Followers

Google+ Followers

woensdag 12 augustus 2009

12-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Een leraar van Liefde en Licht zal geen trouw van jullie eisen door je met iets te bedreigen en als ze het doen, zijn het geen ware volgelingen van de waarheid.Jullie moeten echter toch op je hoede zijn omdat sommige wezens die van het Licht lijken te zijn, het niet zijn...Hoe besteden jullie je tijd nu die snel verstrijkt in een voortdurend toenemend tempo. Het is wijs je blik op de eindtijden gericht te houden en op welke manier dan ook de uitkomst daarvan te visualiseren. Eén ding staat vast, namelijk dat de oude manieren op het punt staan te verdwijnen, zij hebben hun doel gediend en tonen de toekomst die klaarligt voor degenen die daar klaar voor zijn. Wanneer dit jaar ten einde loopt, zal de wijze waarop de veranderingen plaatsvinden, veel duidelijker worden. Het is de laatste poging van de duistere machten om hun macht vast te houden, wat in ieder geval zonder succes zal zijn. Jullie hebben dus weinig of niets te vrezen omdat jullie levens in de handen liggen van de hogere machten van het Licht.Er zal altijd zelfs onder Lichtwerkers enige verwarring zijn omdat zij gebeurtenissen proberen te interpreteren en hun eigen inzicht daarop toepassen. Jullie probleem is dat terwijl de tijd snel gaat, vooruitgang met betrekking tot de veranderingen nogal langzaam gaat. En ook zijn jullie je niet noodzakelijk bewust van wereldse gebeurtenissen wanneer die plaatsvinden; jullie hebben niet het volledige plaatje. Wij kunnen echter de gehele wereld monitoren en er is niets van groter belang dat ons onopgemerkt passeert. Zelfs wanneer er ontmoetingen in het geheim plaatsvinden, zijn wij aanwezig om te zien wat er gebeurt. Het betekent niet dat we tussenbeide kunnen komen maar we kunnen alle informatie gebruiken die onze bondgenoten van dienst is. Soms moeten we verschijnen aan onze bondgenoten maar normaal gesproken kunnen we met behulp van telepathie onze gedachten aan hen overbrengen. Het is iets dat stap voor stap gewoon zal worden voor jullie en het is slechts één van de vermogens die jullie de komende paar jaar zullen krijgen.Hoe meer jullie je bewustzijnsniveaus zullen verhogen, hoe meer jullie zullen ervaren dat sinds lange tijd kwijtgeraakte paranormale vermogens zullen terugkeren. Het maakt allemaal deel uit van jullie verheffing naar bewustzijnssferen waarop jullie terugkeren naar Meesterschap. Als jullie dergelijke ontwikkelingen toelaten, zullen ze sneller terugkomen want door jezelf dergelijke gaves te ontzeggen, wordt de manifestatie ervan gestopt. Geloof in jullie latente vermogens, het is aan jullie ze terug te eisen en het maakt deel uit van jullie hoger bewustzijn. Jullie zijn zonder twijfel grote Wezens die op de drempel staan van prachtige prestaties en jullie kunnen die nu in praktijk brengen. Jullie visualisatie van een vredige en gelukkige wereld zal die gesteldheid versneld in wording laten komen. Jullie Licht is een invloedrijke kracht die blijft toenemen en zij zal jullie uiteindelijk meevoeren naar de hoogste sferen voorbij de fysieke manifestatie.Dierbaren, jullie hebben zonder twijfel veel boodschappen gelezen van de Meesters, en jullie hebben je verbaasd over hun grote kennis en spirituele wijsheid. Toch zullen jullie mettertijd ook in staat zijn om je aan te sluiten op de Universele bron van Al Dat Is. De Meesters Sint Germain, Kuthumi en Hilarion zijn slechts een paar van de namen die jullie herkennen van de grote Wezens van Licht die nauw met jullie zijn verbonden. Hun tijd is uitsluitend gewijd aan de liefde voor de Mensheid en de verheffing ervan naar de hogere dimensies. Zij zijn al sinds onheuglijke tijden bij jullie en jullie treffen ze aan in oude tijden al hoeven hun namen niet hetzelfde te zijn. Zij komen periodiek naar de Aarde als leraren en jullie grootste en best bekende voorbeeld is degene die Jezus Christus wordt genoemd. Sommige werden als Goden vereerd en aanbeden maar jammer genoeg verdraaiden sommige priesters hun leringen om controle over de mensen uit te oefenen. Dat is in die duizenden jaren niet echt veranderd maar de waarheid is nu duidelijker dan in elke andere voorbije periode. Als individu hebben jullie het op je genomen om je eigen antwoorden te vinden en door het volgen van jullie intuïtie hebben jullie een basis gelegd om de waarheid te identificeren wanneer je die tegenkomt. Van nature zullen jullie je inzicht blijven uitbreiden wanneer jullie je verheffen naar het Licht.Weet dat het helemaal O.K. is een gerespecteerde leraar te volgen omdat jullie kennis en wijsheid uit welke bron dan ook halen die voor jullie goed voelt. Een leraar van Liefde en Licht zal geen trouw van jullie eisen door je met iets te bedreigen en als ze het doen, zijn het geen ware volgelingen van de waarheid. Jullie keuzevrijheid wordt in hoge mate door ons en door de leden van de Galactische Federatie gerespecteerd en werkelijk door elk Wezen dat zich tot de hogere sferen heeft ontwikkeld. Jullie moeten echter toch op je hoede zijn omdat sommige wezens die van het Licht lijken te zijn, het niet zijn. Als je twijfelt, daag ze dan altijd uit te openbaren of ze echt van het Licht zijn, en zo niet, geef ze opdracht te vertrekken. Vanwege Universele Wetgeving moeten ze instemmen met je verzoek. Niet veel van jullie zullen dergelijke confrontaties hebben maar het is ook bedoeld om jullie bewust te maken van wat je moet doen om jezelf te beschermen.Ons doel van het vertellen van dergelijke dingen is jullie bewust maken van wat je mogelijk kan ervaren. Het Licht is altijd krachtiger dan de donkere energieën en donkere entiteiten zijn niet in staat ze te weerstaan. Dat is de reden waarom het noodzakelijk is, dat wanneer jullie paranormaal werk verrichten, jullie jezelf moeten beschermen. Zoals sommige werkers in de lagere sferen hebben ontdekt, trekt het Licht in werkelijkheid Wezens aan die zich in die sferen ophouden. Voordat jullie ooit dergelijke ervaringen opdoen, zullen jullie getraind worden in de correcte wijze om jezelf te gedragen. Sommige van jullie hebben kennis over dergelijke zaken en dienen als Reddingsteams die werken aan het redden van zielen die verstrikt zijn geraakt door de lagere energieën. Slechts speciale wezens doen dit werk en zelfs dan worden ze beschermd door de aanwezigheid van Hogere wezens.Normaal gesproken worden jullie levens vrij gebruikelijk doorgebracht zonder problemen maar het is goed erover te weten en wat de duistere energieën en lagere Wezens kunnen veroorzaken. Drugs en de buitensporige inname van alcohol zijn verantwoordelijk voor veel slechte ervaringen en worden veroorzaakt door het effect van niet in staat zijn binnen je fysieke lichaam te blijven. Ziekte en ernstige gevallen van uitputting kunnen een vergelijkbaar effect hebben, net als uitzonderlijke pijn. Enkele echte ervaringen worden afgeschilderd als hallucinaties en dat kan natuurlijk ook in sommige gevallen van toepassing zijn. De moraal is hier te vermijden jezelf in een dergelijke positie te brengen en een gezond leven zonder excessen te leiden. Jullie fysieke lichaam is jullie tempel en zou als een heilige verblijfplaats voor jullie ziel moeten worden behandeld. Het is jullie “thuis” voor de duur van jullie leven en het zal jullie beter dienen als je er goed voor zorgt.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan zeggen dat wij allang jullie tekortkomingen hebben overwonnen. Wij leven honderden jaren zonder de ziekte of de geestelijke problemen die de Mens soms bezighoudt. Het is onze hogere vibratie die ons tot dergelijke niveaus brengt en jullie gaan ook die richting op. Niets dat kenmerkend is voor de lagere vibraties kan in het Licht van de hogere sferen bestaan. De energie van liefde is de balsem die alles geneest en perfectie tot stand brengt.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Site Original:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS