Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 maart 2011

SaLuSa 18 Maart 2011


 
Indien en wanneer het besluit wordt genomen om te stoppen met het gebruik van kernenergie, zullen wij helpen met het verwijderen van de gevaarlijke installaties en voorkomen dat het een bedreiging vormt voor jullie.

We zouden heel graag al jullie problemen willen aanpakken, maar er zijn lessen die geleerd moeten worden, hetgeen betekent dat er een gepast tijdstip is waarop wij tevoorschijn mogen komen. Maar we werken er hard aan Disclosure erkend te krijgen, en dan kunnen we jullie echt helpen en komt er ook niets meer tussen.
Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertrouw erop dat de informatie die wij geven veel van jullie vragen heeft beantwoord. Het is niet compleet en het kan het beste worden behandeld als wij in staat zijn naar de Aarde te komen, en we veel tijd gaan besteden aan het snel vertrouwd maken van jullie met alles wat komen gaat. Wij sturen onze onvoorwaardelijke liefde naar jullie allemaal.
SaLuSa 18 Maart 2011
Terwijl in Japan de volledige effecten worden gevoeld van de aardbeving, richt het ook de aandacht van de mensen erop door de enorme schade, het verlies van levens en de mogelijkheid van zelfs meer naschokken. Het is een situatie waardoor mensen wereldwijd ter discussie stellen of het zinnig is om door te gaan met nucleaire energie als krachtbron. Hoe meer de gevaren bekend worden en hoe langer het door blijft gaan, er komt zonder twijfel een vloedgolf van verzet tegen verder gebruik. Zien jullie Dierbaren, hoe uiteindelijk de waarheid naar buiten moet komen, al is het jammer genoeg pas wanneer er een serieuze situatie ontstaat. Er wordt al gevraagd om alternatieve krachtbronnen, en onze bondgenoten zullen aandringen op vrije energie apparaten die al beschikbaar zijn. Het is triest dat de Mens pas wakker wordt nadat hij met een ramp wordt geconfronteerd, maar als het een opstapje kan zijn naar een nieuwe benadering, kan er misschien naar gekeken worden als tenminste een nuttig gevolg hebbende. Vrije energie zou zoveel op dit moment bestaande problemen kunnen oplossen, en het zou één van de grote stappen vooruit kunnen zijn in dit tijdperk. Het verschil in jullie leven zou fenomenaal zijn, en het zou jullie zo veel dichterbij brengen bij hetgeen voor jullie ligt in de zin van Ascentie.

We monitoren alle grote gebeurtenissen op Aarde, en voor zover ons is toegestaan, zoeken we altijd wegen om de impact op jullie te verminderen. Wij hebben gedurende lange tijd stralingsniveaus aanzienlijk verminderd, die onvermijdelijk ontstonden na het testen van nucleaire wapens. Zonder dergelijk hulp zouden jullie nu een volk van heel zieke mensen zijn geweest, en zoals jullie weten houden de effecten aan van de ene generatie op de volgende. Indien en wanneer het besluit wordt genomen om te stoppen met het gebruik van kernenergie, zullen wij helpen met het verwijderen van de gevaarlijke installaties en voorkomen dat het een bedreiging vormt voor jullie. We kunnen jullie niet helpen, tenzij jullie bereid zijn jezelf te helpen, omdat we alleen moeten re-ageren op verzoeken van jullie, in plaats van dat het als “bemoeienis” wordt gezien. We zouden heel graag al jullie problemen willen aanpakken, maar er zijn lessen die geleerd moeten worden, hetgeen betekent dat er een gepast tijdstip is waarop wij tevoorschijn mogen komen. Maar we werken er hard aan Disclosure erkend te krijgen, en dan kunnen we jullie echt helpen en komt er ook niets meer tussen.

Hoe het leven zonder enige waarschuwing kan veranderen, en zo plotseling dat jullie vaak slecht zijn voorbereid. Jullie zijn in ieder geval bewust gemaakt van wat jullie staat te wachten, en met jullie inzet zal alles volgens plan verlopen. Jullie zijn heel belangrijk voor het resultaat en jullie krijgen een enorme hoeveelheid aandacht. Het Universum volgt jullie reis nauwgezet, want het is belangrijk dat jullie het stadium van gereedheid bereiken om Galactische Wezens te worden. De cyclus van dualiteit is in praktisch alle opzichten voorbij, en we willen dat zoveel mogelijk zielen terugkeren naar het niveau dat jullie thuis was in het verleden. Velen van jullie weten dat de Aarde niet jullie echte thuis is, en verlangen ernaar terug te gaan. Het zal zijn als een lange vakantie in de zon, na je hele leven ondergronds te hebben geleefd. Alles zal zo stralend en prachtig zijn, alleen al de schone en verfrissende lucht die jullie inademen, en een permanent aanwezige verheffende energie om je heen. Het zal niet veel uitmaken waar je thuis is, omdat er zoveel meer perfectie bestaat in de hogere dimensies.

Op een dag in de toekomst kijken jullie terug en voelen dan niet langer pijn of verdriet, omdat de hoge energieën van de liefdestrilling dan de overhand hebben gekregen. Jullie zullen in een permanente staat van plezier en geluk verkeren, en donkere gedachten zullen je geest niet eens binnenkomen. In dergelijke energieën worden alle zielen samen een soort eenheid, en delen zij in een verhoogde staat van liefde en Licht een hechte verbinding. Tenzij omwille van dienstbaarheid aan anderen, zouden jullie geen reden hebben om terug te keren naar de lagere dimensies. Sterker nog, jullie zullen met het oog op het stimuleren van jullie evolutie zelfs verder gaan naar nog hogere niveaus. Ontwikkeling houdt aan en stopt alleen wanneer jullie volledig zijn teruggekeerd bij de Bron van Al Dat Is.

Er komt vrede op Aarde, dus voel je niet neerslachtig als de duisteren een tijdje verandering kunnen tegenhouden want het zal slechts een tijdelijk oponthoud zijn. De hogere op Aarde geplante energieën zijn zo krachtig dat zij de lagere energieën gaan omvormen. Dat zal alle mogelijkheden van de duisteren weghalen om meer onheil te stichten en weldra wordt hen hun macht ontnomen, en kunnen wij met onze vele projecten beginnen om de Aarde en de mensen erop te verheffen. Het gaat gebeuren, en het lijden op Aarde zal dan heel snel worden aangepakt, waarop een gelukkige beschaving tevoorschijn komt. Gezondheid zal een positief bestanddeel vormen van Ascentie, want in vrijwel perfecte vorm zullen jullie de kwalen en pijntjes van het oude op koolstof gebaseerde lichaam niet meer ervaren. Jullie zullen jong en gezond blijven, en tijdens het Ascentieproces genezen jullie van alles wat in minder goede staat verkeert.

De dynamiek van de op Aarde werkende energieën vormt het raster dat de nieuwe Aarde tot stand brengt. Op hetzelfde moment verheffen ze ook jullie, en beide zullen ze klaar zijn voor de laatste handeling die tot Ascentie leidt. Het vraagt erom meer tijd te besteden aan jullie persoonlijke ontwikkeling, zodat jullie de kans grijpen je trilling te verhogen. Meditatie is heel passend en wordt aanbevolen, zelfs als je maar weinig tijd vindt om het te doen. Vindt in ieder geval rustige momenten waarop je kan ontspannen, in wat een stressvolle periode is op Aarde, alleen al op dit moment. Angstig zijn zal niet helpen, en jullie gezondheid profiteert ervan als jullie dagelijks een beetje tijd voor jezelf vinden. Denk er ook aan, wanneer je in een relaxte toestand bent, je liefde overal naar toe te sturen waar je ziet dat het nodig is. Misschien doe je dit al groepsgewijs, en dat zou nog beter zijn en krachtiger.

Geldzorgen houdt veel mensen bezig, maar zelfs deze zullen mettertijd verdwijnen als schulden worden kwijtgescholden, en rijkdom eerlijker wordt verdeeld. Kunnen jullie je de verlichting voorstellen wanneer mensen niet alleen met een schone lei kunnen beginnen, maar ook weer opnieuw goed bij kas zijn. Het zal slechts één stap zijn op weg naar een geheel nieuwe maatschappij, die gericht is op het delen en werken ten behoeve van elkaar. Transacties zullen open en eerlijk worden uitgevoerd, en autoriteiten zullen hun oprechtheid tonen in alles wat ze doen. Mensen zullen veel meer geraadpleegd worden dan nu het geval is, en krijgen veel meer inbreng in kwesties die hen aangaan. Het oude paradigma zal op de ene of de andere manier verdwijnen, omdat het al duizenden jaren is gestopt met het eerlijk reflecteren van de behoeften van de mensen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertrouw erop dat de informatie die wij geven veel van jullie vragen heeft beantwoord. Het is niet compleet en het kan het beste worden behandeld als wij in staat zijn naar de Aarde te komen, en we veel tijd gaan besteden aan het snel vertrouwd maken van jullie met alles wat komen gaat. Wij sturen onze onvoorwaardelijke liefde naar jullie allemaal.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS