Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 maart 2011

SaLuSa 25 Maart 2011


Laat niemand jullie van je doel afhouden, want nu jullie zo ver zijn gekomen, staan jullie aan de poort van succes.

Alles beweegt zich richting voltooiing, en wij zijn zoals altijd klaar om in actie te komen.
SaLuSa 25 Maart 2011
Laat niemand jullie van je doel afhouden, want nu jullie zo ver zijn gekomen, staan jullie aan de poort van succes. Er is zelfs in termen van lineaire tijd nog zo weinig tijd over, en ook dat blijft zich versnellen. In dezelfde mate nemen jullie mogelijkheden toe om jullie bewustzijnsniveaus te verhogen, doordat meer en meer energieën de Aarde bereiken. Het Licht heeft de overhand en de lagere vibraties worden sneller dan ooit omgevormd. Er is nu een sfeer van verwachting die zegt dat het duidelijk is dat de veranderingen echt onderweg zijn, en jullie zullen niet worden teleurgesteld. Alles beweegt zich richting voltooiing, en wij zijn zoals altijd klaar om in actie te komen.Japan is zorgelijk, maar het directe gevaar is afgenomen, en we hebben goede hoop dat alles weldra onder controle is. Wat er is gebeurd, is een les voor de Mensheid en het brengt jullie ertoe verder gebruik van Nucleaire Energie ter discussie te stellen. Schone energie is overal in overvloed om jullie heen aanwezig en kan worden benut om in al jullie behoeften te voorzien. Er heerst onder de mensen een stemming van verlangen naar verandering, maar slechts weinig zijn zich ervan bewust dat vrije energie al bekend is en bewezen heeft dat gebruik ervan door jullie mogelijk is. Het had vele jaren terug al kunnen worden ingevoerd, maar jullie werd doelbewust het gebruik ervan onthouden. Veel uitvindingen die jullie samenleving vooruit had kunnen brengen, zijn eigenlijk achter gehouden. Dat zal allemaal veranderen wanneer we eenmaal op Aarde arriveren, en jullie worden deelgenoot van alle nieuwe technologieën die in jullie behoeften gaan voorzien.Vinden jullie het niet vreemd dat jullie middelen van transport de afgelopen eeuw nauwelijks zijn veranderd, terwijl op andere terreinen technologieën aanzienlijk vooruit zijn gegaan. Toch zijn een aantal uitvindingen bewezen succesvol geweest in het omzetten van wat jullie al hebben, naar een schone en economischer krachtmotor. Opnieuw Dierbaren, mochten jullie er niet van profiteren, maar wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke uitvindingen beschikbaar worden voor een ieder die ze wenst te ontwikkelen of te produceren. Wij nemen natuurlijk onze eigen apparaten mee, en het gebruik van de robotachtige zal voor jullie heel aantrekkelijk blijken te zijn. Het was nooit de bedoeling dat jullie het beste deel van je leven aan werken zouden besteden, en in de toekomst zal de nadruk liggen op het waarborgen dat jullie alle tijd hebben die jullie wensen, voor het ontwikkelen van jullie eigen vaardigheden. Routinematige banen en diensten zullen niet langer bemand hoeven te worden, behalve misschien door een computerexpert om al dat soort functies te bewaken.Wij gaan jullie helpen om je snel naar de toekomst te verplaatsen, om de verloren tijd in te halen. Jullie komen terug op het spoor dat jullie naar Ascentie brengt, en verder. Wij genieten al van zo’n leven, en we kunnen jullie verzekeren dat het heel normaal is om voor een gemakkelijk en comfortabel leven voor jezelf te zorgen. Op den duur zal zelfs onderwijs veel gemakkelijker en nuttiger worden, terwijl het zo weinig van je tijd kost. Dat is deels omdat jullie met nieuwe concepten bekend worden gemaakt, zodat jullie niet uren achtereen hoeven te studeren. Jullie kunnen heel eenvoudig met informatie worden geprogrammeerd, zoals jullie zullen merken. Voor degenen die een grotere kennis over spirituele zaken willen opdoen, zijn er andere planeten met fabelachtige tempels van genezing en kennis. De Arcturiërs behoren tot zo’n beschaving die uitblinkt op dit specifieke terrein, en zij hebben de meest prachtige tempels van kristallen en Licht en met kleuren die jullie huidige kennis te boven gaat.Het leven na jullie huidige Aarde zal zo anders zijn en zo vervullend, dat jullie spoedig het verre verleden vergeten. Sommige van jullie zijn zeker al op de toekomst gefocust, en merken dat jullie je verwijderen van gebeurtenissen uit het verleden. Mettertijd schuiven jullie alle ervaringen als zodanig terzijde die jullie vasthielden in de lagere dimensies, omdat zij na de geleerde lessen geen verder doel meer dienen. De reden achter alle ervaringen is inderdaad het voeden van jullie evolutie, en jullie kunnen de Melkweg bereizen, op zoek naar iets wat jullie inzicht verder vergroot. Jullie zullen nooit moe worden van je reis, die zowel lonend als bevredigend zal zijn. Andere levensvormen zullen uiterst interessant blijken te zijn en jullie zullen merken dat zij zich, ongeacht vorm of afmeting, net als jullie naar dezelfde Bron ontwikkelen.Voorlopig worden jullie heel erg met aardse zaken beziggehouden, en zullen jullie geen volledige rust hebben voordat ze zijn opgelost. Dan kunnen jullie beginnen je te concentreren op een prachtige toekomst en je voorbereiden op het verheffen naar hogere dimensies. Het is als een droom die uitkomt, en belooft jullie bevrijding van een periode van intensieve ervaringen, die soms bijzonder onaangenaam waren. Maar het heeft allemaal bijgedragen aan jullie geestelijk inzicht, op een manier die andere ervaringen niet zo hadden kunnen bewerkstelligen. Toch staan jullie hier klaar om verder te gaan, en hebben jullie er geen nadeel van ondervonden. Gelukkig is de emotionele impact niet blijvend, en wordt deze spoedig geheeld.Wij zien onze bondgenoten op Aarde stappen zetten die aangeven dat er binnen de komende twee maanden resultaten kunnen worden geboekt. Meer kunnen we niet zeggen omdat de uitkomst afhangt van degenen waarover wij geen zeggenschap hebben, ofschoon onze volmacht de bevoegdheid omvat zoals die ons door de Hogere Raden van Licht is gegeven. Het is het Licht dat de sleutel tot succes is, en hoe meer de mensheid eraan kan bijdragen, des te sneller er waarschijnlijk resultaat is. Jullie hebben zo’n kracht maar beseffen de potentie er nog niet van, en als jullie ascenderen, is het aan jullie ervoor te zorgen dat deze niet wordt misbruikt. Jullie wordt in ieder geval alle hulp gegeven om jullie verantwoordelijkheid naar anderen te begrijpen. Wanneer jullie eenmaal zijn verrezen, zal het heel eenvoudig zijn om een Galactisch Wezen te worden, met volledige controle over jullie krachtige energieën om te creëren.Jullie creëren op dit moment maar het duurt meestal even voor de resultaten ontstaan, en jullie beseffen misschien niet eens dat jullie er zelf aan hebben bijgedragen. In het verleden waren jullie creaties meer verbonden met de wensen die voortkwamen uit jullie massabewustzijn, en het bepaalde jullie toekomst. Het heeft geleid tot waar jullie nu zijn, met dat verschil dat het Licht inmiddels voldoende is toegenomen om de leidende macht op Aarde te zijn geworden. We kijken er daarom nu naar uit om alle energieën die nog van het oude paradigma zijn, af te voeren. Het nieuwe en het oude zijn geenszins in harmonie, en het heeft tot de chaos geleid die jullie nu ervaren. Het zal van korte duur zijn en de nieuwe energieën vormen op dit moment jullie toekomst.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vraag jullie op alle mogelijke manieren het Licht te blijven ondersteunen. Door dit te doen, zullen jullie het tijdstip naderbij halen waarop we een grotere mate van contact met jullie kunnen hebben, en we danken jullie voor je geduld.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS