Followers

Google+ Followers

maandag 3 augustus 2009

03-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Ascentie is een gebeurtenis van het grootste belang, waarbij de aankomst van de nieuwe “Mens” in de hogere dimensies als volledig bewust Wezen wordt aangekondigd...




Jullie leven in een droomwereld en het kan soms zo hard zijn dat er een moment komt dat sommigen niet kunnen wachten hem te verlaten. Het brengt jullie echter bij jullie verkozen taken en terwijl sommige vreugdevol zijn, kunnen anderen net zo goed absolute nachtmerries zijn. Dat is echter waar het leven over gaat en het is niet zoals jullie zouden zeggen, een “picknick”. Jullie leren van de uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd worden en hopelijk hoef je dezelfde weg niet opnieuw te bewandelen. Jullie kunnen je afvragen waarom sommigen veel ergere dingen en verstoringen lijken mee te maken dan anderen en ik vertel jullie dat dat allemaal in jullie eigen handen ligt. Jullie kunnen zo veel karma op je nemen als je wilt en het is duidelijk dat hoe sneller je het achter je kan laten, hoe sneller je spirituele vooruitgang gaat. In deze tijd waarin Ascentie snel dichterbij komt, hebben veel zielen zeer volle levens op zich genomen om zich volledig van hun karma te verschonen.



Dierbaren, neem jullie taken vooral op dit moment serieus omdat de kans om te ascenderen nooit eerder zo duidelijk en zeker is geweest. Het is een situatie waarin jullie elkaar kunnen helpen en jullie dit ook echt doen. Omdat het Licht toeneemt, worden meer mensen tot groepen aangetrokken met gelijkgestemden en dat verhoogt jullie vermogen om zelfs meer Licht naar de Aarde te brengen. Het is in sommige opzichten een trieste tijd omdat een afscheiding van de mensen op basis van hun Lichtquotiënt onvermijdelijk is. Het zou ideaal zijn als iedere afzonderlijke ziel in staat zou zijn om haar bewustzijn te verhogen waardoor jullie allemaal samen zouden kunnen ascenderen. Vrij wil wordt echter door jullie allemaal uitgeoefend en het is duidelijk dat niet iedereen zich gereed voelt om zich toe te wijden aan het betreden van het Ascentieproces. Jullie zullen zeker weten wanneer je klaar bent omdat het leven in de derde dimensie erg onbevredigend is geworden. Jullie zullen je realiseren dat met de aspiraties om je te verheffen, jullie een verheffing zullen ervaren naar de hogere sferen van het Licht.



Jullie natuurlijk neiging is om constant uit te zien naar manieren om wegen te creëren die jullie voortdurend vooruit en omhoog brengen. Het zoeken stopt nooit en het reflecteert jullie innerlijke bewustzijn dat jullie niet in de lagere dimensies thuishoren. Ervaringen in de dualiteit zijn niet allemaal moeilijk of veeleisend en worden vaak gebalanceerd door periodes van absoluut geluk. Sommige mensen wijden zich uitsluitend aan het vergaren van rijkdom, gelovende dat het het antwoord is op al hun behoeften. Behoeftigheid kan zeker een ongemakkelijke ervaring zijn maar zelfs rijkdom heeft zijn eigen bezwaren. Heb je niet wel eens gehoord van mensen die een groot fortuin hebben gewonnen om het alleen later te betreuren dat het ooit gebeurde? Zij ervoeren dat het hun levens verstoorde, hen van anderen afscheidde, vaak inclusief hun eigen vrienden. Veranderingen in hun leven leken hen opgelegd en rijkdom kon een molensteen rond hun nek worden. Wanneer het op delen aankomt, kunnen hele families door gekibbel uit elkaar worden getrokken, veroorzaakt door onenigheid over wie wat, wanneer krijgt. Er is zeker veel te leren als rijkdom plotseling op je weg komt.



Allengs zal de rijkdom van de wereld correct gedeeld worden ten gunste van iedereen. Is het niet een feit dat wanneer je genoeg hebt voor je behoeften, een gelukkiger en meer tevreden maatschappij wordt gecreëerd? Jaloezie en afgunst verdwijnen en zelfs hebzucht wordt overbodig en zou zeker worden ontmoedigd. Jullie huidige tijd is het resultaat van opzettelijke plannen van de Illuminatie om frictie te creëren door gebrek en jullie op hen te laten vertrouwen voor je bestaan. Onthoud dat identiteitskaarten het middel zijn om jullie te controleren en dit heeft weinig te maken met de oorlog tegen terroristen die gecreëerd worden en niet geboren. Hun gewelddadige afkeuring van corruptie en de invasie van hun landen zijn de werkelijke motivaties voor hun daden. Er zullen echter grote veranderingen komen voordat identiteitskaarten tot zo’n niveau worden gepromoot dat je niet zonder kan bewegen of bestaan. Wereldvrede zal worden bereikt en dat zal de oppositie beëindigen die geboren is uit frustratie en haat tegen degenen die zichzelf illegaal aan andere landen hebben opgedrongen.



Vrede kan op dit moment ver weg lijken maar het zal komen omdat jullie in de kern goedaardig zijn en omdat jullie het uitschreeuwen om bevrijd te worden van het voortdurende oorlog voeren dat endemisch is geworden in jullie geschiedenis. De duistere machten hebben niet langer de autoriteit die ze ooit hadden en hun commandoketen breekt langzaam in stukjes. Onze bondgenoten hebben zich in strategische posities geplaatst om zeker te stellen dat ze zich niet opnieuw verheffen. Er is zoveel gaande dat het einde versnelt van de heerschappij door de duistere machten maar trouw aan hun eigen kleur vechten ze zinloos door tot het einde. Hun dagen zijn geteld en vele onthullingen over hun illegale operaties wachten op bekendmaking aan de wereld. De waarheid moet vastgesteld worden voor jullie inzicht.



Zoals jullie kunnen zien, komt het Licht tevoorschijn, ondanks de dood en het verderf dat om jullie heen is geschapen. Het creëert een Lichtvorm die het Licht absorbeert om die vervolgens op een veel hoger niveau weer vrij te geven. Het helpt jullie de bewustzijnsniveaus op aarde te verhogen en wanneer het hiermee doorgaat, vormt het een ondoordringbare ring van Licht er omheen. Het ondersteunt het omvormen van de negatieve energieën die van de Aarde afkomen en beschermt haar ook tegen infiltratie van buitenaf. Dierbaren, door jullie toewijding in het verheffen van de Aarde, isoleren jullie de negatieve energieën zodat ze minder effectief worden. Jullie hebben het bijkomende voordeel van de Foton Gordel, omdat wanneer die zich met zijn hoog geladen energie verder in jullie Zonnestelsel waagt, hij ook de lagere energieën omvormt. Misschien zien jullie nu hoe jullie vooruitgang onaanvechtbaar en onvermijdelijk is omdat jullie afstevenen op de grote verheffing die bekend staat als Ascentie.



Vanuit onze kant gaan wij door met het monitoren van jullie vooruitgang en de gebeurtenissen op Aarde. Wij staan klaar voor uitgebreider contact met jullie en de uiteindelijke opdracht om door te gaan met First Contact als de duistere machten niet van hun macht en autoriteit worden ontheven. Op de ene of de andere manier zullen jullie de laatste dagen uitgespeeld zien worden en zullen jullie in staat zijn om de overblijvende periode in vrede te genieten en als een gelukkig en vrolijk ras van mensen. Terugkijkend zullen jullie het gevoel hebben dat er zo weinig tijd sinds het Millennium is verstreken, een teken dat aangeeft hoe alles zich heeft versneld.



Ik ben SaLuSa van Sirius en wanneer we de eindtijden naderen, groeit de opwinding op onze schepen. Waar we op gewacht hebben om onze missie voor jullie en God te voltooien, komt zo dicht bij zijn manifestatie. Wat een vieringen zullen we samen hebben, wanneer de klank van jullie vreugde door het hele Universum heen weerklinkt. Ascentie is een gebeurtenis van het grootste belang, waarbij de aankomst van de nieuwe “Mens” in de hogere dimensies als volledig bewust Wezen wordt aangekondigd.



Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.



http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com -ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocation



AN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS