht voor publiekelijk onderzoek. Andere zagen er uit als toevallige gebeurtenissen zonder grote consequenties maar zorgden ervoor dat de waarnemingen en contacten in jullie gedachten bleven. De crash bij Roswell heeft meer aandacht en publiciteit gekregen dan welk ander incident dan ook van deze aard en ondanks de gepoogde geheimhouding heeft het meer bijgedragen aan het promoten van het idee dat de Aarde wordt bezocht.Het plan voor jullie verlichting heeft deel uitgemaakt van het grotere plan voor jullie Ascentie en in de loop van de jaren is de nadruk komen te liggen op het voorbereiden erop. De Greys zijn de “vlieg in de zalf” geweest omdat hun aanwezigheid en daden een valse indruk hebben overgebracht van de intentie achter de bezoeken aan de Aarde. De Galactische Federatie zijn samen met de Witte Broederschap en Ouderen de hoofdspelers in het proces van jullie voorbereiden op niet alleen de laatste jaren tot 2012 maar ook daarna. Terwijl dat centraal staat op dit moment, zijn jullie ook geïnformeerd over de komende veranderingen in de volgende fase van jullie voortgaande evolutie.De grote stap voor degenen die ascenderen, is jullie huidige dimensie achter te laten en niet langer hun leven in een soort droomwereld te hoeven leiden. Vele malen hebben wij en andere leraren jullie verteld dat het een illusie is en een trieste reflectie van wat het zou kunnen zijn wanneer het bevrijd zou zijn van de duistere invloeden. Het is misschien pas nu dat velen zich gaan realiseren dat jullie in je eigen hel leven maar het is de Mens die dergelijke omstandigheden heeft gecreëerd. God voorzag in alles dat jullie nodig hadden om glorie te ervaren en een leven in volstrekt geluk in de hogere sferen die jullie ware thuis zijn. De Aardse ervaringen laten toch wat dierbare herinneringen bij jullie achter doordat jullie in het vinden van liefde voor elkaar tegenslagen hebben overwonnen. De fysieke aspecten van jullie levens kunnen zowel exotisch als pijnlijk zijn en het is dit grote verschil in jullie ervaringen dat de Aarde tot zo’n prachtige leerschool maakt.Dierbaren, het is geen wonder dat er met groot respect naar de Mensheid wordt gekeken omdat jullie tot in de diepten van de duisternis zijn afgedaald en het daarna lukte ze te overwinnen. Zo velen hebben nu hun Licht en waarheid gevonden door hun blik te richten op het verkrijgen van geestelijke verbetering in hun leven. Het was en is nog steeds het Goddelijke Plan om zoveel mogelijk zielen te helpen hun weg terug naar de hogere dimensies te vinden met behulp van Ascentie. Het is terecht bestempeld als een prachtig succes omdat er zelfs met vrijheid van keuze een aanzienlijk aantal de uitdaging heeft aangenomen. Ascentie aan het einde van deze Zonne Cyclus is een eenmalige kans die voor iedereen langskomt na duizenden jaren in de dualiteit.Jammer genoeg kunnen we de dag niet aankondigen die de deadline is voor onze openlijke aankomst op Aarde. Dit te doen zou jullie eerder in gevaar brengen dan ons omdat de Duisteren met alle kracht zouden uithalen om het te verhinderen. We wensen controle te hebben over zaken en beteugelen hen eerst voordat we een dergelijke actie ondernemen. Jullie krijgen al hinten over wanneer het zou kunnen zijn en het is vrij duidelijk dat het op tijd moet zijn gebeurd om een vreedzame mars naar de laatste dagen voor Ascentie te hebben.Wij neigen net als velen van jullie nu ernaar meer naar de uitkomst te kijken dan naar de middelen waarmee het wordt bereikt. Het doet er niet echt toe welk pad wordt genomen, zolang het, zoals verordend, resulteert in de voltooiing van de cyclus. De factor die dit alles bepaalt is jullie keuzevrijheid en de manier waarop je reageert op de veranderingen. Sommige zielen zijn zo onbewust dat zij de kans kunnen verwerpen om uit jullie bestaande dimensie te vertrekken. Hoe goed je ook de voordelen voor hen duidelijk maakt, er is een weerzin om de realiteit te verlaten waar ze gewend aan zijn.Jullie kunnen je afvragen waarom er gedacht wordt over veranderingen terwijl Ascentie steeds dichterbij opdoemt. Dat is hoofdzakelijk omdat jullie bewustzijnsniveaus moeten worden opgetild en omdat de hogere energieën de lagere afbreken waardoor verandering onvermijdelijk is. Feit is ook dat jullie je snel ontwikkelen naar het punt van vooruitgang welke jullie door de Duisteren is ontzegd. Dit veroorzaakt een gemakkelijke overgang naar de vele veranderingen die jullie verder zullen meenemen naar een nieuw geavanceerd niveau dat Ascentie met zich meebrengt. Met Moeder Aarde moet ook rekening worden gehouden omdat zij net als jullie niveaus moet bereiken voor haar eigen evolutionaire vooruitgang. Jullie ascenderen samen en zullen samen veranderingen ervaren en wanneer er ingrijpende reinigingsactiviteiten nodig zijn zullen jullie daar bijgevolg niet onder lijden. Er zijn voor ons een aantal opties beschikbaar om jullie te beschermen dus jullie hoeven over de uitkomst geen enkele angst te hebben. Natuurlijk zullen sommige zielen als gevolg van de veranderingen de Aarde verlaten maar ieder die dit doet, voert de eindtijd uit in overeenstemming met haar levenscontract.Ik ben Atmos van Sirius en ik heb opgesomd wat voor jullie ligt, in gedachten houdend dat jullie je op een aantal alternatieve versies kunnen richten. We zouden willen zeggen, luister met je hart en laat jullie gids je intuïtie zijn. Wanneer echter meer feiten openbaar worden gemaakt, zorg dan voor een open geest zodat jullie niet te rigide zijn in jullie overtuigingen. Jullie geschiedenis laat zien dat jullie door anderen werden geleid, in tijden waarin slechts bepaalde mensen voldoende waren opgeleid om onderwerpen zoals religie te onderwijzen. Bijgevolg werd een denkrichting gevormd die door vele levens heen werd meegenomen totdat er kansen kwamen voor oorspronkelijk vrij-denken. Nu zijn jullie voornamelijk jullie eigen leraren en jullie inzicht heeft daarvan geprofiteerd. Heb vertrouwen in jullie eigen vermogen om naar binnen te gaan en jullie zullen zien dat de waarheid daar al die tijd is geweest.Denk Licht, denk Liefde en jullie zullen je Goddelijke Zelf vinden.Dank je Atmos.

Mike Quinsey.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS