Followers

Google+ Followers

maandag 28 maart 2011

SaLuSa 28 Maart 2011


Iedereen voert de vlag van vrijheid, en het is zo’n krachtige energie dat het in alle opzichten een succes wordt.

 

Wat er ook gebeurt, je treft jezelf exact aan op de plaats waar je moest zijn.

 

Wij zijn, wanneer de omstandigheden het toelaten, bij jullie en dan zullen we een heerlijke periode krijgen waarin we elkaar helemaal leren kennen. In veel gevallen zijn we oude vrienden van jullie en zijn we jullie echte familie van de sterren.
SaLuSa 28 Maart 2011


Jullie vragen al lange tijd om actie en al kunnen we jullie geen inzicht geven in alles wat we hebben gedaan, jullie worden bewuster van onze rol bij wat wereldwijd gaande is. Samen met onze bondgenoten voeren wij stevige druk uit om echt van start te kunnen gaan door bepaalde kwesties af te ronden. We weten dat zodra dingen beginnen, de opwaartse deining niet meer is te stoppen. Zoals jullie kunnen zien en was voorspeld, leiden jullie voortdurend toenemende bewustzijnsniveaus tot resultaten, en veranderingen als in het Midden-Oosten getuigen ervan. Het zal daar niet bij blijven, en jullie zullen zien dat andere landen ook onder druk worden gezet door de inwoners. Iedereen voert de vlag van vrijheid, en het is zo’n krachtige energie dat het in alle opzichten een succes wordt. Hiermee komt ook de waarheid en er komt een grote verzoening tussen zowel mensen als hun landen, waar zij voorheen uit elkaar werden gehaald.


De Illuminatie maakten misbruik van verdeeldheid en alles werd gedaan om de verschillen te benadrukken, of deze nu klopten of niet. De daardoor ontstane haat en angst is diep de aarde in gegaan, en er zal nooit een echte vrede komen totdat dergelijke energieën zijn opgeruimd. Dat is de reden waarom Moeder Aarde ernaar verlangt aan de slag te gaan en waarom haar activiteiten vaker plaats gaan vinden. Houd in gedachten dat hoezeer jullie ook een bedreiging zien wat betreft jullie veiligheid, jullie hebben ingestemd met het innemen van je plaats op Aarde in deze specifieke periode. Wat er ook gebeurt, je treft jezelf exact aan op de plaats waar je moest zijn. Het kan misschien moeilijk te begrijpen zijn maar sommige zielen hebben gepland voor Ascentie te vertrekken en zijn direct bij de veranderingen betrokken. Wij van de Galactische Federatie doen al veel meer dan jullie beseffen, en de gevolgen van de aardbeving in Japan zijn hier een voorbeeld van. Jullie mogen er zeker van zijn dat ze zonder onze interventie zoveel ernstiger hadden kunnen zijn, en jullie hoeven niet per se precies te weten wat we hebben gedaan.


Soms is het doelbewust dat jullie onze vloot zien om bewust te worden van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij het openlijk ontmantelen van nucleaire wapens op de plaats van stationering van de raketten. We hebben aan alle regeringen duidelijk gemaakt dat het gebruik van nucleaire wapens niet wordt toegestaan, en dat het volkomen zinloos is ze gereed voor lancering op te stellen. Gaandeweg zullen wij een halt toeroepen aan alle oorlogsactiviteiten, en als dat wordt genegeerd, gaan we alle soorten wapens ontmantelen zodat geen enkele meer in woede kan worden gebruikt. Vrede komt er aan, en het is onze taak ervoor te zorgen dat het op tijd voor Ascentie wordt bereikt. Daarom moeten jullie de juiste leiders hebben in jullie regeringen, en degenen die jullie momenteel vertegenwoordigen zullen grotendeels worden vervangen. Op het moment is voor jullie een politicus die volledig de waarheid spreekt een vreemde vogel, maar er verblijven zielen bij jullie die speciaal voor dat doel zijn gekomen. Jullie kennen sommige al vanwege hun werk om ten bate van de samenleving veranderingen tot stand te brengen.


Er is geen weg terug naar de oude systemen en terwijl sommige aspecten misschien overleven, zetten jullie een grote stap omhoog en gaan jullie de tijd inhalen waarin jullie werden belemmerd. De verheffing die jullie gaan ervaren zal ruimschoots opwegen tegen alle moeilijkheden waar jullie doorheen gaan. We hebben jullie eerder verteld dat het een unieke gelegenheid is, maar net zo belangrijk is het feit dat massale ascentie slechts met lange tussenpozen plaatsvindt. Het is ook een kans die duizenden jaren lang niet meer op jullie pad zal komen, dus grijp hem met beide handen en maak je geen zorgen over wat nodig is om het te bereiken. God heeft met veel liefde voor jullie allemaal de eindtijden van deze cyclus gepland opdat iedere ziel een gelijke kans zou krijgen om te ascenderen. Het wordt niemand opgelegd, noch zullen jullie gedwongen worden iets te doen, maar toch zullen jullie alle aanmoediging krijgen. Velen voelen de aantrekkingskracht om “naar huis te gaan” omdat ze weten dat de lagere dimensies niet hun ware thuis zijn. Richt jullie blik stevig op Ascentie, want het is jullie weg terug naar waar jullie oorspronkelijk vandaan zijn gekomen.


Wij zijn, wanneer de omstandigheden het toelaten, bij jullie en dan zullen we een heerlijke periode krijgen waarin we elkaar helemaal leren kennen. In veel gevallen zijn we oude vrienden van jullie en zijn we jullie echte familie van de sterren. De Greys ( “de Grijzen”) zijn ook lang op Aarde geweest en hebben met veel Aardse vertegenwoordigers van hun familie gewerkt om te helpen hun beschaving te redden. Zij zijn in de minderheid maar door toestemming te hebben gekregen bases op Aarde te hebben, waren zij verantwoordelijk voor de vroege uitwisseling van geavanceerde technologieën. Jammer genoeg hadden de Illuminatie nooit de bedoeling dat het in ieders voordeel gebruikt zou worden, al hebben sommige ervan de commerciële markt bereikt. Er zijn andere bezoekers uit de Ruimte geweest, al verbleven geen daarvan recentelijk op de Aarde maar voerden zij verkenningsmissies uit. Het Universum is gevuld met intelligent leven en het is gebruikelijk dat wanneer een beschaving het punt bereikt dat zij de Ruimte kan bereizen, zij haar Universum op zoek naar kennis doorkruist.


Het is duidelijk dat jullie snel de tijd naderen waarin jullie op je intuïtie zouden moeten vertrouwen, vooruit moeten kijken en voorbij jullie denkvermogen. Alles wat nu gebeurt of staat te gebeuren is in jullie hoogste belang. De planeet wordt op veel niveaus schoongeveegd, zodat ze in een verjongde staat in gereedheid komt voor Ascentie. Jullie zullen ook veranderingen in jezelf opmerken, want je kunt niet echt door deze periode van verheffing heengaan zonder er bewust van te zijn. Neem veel rust en geef geen energie aan artikelen of personen die angst prediken. Er wordt nog steeds veel desinformatie verspreid en het kan verwarrend zijn, maar jullie zouden inmiddels in staat moeten zijn het verschil te zien. Er bestaan een aantal erkende bronnen van waarheidsgetrouwe informatie, dus houd je daaraan vast en laat je door andere niet afleiden.


Wekelijks zullen er opzienbarende stukjes informatie komen, want langzaam maar zeker komt de waarheid op tafel. De wereld is wakker geworden met het besef dat de macht van het volk werkelijkheid is en toch “bergen kan verzetten”. Tot nu toe werd elke demonstratie tegen de autoriteiten volledig de kop in gedrukt zonder rekening te houden met verlies van levens, zoals vele jaren terug in Hongarije gebeurde. Die benadering zal nu tot stoppen worden gebracht, want de roep om verandering door de mensen heeft tot een krachtige golf van energie geleid die het verder vooruit helpt.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben aan de ene kant blij het uitwendige bewijs van jullie succes te zien, zij het dat dit is vermengd met verdriet door het verlies aan mensenlevens.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS