Followers

Google+ Followers

woensdag 19 augustus 2009

19-AUGUSTUS-2009 SALUSA

Deze keer zal het echter niet resulteren in de vernietiging van de Aarde of het einde van jullie beschaving maar inderdaad nogal het tegenovergestelde omdat zij uiteindelijk hersteld zal worden tot een oorspronkelijke toestand. Allen zullen worden verheven met de nieuwe Aarde als ze klaar zijn en dat is hun keuze...Ergens in de zeer nabije toekomst zal de waarheid over jullie leven en de onsterfelijkheid van de ziel moeten worden overwogen. In een snel naderende tijd zal de Ene Waarheid, die onveranderlijk is, bekend moeten worden gemaakt. Beslissingen die jullie eigen ontwikkeling aangaan, kunnen slechts correct worden genomen wanneer jullie over de volledige feiten beschikken. We kennen en sympathiseren met die Dierbaren die zich net pas de betekenis zijn gaan realiseren van de veranderingen die onvermijdelijk zijn en deel uitmaken van jullie voortgaande ervaringen. Het idee dat de veranderingen alles zullen beïnvloeden waar jullie gewend aan en vertrouwd mee zijn, geeft een soort shock. In jullie gedachten hebben jullie zelden overwogen dat dingen anders zouden kunnen zijn dan hoe jullie je ware en enige werkelijkheid verbeelden. Het leven zoals jullie het kennen, heeft ogenschijnlijk zonder veel verandering duizenden jaren rondgedoold, maar zal in het tijdsbestek van een paar jaar zich ontwikkelen naar een domein van groei. Naar een expressie van de hogere vibraties van het Licht, terwijl het oude achter wordt gelaten.De vragen die onmiddellijk opkomen is wat er met iedereen zal gebeuren en wie beslist waar naar toe te gaan. Zoals velen weten vormt de eindtijd van deze cyclus het begin van een nieuw tijdperk waarin de Mens terugkeert naar die sferen die passender zijn voor hen die wensen te ascenderen. Simpel gezegd, zetten degenen die iets anders kiezen hun ervaring voort op een plaats waar omstandigheden en kansen meer op de huidige Aarde lijken. Re-incarnatie is een gegeven dat velen onder ogen moeten zien en misschien zullen ze er een eerlijk en oprecht systeem in zien dat ruimte biedt aan het behandelen van misstappen. God is geheel Liefde en straft degenen niet die de wereld in trekken en in verval raken door de duisternis. Dualiteit houdt voor iedereen de uitdaging in om vast te houden aan je Licht, onafhankelijk hoe zwaar de beproevingen zijn. Het afdalen naar lagere vibraties is niet een zonde maar je weg terugvinden naar het Licht is een grootse overwinning.Laat ons ook een andere misvatting verhelderen, namelijk dat jullie geboren zijn als zondaars of dat jullie de zonden van jullie voorvaderen met je meedragen, want dat is volledig onwaar. Het leven is een voortdurende serie van hergeboorten die met jullie vooruitgang in gedachten wordt voorbereid. Dat gaat door tot je een bewustzijnsniveau bereikt dat je naar de hogere dimensies brengt, en die kans is er voor iedereen en wordt Ascentie genoemd. Van nature zal het je niet aantrekken als je er niet klaar voor bent en de Wet van Aantrekkingskracht zorgt ervoor dat iedere ziel zijn correcte niveau vindt. De hogere dimensies zijn in toenemende mate een grotere en perfectere uitdrukking van het Licht, totdat alles puur Licht wordt. Praat met iemand die een uittredingservaring heeft gehad en die jullie Zomerland, Nirvana is binnen gegaan, of wat sommigen de Hemel noemen. Je zal zien dat ze ervaringen van vrede en schoonheid hebben gehad die op Aarde niet worden geëvenaard en als ze een keuze hadden gehad, zouden ze liever in die dimensies zijn gebleven. Toch zijn die dimensies waar jullie gedachtekracht opereert op zichzelf slechts het eerste niveau boven de Aarde.We zien dat de moeilijkste te accepteren verandering voor de mensen van de Aarde hun familie en vrienden betreft. In de afwezigheid van een echt begrip over jullie spiritualiteit is er een begrijpelijke weerstand om te accepteren dat alle zielen vrijheid van keuze hebben. Families hangen aan elkaar en vaak is er onderling een grote liefdesband. Dat is noodzakelijk geweest voor jullie overleving en vormt een zeer krachtige energie. Toch kan geen ziel een ander bezitten en moet er op gewezen worden dat iedere ziel kiest welke ouders zij heeft voor het uitwerken van haar eigen levensplan. Ouders zouden zich daarom bevoorrecht moeten voelen dat ze zijn uitverkozen, zelfs als de relatie onder spanning staat. Ongunstige situaties zijn nog steeds heel belangrijk als het om karma gaat en jullie kunnen er zeker van zijn dat elke betrokkene er lessen uit leert. Karma heeft een methode om mensen bij elkaar te plaatsen waarbij iedereen uit de ervaringen wat te winnen heeft. Zoals we jullie eerder vertelden, hebben jullie aan beide zijden van de dualiteit rollen vervuld en niemand kan of zou een andere ziel moeten beoordelen. Als jullie van het Licht zijn, overweeg dan dat jullie op Aarde zijn om andere mensen te helpen zich te verheffen en doe dit met Onvoorwaardelijke Liefde. Het kan niet beter worden dan dat en jullie zullen waarlijk je meesterschap tonen.Dierbaren, er bestaan dergelijke wezens als jonge zielen die naar de Aarde kwamen met weinig of geen ervaring met de lagere vibraties, en niet noodzakelijk wenst elke ziel dergelijke incarnaties. Jullie zijn echter aan de andere kant extreem oude zielen die zijn afgedaald vanuit de dimensies om jullie geest en Licht te meten in de uitdagende situaties die ontstaan vanuit het leven in de dualiteit. Veel van jullie ontwaken nu vanuit hun gesluimer en beginnen zich te realiseren dat hun ware thuis niet in de lagere vibraties ligt. Wanneer jullie Licht uitstralen, verheffen jullie hun bewustzijnsniveau en door dit te doen help je anderen om je heen. Dat is de schoonheid en de kracht van het Licht dat de duisternis omvormt. Het gelijke trekt het gelijke aan en jullie hebben meer Licht naar de Aarde aangetrokken die nu zo krachtig is dat de veranderingen zich versnellen. Wat het Licht niet kan weerstaan, trekt zich ervan terug en verliest zijn kracht.Meer Lichtwerkers verblijven op Aarde dan in enig andere tijd gedurende deze cyclus. Dat heeft altijd deel uitgemaakt van het plan en veel jonge mensen zijn ontwikkelde zielen die wachten om de veranderingen vooruit te helpen. Bepaalde gebeurtenissen gaan spoedig plaatsvinden die bekendmakingen van dergelijke omvang zullen veroorzaken dat de duistere machten zich zullen realiseren dat hun zaak is verloren. Het zullen de mensen zijn die bepalen welke kant jullie op gaan en we weten dat jullie het Licht zullen kiezen. Jullie hebben voldoende ervaringen gehad waardoor jullie in een positie zijn geplaatst om deze cyclus te beëindigen. Er is daarom geen noodzaak voor jullie om er mee door te gaan en Ascentie is jullie weg om het te verlaten. Grote veranderingen vinden plaats aan het einde van een cyclus, zoals jullie oude geschiedenis uitwijst. Deze keer zal het echter niet resulteren in de vernietiging van de Aarde of het einde van jullie beschaving maar inderdaad nogal het tegenovergestelde omdat zij uiteindelijk hersteld zal worden tot een oorspronkelijke toestand. Allen zullen worden verheven met de nieuwe Aarde als ze klaar zijn en dat is hun keuze.Ik ben SaLuSa van Sirius, van de Galactische Federatie en wij spreken met jullie vanuit het perspectief van reeds geascendeerde Wezens. Wij zijn wezens die andere beschavingen met hun verheffing hebben geholpen en wij hebben voor iedereen voorbereid wat nodig is om jullie succes zeker te stellen. Ons werk wordt met een liefdevolle intentie uitgevoerd en met dankbaarheid om deel uit te maken van jullie grootse Ascentie. Jullie werk is door te gaan ambassadeurs van het Licht te zijn en onze bondgenoten op Aarde.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS