Followers

Google+ Followers

woensdag 23 maart 2011

SaLuSa 23 Maart 2011Probeer onafgewerkte zaken niet tot het einde van deze cyclus te bewaren, want het is veel beter kwesties te hebben afgehandeld, zelfs als je daarvoor diep door het stof moet gaan. Vergeef en vergeet, en anders zal je de energie met je mee blijven dragen totdat je manier vindt om het af te handelen.

Wees je ware zelf en behandel anderen als je geliefde broers en zussen, omdat jullie Allemaal Een zijn. Zo’n daad haalt het beste uit andere zielen tevoorschijn die net zo kalm en gelukkig willen zijn als jullie. Jullie kracht zal anderen aanmoedigen jullie voorbeeld te volgen, als ze zien hoe fier jullie door het leven gaan en hoe alle lagere energieën om je heen afketsen.
SaLuSa 23 Maart 2011


Jullie hebben zogezegd een heleboel op je bordje liggen, het zou jullie kunnen overweldigen, en het is daarom een tijd voor diepe zelfbeschouwing zodat jullie alles in perspectief kunnen plaatsen. Niet alles ervan zal jullie persoonlijk bezighouden, maar onthoud dat wij ergens achter de schermen constant zorgvuldig volgen wat er gebeurt. Waar mogelijk zullen we pogingen om een nieuwe grote verstoring te veroorzaken, begrenzen maar soms staat er veel meer op het spel dan jullie veronderstellen. Zo lang als kwesties op zo’n manier kunnen worden gekanaliseerd dat het grotere doel wordt gediend, kunnen we soms gedwongen worden een bepaalde uitwerking plaats te laten vinden. Wees ervan verzekerd dat we zaken uiteindelijk regisseren ten behoeve van jullie vooruitgang en de mogelijkheid om echt gevaar te omzeilen. Jullie hebben allemaal Gidsen en in overeenstemming met jullie levensplan, zullen zij altijd hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat jullie op het juiste moment, op de juiste plaats zijn. In sommige gevallen kan het ogen alsof het de verkeerde plaats is, maar er worden met betrekking tot jullie levensplan geen fouten gemaakt.


Vertrouw erop dat jullie deze Aarde veel wijzer verlaten dat toen je haar betrad, want het is onmogelijk door middel van jullie ervaringen geen lessen te leren. Dat is inderdaad het doel van jullie incarnaties, en elke keer dat jullie een nieuw leven beginnen, wordt het zorgvuldig gepland om er verzekerd van te zijn dat jullie blijven evolueren. Als jullie in dit leven veel te maken hebben gehad met lagere trillingen, is dat met het doel jullie in ontwikkeling te ondersteunen. Dergelijke ervaringen hoeven jullie niet per se in de weg te staan, want je kunt ze achter je laten en stellen jullie nog steeds in staat om omhoog te stappen naar de hogere vibraties. Geen ziel is in dit stadium van evolutie perfect, en als jullie dit waren, zou jullie trilling veel te hoog zijn om in jullie huidige dimensie te blijven. Velen van jullie gaan echter snel vooruit, en het is jullie intentie hiermee door te gaan en de dualiteit voorgoed te verlaten. Jullie zullen het weten als je zo’n ziel bent, en jullie zijn zeer waarschijnlijk al een Lichtwerker die anderen helpt Ascentie te bereiken.


Jullie zijn niet allemaal geroepen om Lichtwerker te zijn, en de voorbereidingen hierop gaan vaak vele levens terug. Er is vaak vanaf een zeer jonge leeftijd een sterke drang om op een bepaalde manier voor het Licht te werken, en jullie zien dit nu gebeuren met de vele jonge mensen die jullie zoveel te bieden hebben. Op het juiste moment zal hun kans voorbij komen, en velen wachten op de veranderingen die hen naar de voorgrond gaan brengen. Er is voor hen een tijd en een plaats om hun wijsheid met jullie te delen, en zij zullen een hele belangrijke plaats innemen in het naar buiten brengen van de waarheid. Spirituele kennis en het vermogen om te genezen is vaak hun sterke kant, en hun diensten zullen absoluut noodzakelijk zijn voor veel mensen die net wakker worden. De veranderingen worden steeds duidelijker, en in plaats van de uitkomst te vrezen, moeten mensen zich bewust zijn dat het de noodzakelijke reiniging is voordat Ascentie plaats kan vinden.


We dringen er bij mensen op aan hun intuïtie te volgen als zij in een positie verkeren waarin zij een belangrijke beslissing moeten nemen. Het zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met een verhuizing naar een nieuw gebied, en misschien zoeken jullie het vertrouwen dat het veilig is om dit te doen. Neem op je gemak een beslissing waar jij je comfortabel bij voelt, en vertrouw erop dat het voor jou goed is. Ergens in jullie onderbewustzijn weten jullie al wat er voor jullie is gepland, en dat is de reden waarom jullie intuïtieve krachten normaal gesproken bewijzen dat zij het meest betrouwbaar zijn. Dit zijn tijden voor het in het reine komen met resterende problemen in persoonlijke relaties. Probeer onafgewerkte zaken niet tot het einde van deze cyclus te bewaren, want het is veel beter kwesties te hebben afgehandeld, zelfs als je daarvoor diep door het stof moet gaan. Vergeef en vergeet, en anders zal je de energie met je mee blijven dragen totdat je manier vindt om het af te handelen.


In de praktijk zijn er in ruzies geen winnaars, want geschillen kunnen niet worden opgelost totdat alle partijen in vergevingsgezindheid tot elkaar komen. Het maken van fouten is voor mensen heel gewoon, sommige zijn niet te vermijden, andere zijn doelbewust, maar in beide gevallen mogen ze zich niet bemoeien met de evolutie van een andere ziel. Dergelijke bagage dient te worden losgelaten, omdat het geen zin heeft het met je mee te blijven dragen. Het betreden van het laatste traject voor jullie ascenderen, wordt een prachtige tijd van inzichten, en zal een enorme expansie geven van jullie bewustzijnsniveaus. Ongeacht wie je bent, komen er allerlei mogelijkheden, en waarheid en kennis zal op zo’n manier overvloedig aanwezig zijn dat jullie de bron ervan niet ter discussie hoeven te stellen. Wij zullen in een bepaald stadium ook bij jullie zijn om te helpen bij het uitleggen van jullie echte geschiedenis. Jullie gaan weldra beseffen hoe jullie zijn tegengehouden, en jullie gaan je soevereiniteit weer terugnemen. Jullie zijn grote Wezens die weer opnieuw hun ware potentieel gaan herkennen.


Jullie zijn te lange tijd klein gehouden, en op zoveel manieren gebruikt, die vernederend waren voor zielen zoals jullie. Jullie Licht keert echter heel snel terug en jullie kunnen anderen door middel van jullie woorden en daden laten zien hoe groot hun potentie is. Wees je ware zelf en behandel anderen als je geliefde broers en zussen, omdat jullie Allemaal Een zijn. Zo’n daad haalt het beste uit andere zielen tevoorschijn die net zo kalm en gelukkig willen zijn als jullie. Jullie kracht zal anderen aanmoedigen jullie voorbeeld te volgen, als ze zien hoe fier jullie door het leven gaan en hoe alle lagere energieën om je heen afketsen. Het is voor iedereen tijd om te beslissen hoe zij precies aan de nieuwe cyclus willen beginnen, en er is nooit eerder zo’n mooie tijd voor geweest. Sommige zullen er de voorkeur aan geven te blijven waar ze zijn, terwijl anderen de kans zullen aangrijpen om de cyclus van hergeboorte in de lagere dimensie te verlaten.


Of jullie het beseffen of niet, aan jullie was altijd de keuze met betrekking tot jullie ervaringen. In de spirituele sferen is jullie nooit iets opgelegd, en in feite werd jullie alle hulp gegeven om ervoor te zorgen dat jullie voor jezelf de beste beslissing konden nemen. Jullie is altijd beloofd dat jullie naar jullie ware thuis zouden worden teruggeleid, en er is nooit sprake van geweest dat de duisteren jullie volledig gevangen konden houden. Ja, jullie hebben echt dieptepunten bereikt in de dualiteit, maar het siert jullie dat jullie de wil en de intentie vonden om ze te overwinnen.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie dat de Galactische Federatie jullie in je ware Licht en Kleuren ziet. Wij weten wat voor grote Wezens van Licht jullie waren en nog steeds zijn, zelfs als jullie je daar niet helemaal bewust van zijn. Wij groeten jullie en laten onze zegeningen en liefde bij jullie achter.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: CharlotteThe Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS