Followers

Google+ Followers

maandag 17 augustus 2009

17-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Wijzelf, als leden van de Galactische Federatie, mogen jullie helpen gedurende jullie overgang. Als jullie kennis over ons hebben verkregen en onze positie hebben geaccepteerd als één in een meer ontwikkeld stadium, kunnen we als jullie mentoren fungeren. Soms zijn we in staat jullie te ontmoeten, al is dat meestal in de hogere dimensies en soms aan boord van onze schepen...Tussen nu en Ascentie zullen jullie ervaren dat jullie bewustzijnsniveaus dramatisch toenemen en er zal weinig gelijkenis bestaan met wat ze nu zijn. De instromende energieën zijn daar voor bedoeld en jullie zullen zien dat jullie paranormale vermogens plotseling duidelijk worden. Telepathie wordt reeds ervaren ofschoon mensen het niet noodzakelijk als zodanig herkennen. Het zou zich sneller ontwikkelen als je gelooft dat het mogelijk is en als je het op afspraak met een partner zou proberen te gebruiken. Zelf-genezing zal ook binnen jullie bereik komen en in werkelijkheid is er geen ziekte die jullie niet kunnen genezen. Dierbaren, jullie kennen wonderbaarlijke genezingen die niet op een andere manier zijn te verklaren en vaak zijn zij het resultaat van een krachtige intentie gericht op zelfgenezing. In het verleden hebben jullie niet overwogen of geloofd dat dit mogelijk was, en jullie begrepen je door God gegeven vermogens niet. Zij komen volledig terug als onderdeel van jullie groei naar een volwaardig Licht Wezen.Na Ascentie zullen jullie worden uitgerust met verbazingwekkende krachten en net als wij zullen jullie ook in staat zijn om door louter gedachtekracht te creëren. Doordat alles bewustzijn heeft, zelfs het kleinste atoom, zullen jullie begrijpen hoe zij reageren op jullie gedachten. Jullie lichaamscellen praten bijvoorbeeld met elkaar en dat is hoe zij zich organiseren tegen vreemde indringers. Misschien kun je nu begrijpen hoe bruikbaar het is je lichaam te leren kennen en er mee te communiceren. Merk ook op wat het je vertelt en jullie zullen er samen een fijn partnerschap van maken. Jullie hebben vrijwel zeker gehoord van mensen die met een liefdevolle intentie met hun planten praten en hoe ze gemerkt hebben dat ze positief reageren. Het omgekeerde is op gelijke wijze van toepassing, zo zie je hoe belangrijk het is om aardig voor jezelf te zijn. Zeker, hebben we jullie niet eerder verteld hoe belangrijk het is om van jezelf te houden.We zien jullie een hoop tijd doorbrengen met vaak huishoudelijke taken en soms uren reizen van en naar de werkplek. Deze zaken eisen veel van jullie tijd en laten weinig ruimte over voor meer persoonlijke kwesties. We moeten zeggen dat nadat jullie zijn geascendeerd er geen behoefte of noodzaak meer is voor wat jullie nu beschouwen als onproductief of als een verspilling van tijd. Zelfs wat jullie losjes omschrijven als “werk”, geeft jullie meer dan voldoende tijd voor spirituele ontwikkeling. Dit is zo belangrijk voor jullie, en nu meer dan ooit. Het is waar dat de uitdagingen die jullie in de dualiteit krijgen toegeworpen tot spirituele kundigheid leiden maar het vindt plaats door inzicht te verkrijgen in de kenmerken van jullie ware zelf. Op de eerste plaats zijn jullie spirituele Wezens en de Goddelijke Vonk die jullie bij je dragen is dat deel van jullie dat voor altijd in eeuwigheid leeft.Doordat jullie zo lang in het donker zijn gehouden, hebben jullie in het verleden een lagere positie in het leven geaccepteerd en het zicht verloren op jullie ware Zelf. Jullie gingen van het ene naar het volgende leven zonder veel vooruitgang te boeken en zelfs zonder het ware doel te begrijpen. Jullie moesten tot laat in de 19e eeuw wachten op de toevloed van ontwikkelde zielen die de waarheid bij jullie terug in beeld begonnen te brengen. Het was de aanvang van een plan dat door de Spirituele Hiërarchie was geformuleerd om jullie terug naar het Licht te brengen. Toch hebben jullie in de daarop volgende periode twee Wereldoorlogen ervaren maar het Licht bleef groeien. Dergelijke tijden gaven vele, vele zielen de kans om hun karma te zuiveren zodat je kunt zien dat uit de diepte van de duisternis vooruitgang ontstaat naar een hogere staat van ontwikkeling.Vergeet jullie geschreven geschiedenis omdat die zeer onnauwkeurig is over details en vaak met opzet vervormd of als gevolg van een gebrek aan voldoende betrouwbare optekeningen. De waarheid over welke tijd dan ook en elke gebeurtenis wordt vastgehouden in de hogere dimensies en wanneer nodig, kunnen jullie elke ervaring die je wenst opnieuw beleven. Het betekent natuurlijk dat er nooit enige vraag is over wat je persoonlijk met je leven hebt gedaan omdat de waarheid er voor jullie is om te zien. Bijgevolg kun je jezelf niet bedriegen omdat zelfs je intenties bekend zijn. Heb geen angst over de uitkomst want jij alleen beoordeelt je daden en jij bent ook degene die beslist hoe lessen het beste kunnen worden geleerd, wanneer dat nodig is. Spirituele vooruitgang ligt in de kern van alles en jullie levensplannen zijn met dit in gedachten samengesteld.Richt jullie hart en geest op het bereiken van jullie hoogste niveau van spiritualiteit en leef naar jullie beste vermogen als iemand die een hoog begripsniveau heeft bereikt. In deze bijzondere tijden zullen jullie zeker je focus gericht houden op jullie doel en weten dat je op het pad naar Ascentie bent gestapt. De noodzakelijke contacten die je kunnen assisteren, zullen je vinden doordat je ze met behulp van de toenemende Lichtintensiteit aantrekt. Wees gewoon klaar om dergelijke kansen te herkennen als ze op je pad komen.Wijzelf, als leden van de Galactische Federatie, mogen jullie helpen gedurende jullie overgang. Als jullie kennis over ons hebben verkregen en onze positie hebben geaccepteerd als één in een meer ontwikkeld stadium, kunnen we als jullie mentoren fungeren. Soms zijn we in staat jullie te ontmoeten, al is dat meestal in de hogere dimensies en soms aan boord van onze schepen. We kunnen na Ascentie zeker meer van jullie meenemen op een geleide tour aan boord van onze Moederschepen en dat zal een gedenkwaardige ervaring zijn voor jullie. Als jullie de kans krijgen, kunnen jullie prachtige mensen zijn; jullie bewustzijn dient alleen naar de hogere sferen te worden getild zodat jullie je ware zelf kunnen uitdrukken. We zien jullie Licht in zijn volle glorie en we weten dat velen van jullie zich nabij Meesterschap bevinden.Onze schepen komen nog steeds dichter bij de Aarde en onze activiteiten in jullie lucht nemen toe omdat we monitoren wat gaande is. Oorlogen als middel om geschillen bij te leggen hebben minder aantrekkingskracht dan ooit tevoren en als het aan de mensen werd overgelaten, zouden de oorlogsmachines worden ontmanteld. De energie voor vrede wordt door zoveel mensen aangetrokken dat het degenen aan de macht moet dwingen een einde te maken aan alle verstorende strijd. Dit is bemoedigend voor ons omdat het niet lang meer duurt voor de verwachte regeringswisselingen wereldwijd zullen beginnen.Ik ben SaLuSa en ik probeer jullie verheffend nieuws en informatie te geven omdat dit tijden zijn waarin jullie voortdurend ondersteuning nodig hebben. In de toekomst zullen wij via jullie T.V. distributie netwerken te zien zijn en tegen die tijd zullen de duistere machten hun invloed kwijt zijn om tussenbeide te komen. Door je uit te strekken naar de hogere dimensies, verbinden jullie je met die energieën die verheffend zijn en ook beschermen. Jullie krijgen ook, zonder uitzondering, onze onbegrensde liefde en zegeningen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS