Followers

Google+ Followers

maandag 14 maart 2011

SaLuSa 14 Maart 2011


We vragen jullie kalm te blijven en besef dat het niet echt het einde van de wereld is dat plaatsvindt.
Onze wens is voorbij de laatste hindernissen te komen die Disclosure ophouden, en dat is een belangrijke gebeurtenis die veel andere beïnvloedt. Wees ervan overtuigd dat hoe langzaam de vooruitgang ook is, we er komen en het is heel nabij.

Het is tijd voor zo’n bijeenkomst, en jullie zullen zeker samen met ons jullie Ruimte familie ontmoeten en jullie voorouders uit de Inner Aarde.
Onthoud dat wij altijd bij jullie zijn, in Liefde en Licht.
SaLuSa 14 Maart 2011


Dierbaren, we moeten het hebben over de enorme aardbeving in Japan, die na een eerdere aardbeving kwam in Nieuw Zeeland. Als jullie landen hebben die zich in een zone van aardbevingen bevinden, en feitelijk in de Ring van Vuur, dan zitten jullie op een kruitvat en bestaat er altijd er een kans op grote aardbevingen of deze nu een natuurlijke of kunstmatige oorsprong hebben. Op een moment waarop Moeder Aarde haar oppervlakte her-vormt, kunnen jullie daarom een aantal wat serieuzere uitbarstingen verwachten. In het geval van Japan bestaat de mogelijkheid dat de tektonische platen onder elkaar schuiven, en dat het als gevolg daarvan in de golven zou kunnen verdwijnen. We zijn dus dankbaar dat het ergste scenario niet heeft plaatsgevonden, en hebben alle sympathie en medeleven met de dierbare zielen die erbij zijn betrokken. Het is niet aan ons in te grijpen, maar wij mochten, waar mogelijk, de gevolgen verminderen. We hebben soms met de behoeften van Moeder Aarde te maken, en Ascentie is pas mogelijk nadat de reiniging is voltooid, en zoals jullie zullen hebben opgemerkt, zitten de voorbereidingen in een versnelling. Vanuit dergelijke rampen ontstaat een mooie gelegenheid voor de Mensheid om elkaar te helpen, en een samenwerking zal vriendschappelijke relaties versterken die belangrijk zijn voor de nabije toekomst. Eerder is opgemerkt dat alle zielen die als gevolg van een ongeval overlijden, heel veel goede zorg krijgen en met veel liefde worden behandeld. Zij herstellen heel snel en het helpt hen dat zij met hun familie en vrienden worden her-enigd.


Algemeen gesproken zien jullie over de hele wereld dat de laatste reiniging zeer spoedig moet plaatsvinden, en jullie zullen de bedoeling zien in wat er gebeurt. Op enig moment in de niet zo verre toekomst zullen wij ons bij jullie voegen, en dan kunnen jullie alle hulp ontvangen die wij kunnen geven, samen met details over wat nodig is om jullie snel vooruit te krijgen. Tot we allemaal aan de slag kunnen gaan, zullen dingen er onsamenhangend en soms chaotisch uit zien, maar we kunnen jullie ondanks dat garanderen dat er een helder en nauwkeurig plan werkzaam is. Het is alleen dat we op dit moment geen details over onze acties kunnen onthullen. De regeringswisselingen zijn duidelijk voor ons het belangrijkst om met jullie te kunnen gaan samenwerken, en de laatste kliek moet en zal worden verwijderd teneinde verdere bemoeienis met onze plannen te voorkomen zodat jullie van hun controle worden bevrijd. Zij zijn feitelijk al ernstig verzwakt, en hebben niet meer de invloed of zeggenschap over gebeurtenissen zoals zij die voorheen hadden. Onze bondgenoten zijn bij hen geïnfiltreerd en hebben met succes een uitbreiding van hun activiteiten verhinderd. Zolang zij in bedwang worden gehouden, kunnen wij samen met jullie vooruitgang boeken en ieder die bewust en alert is, zal de richting opmerken die we ingaan.


We moeten opnieuw het aspect angst noemen, dat ontstaat in tijden zoals jullie nu ondergaan. We vragen jullie kalm te blijven en besef dat het niet echt het einde van de wereld is dat plaatsvindt. Onder geen omstandigheden zal deze worden vernietigd of in die mate krachtig worden getroffen door natuurlijke of kunstmatige omstandigheden. Zaken van dien aard liggen binnen onze controle, en wij zijn hier om er voor te zorgen dat de cyclus zoals goddelijk is verordend, wordt afgemaakt. Wat vaak wordt aangehaald als zijnde een ondersteuning voor bizarre voorspellingen, zijn oude geschriften die in een totaal ander tijdperk zijn gemaakt dan waar jullie nu in zitten. De meeste zijn, met andere woorden, niet langer relevant voor de huidige tijd. Sinds het Millennium hebben jullie je naar een ander pad verplaatst, dat ondanks huidige of recente calamiteiten, minder onstuimig is. We willen daaraan toevoegen dat wij zoals altijd heel actief zijn op voor jullie onzichtbare wijze, en we doen al het toegestane om ervoor te zorgen dat dingen niet uit de hand lopen. Karma is een factor waar wij ons niet mee mogen bemoeien, maar we kunnen reageren op jullie oproepen om hulp die door ons in Liefde en Licht worden ontvangen.


Onze wens is voorbij de laatste hindernissen te komen die Disclosure ophouden, en dat is een belangrijke gebeurtenis die veel andere beïnvloedt. Wees ervan overtuigd dat hoe langzaam de vooruitgang ook is, we er komen en het is heel nabij. Blijf je gedachten en gebeden op ons gericht houden voor een open contact met jullie, en op jullie eigen manier zullen jullie helpen die gebeurtenis te versnellen. We zijn heel blij met de manier waarop jullie bewustzijnsniveaus zijn toegenomen, en jullie acceptatie van ons en jullie verlangen om ons te ontmoeten is nu sterker dan ooit. Dat vertelt ons dat onze benadering precies goed is geweest, en in de loop van vele jaren zijn we in staat geweest angsten te verdrijven die doelbewust werden gecreëerd om ons uit elkaar te houden. Zelfs nu gebruikt de media angst als troef, maar jullie zijn veel wijzer dan voorheen en doorzien hun plannen om ons van een ontmoeting te weerhouden. Het is tijd voor zo’n bijeenkomst, en jullie zullen zeker samen met ons jullie Ruimte familie ontmoeten en jullie voorouders uit de Inner Aarde. Oh ja, jullie hebben veel te leren over jullie echte geschiedenis die jullie werd onthouden of werd vervormd, om slechts over te dragen wat de duisteren als noodzakelijk achtten om jullie onder hun controle te houden.


Zeer binnenkort gaan jullie je ketenen afwerpen, en gaan jullie echte vrijheid proeven als een recht wat jullie eerder werd ontzegd. Jullie hele manier van leven zal zich naar een hoger niveau verplaatsen met alle voordelen die moderne technologie jullie heeft te bieden. Hiermee ontstaat de echte jij, die bevrijd is van alle dictaten en onderdrukkende beheerstechnieken waarmee jullie vast werden gehouden in de slavernij van de Illuminatie. Hun invloed zal dan geen kracht meer hebben om zich met jullie levens te bemoeien, die dan uiterst gelukkig en heel spannend worden. Blijf vooruit kijken, en laat de veranderingen jullie niet angstig maken voor de toekomst. Alles wat nu gebeurt, zal van korte duur zijn, en van daaruit gaan jullie het doel zien dat jullie stevig op het pad naar Ascentie zal zetten. Velen van jullie hebben natuurlijk uitmuntende vooruitgang geboekt, en zij herkennen de veranderingen in hun bewustzijnsniveau. Dat zal dit jaar duidelijker worden, omdat er sleutelmomenten zijn waarop de energieën jullie nog verder omhoog gaan tillen.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie dat als jullie in staat zijn om naar wat gaande is te kijken als een manier om een doel te bereiken wat in jullie voordeel is, jullie dan snel alle problemen zullen overwinnen die jullie in persoonlijke zin raken. Jullie hebben duidelijk allemaal een levensplan waarbij het de bedoeling is dat alles ermee klopt, en als jullie rustig zitten en overdenken wat dit inhoudt, zullen jullie vrijwel zeker inzicht verkrijgen. Jullie mogen er na honderden levens in zoveel landen en culturen zeker van zijn dat jullie zoveel wijzer zijn dan toen deze cyclus aanvankelijk begon. Het komt nu neer op het opruimen van alles wat aan karma nog niet is afgehandeld, en op een tijdstip waarop jullie op je sterkst zijn om het aan te pakken. Neem het zoals het komt, en vecht er niet tegen, maar benader het met liefde in je hart voor jezelf. Jullie zijn een grote ziel die zijn ware potentieel nog moet gaan begrijpen, maar zeer binnenkort zullen jullie daar zonder twijfel weet van hebben. Onthoud dat wij altijd bij jullie zijn, in Liefde en Licht.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS