Followers

Google+ Followers

woensdag 9 maart 2011

SaLuSa, 9 maart 2011


Wij monitoren alle gebeurtenissen op Aarde, en we zullen proberen externe bemoeienis met de zaken van een ander land, te stoppen. Het zouden altijd de echte inwoners moeten zijn die de eerste stappen zetten voor verandering. Alleen wanneer er om gevraagd wordt, kan er hulp van buiten worden gegeven en zelfs dan mag dat alleen vanuit edele motieven zijn.

We hebben vaak over de macht van het volk gesproken, en het is nooit zo sterk geweest als op dit moment. Jullie hebben al gezien wat het in het Midden-Oosten kan bereiken. In sommige landen die democratischer zijn, zal het mogelijk zijn om die methode te gebruiken om wijzigingen aan te brengen. Jullie staan echter tegenover een gecontroleerde media die nog steeds vrijheid van meningsuiting ontbeert, en dit is waar Internet tot zijn recht komt. De waarde ervan zit in het vermogen honderden, zo niet duizenden mensen bij elkaar te kunnen brengen voor een gemeenschappelijke zaak.SaLuSa 9 Maart 2011


Er zal vrede op Aarde komen omdat jullie het zo gewild hebben, maar de komst van vrede heeft een prijs en vele dierbare zielen bieden zich aan om het te bereiken. De gevechten worden nu gevoerd, en niet noodzakelijkerwijs op fysiek niveau. Er vinden mentale gevechten plaats en wanneer de kracht van Licht de dominante macht wordt, zal zonder bloedvergieten succes worden bereikt. Onze aanwezigheid zal jullie inspanningen ondersteunen om de veranderingen te bereiken, maar sommige mensen vertrekken niet rustig. Wij monitoren alle gebeurtenissen op Aarde, en we zullen proberen externe bemoeienis met de zaken van een ander land, te stoppen. Het zouden altijd de echte inwoners moeten zijn die de eerste stappen zetten voor verandering. Alleen wanneer er om gevraagd wordt, kan er hulp van buiten worden gegeven en zelfs dan mag dat alleen vanuit edele motieven zijn.


Het is duidelijk dat de overgangsperiode voor de wereld nog wel een paar maanden bedraagt, maar sommige landen zullen veel sneller vooruit komen dan andere. Algemeen gesproken zullen de meer ontwikkelde landen het traagst zijn in het reageren op openbare oproepen tot verandering. De Illuminatie hebben bij hen meer macht, en het kan zijn dat vooruitgang heel langzaam verloopt. Onze bondgenoten hebben echter allang degenen geïdentificeerd die in de weg staan, en alle inspanningen worden voortgezet om hen te ontzetten. Eén ding is duidelijk, en dat is hoe langer deze zaken onopgelost blijven, hoe meer mensen opstaan en de waarheid bekend maken. Er komt geleidelijk een onwrikbare macht die zal garanderen dat degenen die deze gebruiken, veel aanhang winnen en bescherming krijgen om hun taak uit te voeren. Jullie intuïtie zal bepalen wie te ondersteunen, en jullie moeten zorgvuldigheid betrachten vanwege de desinformatie die ook rondwaart.


Elke keer dat er een periode van chaos tot stand komt, stimuleert dit meer mensen om in actie te komen, dus samen met hen ontstaat er een kracht ten goede die het probleem op kan lossen. We hebben vaak over de macht van het volk gesproken, en het is nooit zo sterk geweest als op dit moment. Jullie hebben al gezien wat het in het Midden-Oosten kan bereiken. In sommige landen die democratischer zijn, zal het mogelijk zijn om die methode te gebruiken om wijzigingen aan te brengen. Jullie staan echter tegenover een gecontroleerde media die nog steeds vrijheid van meningsuiting ontbeert, en dit is waar Internet tot zijn recht komt. De waarde ervan zit in het vermogen honderden, zo niet duizenden mensen bij elkaar te kunnen brengen voor een gemeenschappelijke zaak. Door hen nemen de energieniveaus exponentieel toe, en uiteindelijk komt er een reactie. Alles is ten slotte energie en er vindt een interactie plaats.


Dit zijn tijden waarin je binnen je eigen bewustzijnsniveau veranderingen op kan merken, omdat ze in respons op de stijgende energieniveaus om jullie heen ook toenemen. Kalmte en een vermogen het vast te houden, zou zo’n aanwijzing kunnen zijn, en het zal bij meer mensen duidelijk worden naarmate de weken verstrijken. Het zijn de speciale dagen waarin krachtige uitlijningen plaatsvinden, die een aanzienlijk verschil uitmaken. Een zo’n gelegenheid zal zich voordoen bij de Voorjaars-Equinox op 20 maart, en in de loop van het jaar zal er een werkelijk krachtige uitlijning plaatsvinden op 11 november. Deze maken allemaal deel uit van de opbouw naar jullie voorbereidingen voor het laatste jaar tot Ascentie. Tegen die tijd hebben jullie je bewijs gehad van wat voor belangrijke periode jullie binnengaan, en zullen jullie ook actief enkele van de grote veranderingen hebben ervaren die jullie zijn beloofd.


Er is zoveel dat middels veranderingen jullie kant opkomt dat het zonder enige leiding moeilijk voor te stellen zou zijn. Transport bijvoorbeeld blijft heel belangrijk, maar waar het door een vorm van een verbrandingsmotor in gang wordt gezet, zal het door apparaten worden vervangen die vrij zijn van vervuiling, en door het gebruik van elektromagnetische energie. Veel van jullie plaatselijk transport zal ondergronds worden, maar kleine ruimtevaartuigen zullen voor langere reizen overzee beschikbaar blijven. Hoe het zich ontwikkelt, is tot een bepaald punt jullie verantwoordelijkheid, maar wij zullen jullie vrijelijk de vereiste technologie verstrekken. Een gedeelte daarvan wordt al heimelijk voor de geheime operaties van de Amerikaanse Regering gebruikt, en ook om mensen op te kunnen stralen, “op te beamen”. Jullie horen al enige tijd over vrije energie en dat zal veel apparaten van stroom voorzien die heel eenvoudig van ontwerp zijn. Ze zijn ook goedkoop te produceren en massaproductie zorgt ervoor dat er geen probleem is, ongeacht welke hoeveelheden er nodig zijn.


De olie-industrie zal uiteindelijk overbodig worden gemaakt, en in één klap zijn jullie van een belangrijke bron van vervuiling bevrijd. Dit zal onze projecten ondersteunen om bestaande vervuiling op te ruimen, wetende dat dezelfde omstandigheden niet terugkeren. Met het toenemen van de trilling zal ziekte ook minder duidelijk worden, en daardoor ontstaat er een veel gezondere bevolking. Drugs voor medicinaal gebruik zullen overbodig worden, en behandelingen zullen veranderen en zich verwijderen van de noodzaak tot het gebruik ervan. Meer ontwikkelde geneeswijzen zullen worden ingevoerd, waarbij geluid, licht en kleur worden gebruikt. Hun waarde wordt nu al erkend en gebruikt, maar het kan veel verder worden ontwikkeld dan het op het moment het geval is. Mettertijd zullen al deze ontwikkelingen zelfs overbodig worden, als jullie lichaam zo verfijnd is geworden dat het niet langer vatbaar is voor enige vorm van ziekte. Perfectie bestaat in de hogere dimensies, en zoiets zal jullie kracht worden waarmee jullie veel gaan creëren van wat je gebruikt.


Waar jullie werden overgeslagen door niet de voordelen van nieuwe technologieën te krijgen, zullen wij jullie verder brengen naar een nog verder gevorderd stadium. Jullie gaan dus grote sprongen vooruit beleven, en wat betreft communicatie zullen zij jullie versteld doen staan. Iedereen zal niet alleen ongeacht afstand met elkaar contact kunnen hebben, maar elkaar ook kunnen zien. Verder komen er ook vertaalapparaten die elke bestaande taal aan kunnen. Amusement zal van dergelijke ontwikkelingen profiteren, maar de programma’s worden een afspiegeling van de nieuwe maatschappij die uit de oude verrijst. Geweld en vergelijkbare negatieve aspecten zullen niet langer kenmerkend zijn, omdat jullie hogere bewustzijnsniveaus krijgen die het niet tolereren of wensen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en jullie zullen met veel nieuwe ontwikkelingen bekend worden gemaakt, zodra wij jullie allemaal kunnen ontmoeten. Wij weten duidelijk wat jullie nodig hebben en waar prioriteiten bestaan, en ook dat jullie veel goed geïnformeerde mensen hebben die zich snel eraan kunnen aanpassen. Dit was te verwachten omdat jullie gedachten door invloeden van buiten werden ondersteund, en vaak waren die van ons afkomstig. Door middel van dergelijke methoden hielpen we jullie vooruit te komen door nieuwe ideeën aan jullie te introduceren.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS