Followers

Google+ Followers

woensdag 2 maart 2011

SaLuSa, 2 maart 2011Het is niet altijd gemakkelijk kalmte te bereiken in het aangezicht van tegenspoed, maar het is een les die jullie stapsgewijs leren en het komt jullie goed van pas in een periode van chaos. Door kalm te blijven, helpen jullie anderen om je heen die van jullie voorbeeld kunnen leren.
Leef met zuiverheid van gedachten en waardeer alles wat een hogere trilling heeft.
SaLuSa 2 Maart 2011


Met de aanhoudende versnelling van de tijd, lijkt de reeks veranderingen waar jullie voor staan weldra plaats te vinden. Jullie zullen als resultaat het punt van grote veranderingen heel snel bereiken, en jullie zullen merken dat ze zich in een snel tempo voltrekken omdat ze van te voren goed zijn gepland. Op wat voor manier jullie ook kijken naar wat de toekomst in petto heeft, deze moet ongeacht bemoeienis tot stand komen. Bovendien zullen de bewustzijnsniveaus ook heel snel toenemen wanneer kennis over wat in het verschiet ligt, zich verspreidt. Het betekent dat mensen over het algemeen heel ontvankelijk zullen zijn voor wat gepland staat. Ergens op dat traject zal disclosure plaatsvinden, de publieke bekendmaking van buitenaards leven, en dat zal het groene licht geven voor veel meer onthullingen. De waarheid kan niet eeuwig verborgen blijven en het is belangrijk dat jullie begrijpen wat er tijdens de dualiteit heeft plaatsgevonden en om welke reden.


Uiteindelijk zullen jullie begrijpen hoe zoveel ontwikkelde zielen de mensheid hebben geholpen de lagere vibraties te overwinnen. Hoewel het een grote uitdaging is geweest, had het Licht bepaalde voordelen, in die zin dat het een onverwoestbare kracht is die niet door de duisteren kan worden verslagen. Waar jullie in het verleden zelfs nog dieper in de lagere trilling zijn afgedaald, gebeurde dit omdat jullie vergaten wie je werkelijk was en omdat jullie afgescheiden raakten van jullie Hoger Zelf. Het Licht kan gelukkig nooit helemaal worden onderdrukt en met steun van de Lichtwerkers nam het toe, en vormde later een raster van Licht dat de Aarde omcirkelt. Omdat het gelijke het gelijksoortige aantrekt, konden grote Wezens van Licht daardoor de Aarde naderen en het Ascentieproces versnellen. Het is zo succesvol geweest dat het de juistheid van de eerdere beslissing volledig heeft bewezen, om de periode voorafgaand aan Ascentie te verlengen. Sommige van jullie zullen zich herinneren dat er een intentie heeft bestaan Ascentie aan het eind van de vorige eeuw plaats te laten vinden. Maar omdat bewustzijnsniveaus werden versneld, had men het gevoel dat veel meer zielen zouden kunnen slagen als het werd verlengd.


Waar Ascentie ook mee gepaard gaat, het is een natuurlijk proces dat met het verhogen van de trilling ontstaat. Het is welkom, maar het belangrijkste aspect is jullie individuele groei in bewustzijn, hetgeen een geschenk is van de Schepper. Jullie ziel is bedoeld om zichzelf in de hogere dimensies van Licht, die jullie natuurlijke thuis zijn, tot uitdrukking te brengen. Eigenlijk zijn jullie op de eerste plaats en bovenal Wezens van Licht en worden jullie nu Galactische Wezens. Wat een prachtige toekomst wacht op jullie, en jullie zullen nooit moe worden van het verkennen van de Sterrenstelsels, waarvan het aantal in de miljoenen loopt. Leven is overal in allemaal verschillende vormen overvloedig aanwezig, maar ongeacht welke verschillen er bestaan, komt alle leven voort uit de Bron van Al Dat Is. Jullie fysieke Zelf kan schade en dood ervaren maar de ziel is onverwoestbaar, en gaat altijd verder.


Denk erover na Dierbaren, wat jullie ook in het verleden hebben doorgemaakt en hoeveel levens jullie ook hebben gehad, jullie bevinden je vandaag de dag in een situatie zonder dat je duidelijk daardoor terug hoeft te vallen. In feite werden jullie met elke ervaring sterker, en zijn jullie de totale som van alles wat jullie hebben geleerd. Geen wonder dat jullie in grote lijnen de tand des tijds hebben doorstaan, en weinig of niets meer van deze cyclus hoeven te leren. Het is de reden waarom sommige van jullie zich moe voelen en klaar zijn om de dualiteit te verlaten, die een heel moeilijk avontuur is geweest met intense emotionele ervaringen. Het is niet altijd gemakkelijk kalmte te bereiken in het aangezicht van tegenspoed, maar het is een les die jullie stapsgewijs leren en het komt jullie goed van pas in een periode van chaos. Door kalm te blijven, helpen jullie anderen om je heen die van jullie voorbeeld kunnen leren.


Jullie maken deel uit van de piramide van het leven en door middel van de natuurlijke ordening, bepaald door jullie trillingsniveau , zullen jullie jezelf altijd precies daar aantreffen waar je dient te zijn. Het doel is voortdurend vooruit te komen, en zielen op een hoger niveau zullen altijd iemand helpen die ernaar streeft te ascenderen. Daarom zijn er juist nu zoveel hogere zielen bij jullie, en sommigen daarvan zullen zichzelf heel binnenkort aan jullie allemaal bekend maken. Terwijl er een fysieke reiniging plaatsvindt, is het ook nodig de geest te reinigen door alles van de lagere energieën los te laten. Degenen die op het pad zitten, zullen al exact weten wat dat betekent, en er komt geleidelijk een tijd waarin jullie gaan merken dat de lagere trilling niet op zijn gemak is bij je. Neem bijvoorbeeld het menu van geweld, dood en destructie dat als vermaak aan jullie wordt opgediend, en dat jullie zintuigen voor dergelijke energieën verdooft. Sta niet toe dat het je manier van denken beïnvloedt, omdat het je naar beneden trekt en duisternis in je aura brengt, die je met je mee blijft dragen. Onthoud ook dat als jullie niet voorzichtig zijn, jullie zelfs meer gaan aantrekken. Leef met zuiverheid van gedachten en waardeer alles wat een hogere trilling heeft. Indien succesvol, brengt het je een lange weg vooruit op het pad naar Ascentie, en als jullie daarop je focus vast kunnen houden, zal het veel gemakkelijker worden het vast te houden.


Terwijl de Wezens van Licht vooruit bewegen en dichter bij Ascentie komen, heb je dus ook degenen die dieper in de donkerte worden gezogen doordat ze hun verbinding met het Licht zijn kwijtgeraakt. Zij worden niet vergeten en voor de eindtijd zal hun alle gelegenheid worden gegeven hun ware zelf te vinden. Ons doel is jullie allemaal bij elkaar te brengen, door die vaak valse opsplitsingen te elimineren die jullie doelbewust van elkaar gescheiden hielden. Zodra aanvaard is dat jullie allen Een zijn, zullen de nu bestaande vooroordelen verdwijnen. Maar we accepteren dat sommige overtuigingen moeilijk losgelaten gaan worden, al hopen we te kunnen laten zien dat ze niet op de waarheid zijn gebaseerd. Op ons bewustzijnsniveau kunnen we slechts de waarheid hanteren, en we zullen het als zodanig presenteren maar niet op een dwingende manier. Het is nog steeds jullie vrije keuze te geloven zoals je wilt, en we weten dat als jullie fout zitten, jullie toch uiteindelijk tot de waarheid komen.


Ik ben SaLuSa, en ik wens jullie te verzekeren dat de Galactische Federatie zich goed bewust is van de gevaren in de Ruimte die daar zijn geplaatst om ons tegen te werken. Maar we wensen geen Ruimte Oorlog te beginnen, en eigenlijk komt dat totaal niet ter sprake. Wij kunnen veilig alle pogingen hanteren om ons erin te betrekken, en wij zorgen er ook voor dat wapens niet tegen jullie worden gebruikt. Wij vertegenwoordigen bij Goddelijk decreet een vreedzame missie, en deze wordt met een liefdevolle intentie uitgevoerd en zal jullie van de duisteren bevrijden. We zijn het tijdstip al echt gepasseerd waarop jullie zonder hindernissen met jullie keuzes voor de toekomst verder mochten gaan. Dat is iets waar we op aandringen maar de duisteren kunnen heel koppig zijn. De overwinning is echter al van jullie, maar moet nog wel worden gevierd.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS