Followers

Google+ Followers

donderdag 31 maart 2011

SaLuSa, 30 maart 2011


Onze acties zijn ten behoeve van jullie nu frequenter, ofschoon jullie je er niet per se bewust van hoeven te zijn. Maar weldra zullen ze duidelijker worden omdat we werk te doen hebben dat voor jullie eigen ogen plaats gaat vinden. Het brengt allemaal het hebben van ons open contact met jullie zoveel dichterbij.
SaLuSa 30 Maart 2011


Jullie zouden nu een gevoel moeten krijgen van wat er in jullie wereld gaande is. Als jullie ooit bewijs hebben willen hebben dat massabewustzijn een machtig wapen is, dan hoef je alleen maar te registreren hoeveel landen onder druk staan om te veranderen. Het lijkt niet uit te maken hoe machtig de heersers zijn, uiteindelijk krijgen de mensen hun zin. Soms wordt het niet zonder geweld bereikt, maar zelfs in dat geval slagen de mensen ofschoon ze vaak slecht zijn uitgerust. Materialisme kan niet aanhouden, omdat het niet in staat is mee te gaan met de hogere trillingen van Ascentie. Financiële veranderingen zijn daarom zeer waarschijnlijk het meest verreikend. Ergens in de toekomst zal geld niet meer worden gebruikt omdat het overbodig wordt. Het creëren van rijkdom zal niet langer het punt van aandacht zijn zoals het nu het geval is, omdat delen normaal wordt en omdat niemand meer zal verlangen dan hij nodig heeft. Er komt een volledig nieuw denkpatroon dat anderen op de eerste plaats stelt, totdat iedereen een rechtvaardig aandeel heeft in de opbrengsten van alle arbeid. Werk zal jullie in feite niet in die mate bezighouden zoals op dit moment, en er zal ruimschoots de tijd zijn om je met meer ontspannen activiteiten bezig te houden. Het was nooit de bedoeling dat jullie slaven van die ondernemingen zouden worden die zoveel van hun werknemers eisen.


Wanneer jullie je met jullie Hoger Zelf her-enigen, zijn jullie een Galactisch Wezen geworden met volledige creatieve vermogens. Hiermee hangt samen dat jullie dan ook die noodzakelijke beheersing machtig zijn geworden, en dergelijke verantwoordelijkheden ook op je hebben genomen met een zienswijze die het beste voor alle zielen nastreeft. Jullie hoge bewustzijnsniveau zal jullie gevoel van Eenheid verhogen, en het vormen van groepen met zielen van vergelijkbare trillingen zal plaatsvinden. In een dergelijk hoog stadium van evolutie zullen jullie een vrije keuze hebben over welk pad je volgt, al zal Ascentie een voortdurend proces blijven. Families zullen bij elkaar blijven komen, en geboortes zullen altijd worden gepland en nooit toevallig plaatsvinden. Maar in de hogere dimensie verschilt geboorte volkomen van jullie ervaring op Aarde. Een ziel zal zich volgens afspraak in een semivolwassen staat bij zijn familie voegen, hetgeen een heilig gebeuren is waar met diep respect en dankbaarheid mee wordt omgegaan. Ouders worden gekozen vanwege wat ze de nieuw gearriveerde ziel te geven hebben, die een helder levensplan heeft dat de familie van te voren volledig kent.


Er is zoveel dat gaat veranderen en jullie leefstijl zal veel lonender zijn, plezieriger en buitengewoon aangenaam. Bij het verlaten van jullie huidige cyclus van dualiteit zullen jullie geen karma met je meenemen, hetgeen de reden is waarom het moet worden opgeruimd voordat jullie kunnen ascenderen. De omstandigheden zijn daarom deels noodzakelijk voor zielen om de kans te krijgen dit te doen. Overdenk in jullie kalme momenten zorgvuldig de huidige periode in jullie leven, en jullie zullen vrijwel zeker de redenen beginnen te voelen waarom je hier bent. Intuïtief zullen jullie je zwaktes oppikken, en dat zal jullie helpen ze een stuk gemakkelijker op te lossen. Wees niet bang aan jezelf toe te geven wat ze zijn, want dat is de eerste stap richting vergeving van jezelf. Gedachten zijn een zeer goede aanwijzing, omdat ze plotseling je geest binnen komen zonder directe bedoeling van jouw kant. Naarmate jullie meer van de Lichtenergieën kunnen opnemen, neemt jullie kracht dus toe en gaan jullie de lagere trillingen ervaren zonder er verzeild in te raken. Wanneer jullie inderdaad meer bedreven worden in het centreren van jezelf, wordt het Licht jullie bescherming.


Zoals we jullie vaak hebben geïnformeerd, gaan jullie als je eenmaal de intentie hebt uitgedrukt om te willen ascenderen, het ook bereiken. Jullie zullen gemotiveerd raken en de hogere energieën naar jezelf aantrekken, jullie beslissingen zullen spiritueel geïnspireerd zijn en jullie kennis zal heel snel toenemen. Ook zullen wij goed voor het einde van de cyclus op Aarde zijn gearriveerd en jullie krijgen alle mogelijke ondersteuning om je te helpen succesvol te zijn. Ongeacht alle andere aspecten in jullie leven is het bereiken van Ascentie uiteindelijk het hoofddoel van jullie vele levens op Aarde. Jullie hebben een lange weg afgelegd en zoveel over menselijk leven ervaren. Over de kracht en de zwaktes van het lichaam, en de sterkte van de ziel met haar oneindige leven en reis vanuit de sterren. Jullie hebben jezelf echt tot het uiterste getest en op de proef gesteld.


Nu nadert de tijd waarop jullie alles achter je kunnen laten en gaan genieten van de beloning van het vele harde werken. Jullie uithoudingsvermogen is zo groot geweest dat zelfs toen jullie de uiterste diepten doorgrondden, jullie nooit volledig zicht verloren op wie jullie werkelijk zijn. Jullie zullen eraan herinnerd moeten worden hoe groot jullie zijn en we gaan dat niet doen om iemands ego te voeden, maar om ervoor te zorgen dat zij weten dat ze zoveel meer zijn dan louter een fysiek lichaam. Er zijn zelfs nu zoveel zielen die nog niet volledig zijn ontwaakt, die geen idee hebben dat zij vonken van God zijn met alle potentie om zelf goden te worden. Opnieuw zullen er voldoende leringen aan jullie worden gegeven opdat jullie de waarheid over alle levensvormen begrijpen. Allemaal hebben ze gradaties van bewustzijn, en bij allemaal bevindt hun zijn zich binnen de Universele energie, die God is.


Wij weten dat sommige mensen nog steeds de spot zullen drijven met de ideeën die jullie ware oorsprong verduidelijkt. Maar we weten dat zij zich er op een gegeven ogenblik voor openstellen, hoewel de veranderingen naar hun idee op dit moment teveel zijn om te overwegen of helemaal in mee te gaan. Het is om precies dezelfde reden dat het voorstellen van onszelf aan jullie een behoorlijk lange opgaaf is geweest. Langzaam maar zeker is veel wenselijker dan het opdringen van de waarheid aan jullie. Mensen schrikken heel snel wanneer ze leren dat hun gekoesterde geloof fouten bevatte, en het is ze teveel om het aan zichzelf toe te geven. Wij geloven dat tegen de tijd dat wij ons openlijk laten zien de waarheid over ons en onze relatie met jullie is besproken, en mensen zullen over het algemeen laten zien ons meer te accepteren. Er is zeker totaal niets om bang voor te zijn, zoals we jullie altijd hebben getoond in vrede te komen.


Onze acties zijn ten behoeve van jullie nu frequenter, ofschoon jullie je er niet per se bewust van hoeven te zijn. Maar weldra zullen ze duidelijker worden omdat we werk te doen hebben dat voor jullie eigen ogen plaats gaat vinden. Het brengt allemaal het hebben van ons open contact met jullie zoveel dichterbij, maar we zullen het nog steeds via jullie diplomatieke kanalen blijven benaderen. We hebben al die tijd jullie protocol nageleefd, maar we behouden ons het recht voor indien nodig op te treden, als er pogingen worden gedaan onze aanwezigheid in gevaar te brengen. Toch is onze manier vreedzaam onderhandelen, en wij zullen nooit de agressors zijn.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo vertrouwd geraakt met de gewoonten van Aardse mensen die door al jullie Ruimte Families worden bewonderd en waarvan immens wordt gehouden.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS