Followers

Google+ Followers

vrijdag 4 maart 2011

SaLuSa 4 Maart 2011


Onnodig te zeggen dat de Galactische Federatie een belangrijk aandeel heeft in de gebeurtenissen die op dit moment plaatsvinden. Feitelijk vormen wij een team, of je het nu beseft of niet, en we zullen veel meer een eenheid kunnen vormen wanneer we openlijk met jullie kunnen samenwerken.
Onze aanwezigheid in jullie lucht neemt toe en disclosure is bijna alleen een formaliteit, omdat ons bestaan niet langer kan worden ontkend.
Probeer te leven zoals jij je voorstelt dat een geascendeerd Wezen zou doen, en richt je leven op daden en woorden van liefde.
Hoe meer je dit zo doet, hoe meer je klaar zal zijn om naar de hogere dimensies te gaan. Dus wat jullie nu doen zou in voorbereiding op de eindtijd moeten zijn, en het je ontdoen van alle energieën van de lagere trilling.

Gelijkwaardige kansen krijgen is een recht dat iedere ziel gehad zou moeten hebben, maar de elite heeft ervoor gezorgd dat het gat tussen rijk en arm in stand werd gehouden.
SaLuSa 4 Maart 2011


De Lichtkrachten doen vanuit de hogere dimensies alles wat ze kunnen om snel een einde te maken aan de impasse in Libië. We wensen geen onnodig sterven en bloedvergieten te zien, en de regeringswisseling kan niet worden gestopt. Alles is voortdurend in verandering en voor veel landen is de tijd gekomen om verder te gaan. Over de hele wereld worden mensen zich bewust van wat ze hebben doorgemaakt, en beseffen nu pas hoe ze klein zijn gehouden en hun rechten ontzegd. Het oude paradigma gaf ruimte aan controle en afscheiding maar het Licht doet nu helemaal mee in het systeem, en breekt de invloed af die de duistere machten tegen hen gebruikten. Het zal veel gemakkelijker zijn de veranderingen in te voeren wanneer de juiste mensen zijn geïnstalleerd, die het volk op de eerste plaats zetten. Dat is in behandeling, en zelfs in landen die stabieler overkomen, zijn veranderingen nog steeds noodzakelijk. Twijfel er niet aan dat dergelijke zielen in de coulissen op hun signaal wachten, en het is altijd op die manier gepland geweest. De wens van het volk en de positieve energieën die zij afgeven, is jullie garantie dat hetgeen jullie nodig hebben voor een succesvolle afsluiting, nabij is.


Onnodig te zeggen dat de Galactische Federatie een belangrijk aandeel heeft in de gebeurtenissen die op dit moment plaatsvinden. Wij moeten onze tijd even uitzitten omdat het spreekwoordelijke “juiste moment” heel belangrijk voor ons is. Als jullie ook een efficiënt en positief einde willen zien komen aan de huidige ontwrichting in tal van landen, moeten bepaalde wijzigingen eerst plaatsvinden. Wees vol vertrouwen en blijf overal jullie Licht naar uitzenden waar jullie een behoefte zien. Wat al is bereikt, is zeker ook dankzij jullie en het was altijd de bedoeling dat jullie actief deel zouden nemen aan de veranderingen. Feitelijk vormen wij een team, of je het nu beseft of niet, en we zullen veel meer een eenheid kunnen vormen wanneer we openlijk met jullie kunnen samenwerken. We weten dat velen van jullie graag deel uitmaken van de gezamenlijke inspanningen die tot stand gaan komen, en jullie kunnen er van op aan dat jullie expertise en kennis zal worden gebruikt. Het was nooit onze bedoeling dat de reiniging van de Aarde enkel door ons uitgevoerd zou worden, maar jullie hebben onze technologieën nodig om het werk zo snel mogelijk gedaan te krijgen.


Momenteel wordt het spel afwachtend gespeeld maar hoe langer het doorgaat, des te meer druk wij via onze bondgenoten uitoefenen op degenen die vooruitgang blokkeren. Je zou kunnen zeggen dat zaken een breekpunt bereiken, omdat de energiestroom voor verandering niet veel langer kan worden vastgehouden. Het is slechts een kwestie van maanden voor bepaalde kwesties moeten zijn georganiseerd, en dat is alles wat we op dit moment kunnen zeggen. Onze aanwezigheid in jullie lucht neemt toe en disclosure is bijna alleen een formaliteit, omdat ons bestaan niet langer kan worden ontkend. Het is meer een kwestie van dat de autoriteiten en regeringen in de wereld heel blij worden als ze het toe kunnen geven. Ze zijn alleen bang voor de gevolgen die tot enkele lastige vragen gaan leiden welke ze liever niet beantwoorden, maar de waarheid moet naar buiten komen. Het excuus te zwijgen omwille van “Nationale Veiligheid” zal niet zo lang meer geldig zijn omdat aan alle oorlogen een einde gaat komen, en troepen zich uit andere landen gaan terugtrekken. De soevereiniteit van de mensen moet terugkeren, en als vertegenwoordigers van de Schepper gaan wij ons gezag uitoefenen om er voor te zorgen dat dit gebeurt.


Ascentie komt dichterbij en de noodzakelijke energieën voor het plaatsvinden ervan worden naar de Aarde gezonden. Het is zorgvuldig gepland zodat jullie er niet te veel in één keer door worden overweldigd, en we weten dat velen van jullie de voordelen ervan beginnen te voelen. In een ander opzicht is de opbouw krachtig om ervoor te zorgen dat het massabewustzijn naar het juiste niveau wordt opgetild. Velen van jullie voelen de veranderingen in zich, en dat alleen al zou jullie moeten overtuigen dat jullie op het pad naar Ascentie zitten. Het gevoel van vrede en één zijn met al het andere, zal jullie verheffen naar een positie waarin jullie in staat zijn alle tegenslagen te overwinnen, omdat ze je slechts raken wanneer je dat laat gebeuren. Het is het Gouden Tijdperk aan het einde van de regenboog dat jullie steeds dichter bij Ascentie brengt, en jullie zullen uiteindelijk er goed op zijn voorbereid. We zeggen, ga gewoon met de stroom mee, en vertrouw de leiding van jullie Hoger Zelf, en jullie immer aanwezige Gidsen.


Probeer te leven zoals jij je voorstelt dat een geascendeerd Wezen zou doen, en richt je leven op daden en woorden van liefde. Hoe meer je dit zo doet, hoe meer je klaar zal zijn om naar de hogere dimensies te gaan. Onthoud dat jullie op de eerste plaats en bovenal een Wezen van Licht zijn, en uiteindelijk worden jullie één met hogere bewustzijnsniveaus. Dus wat jullie nu doen zou in voorbereiding op de eindtijd moeten zijn, en het je ontdoen van alle energieën van de lagere trilling. Wat in deze specifieke tijd achterblijft, zal omhoog blijven komen om geschoond te worden, zelfs als het gedachten zijn die een erfenis zijn van een andere tijd uit je leven. Op voorwaarde dat jullie ze niet de energie geven om te blijven bestaan, zullen ze hun vermogen verliezen je ontwaakte bewustzijn te beïnvloeden. Tot nu toe hebben de meeste zielen op hun ego gereageerd dat met gevoelens van grootsheid en eigen-belang werd gevoed. Het zal veranderen wanneer je andere zielen voor jezelf plaatst, en naar onvoorwaardelijke liefde toewerkt. Stel je gewoon voor wat voor prachtige zorgzame samenleving het wordt als dat niveau van bewustzijn kan worden bereikt.


Voldoende geld hebben voor je behoeften kan misschien noodzakelijk zijn maar wanneer je eenmaal ziet hoe het verdeeldheid schept, houdt het op je afgod te zijn en hebzucht is nooit een optie. Rijkdom is een uitdaging waardoor veel mensen veranderen, die vergeten dat de verkrijging ervan gewoon de ontkenning is van andermans recht. Daarom zal rijkdom eerlijk worden verdeeld, want er is in zijn totaliteit meer dan genoeg om ervoor te zorgen dat iedereen een leven zonder gebreken heeft. Mensen in armoede houden, vaak zonder de basisbehoeften van het leven, is het doelbewuste plan van de Illuminatie, om hen voor hun welzijn afhankelijk te maken van andere mensen. Het gaat vaak hand in hand met een gebrek aan onderwijs, wat hen ook weerhoudt een levensniveau te bereiken dat bevredigend kan worden genoemd. Gelijkwaardige kansen krijgen is een recht dat iedere ziel gehad zou moeten hebben, maar de elite heeft ervoor gezorgd dat het gat tussen rijk en arm in stand werd gehouden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben verbaasd dat jullie allemaal zoveel verschillende levens hebben gehad, bij het ervaren van alle aspecten van het leven op Aarde. Toch hebben jullie nooit getwijfeld en de kracht gevonden om binnen de duisternis die de Aarde omhult, een Licht te worden. Jullie zijn waarlijk prachtige Wezens die onze harten verwarmen, en we zijn echt bevoorrecht jullie partners en vrienden te zijn voor de laatste dagen van deze cyclus. Onze liefde is altijd bij jullie en jullie mogen putten uit onze kracht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS