Followers

Google+ Followers

maandag 21 maart 2011

SaLuSa 21 Maart 2011


Wees een centrum van Licht zodat jullie kalmte brengen aan anderen die angstig zijn voor de gevolgen. Spreek met anderen over de noodzakelijkheid van de veranderingen en de grote voordelen die eruit voort komen.

Onze eventuele aanwezigheid en mogelijkheid om met jullie te spreken, zal de weg klaren voor samenwerking met ons, en in een mum van tijd zal er veel worden bereikt. Al deze dingen naderen manifestatie, en jullie kunnen er zeker van zijn dat de Galactische Federatie volledig voorbereid is op haar rol in het voorbereiden van jullie op Ascentie.SaLuSa 21 Maart 2011
Gebeurtenissen ontwikkelen zich richting de onvermijdelijke veranderingen waarmee jullie toekomst vervuld gaat worden. Dit is geen gemakkelijke tijd maar jullie wisten dat deze periode deel uit zou maken van jullie belevenissen. Jullie vertrouwen in de uitkomst komt voort uit jullie geloof in ons en de Schepper, en de vele hogere Wezens die jullie allemaal tijdens jullie vele levens hebben vergezeld. Jullie weten dat niets het kan veranderen, en degenen onder jullie die wensen te ascenderen, zullen dit doen. In tegenstelling tot vorige keren toen dergelijke mogelijkheden zich voordeden, zijn jullie er nu van verzekerd dat Ascentie plaats gaat vinden. Bovendien is het zorgvuldig op Universele schaal gepland, en het wordt een enorme gebeurtenis die zeer zelden plaatsvindt. Het heeft voor jullie heel lang geduurd maar jullie werd een bewuste herinnering aan eerdere gelegenheden bespaard. In het schema der dingen is tijd niet lineair, maar bevindt alles zich in het Nu. Het verleden, heden en toekomst is Nu, en jullie kunnen je naar elk gewenst aspect ervan verplaatsen. De toekomst zit vol waarschijnlijkheden, hetgeen de reden is waarom jullie soms over verschillende versies ervan leren. Jullie zijn het die uiteindelijk één ervan aantrekken, waarmee het door jullie bewustzijn gecreëerde beeld wordt vervuld.


Het is heel belangrijk dat jullie je aandacht op het Licht gericht houden, dat harmonie op Aarde brengt. Het Licht stroomt naar binnen en is in deze tijd meer dan ooit nodig. Het is een belangrijke periode waarin jullie met zoveel gaande, wel ín de wereld, maar niet ván de wereld moeten zijn. Wees een centrum van Licht zodat jullie kalmte brengen aan anderen die angstig zijn voor de gevolgen. Spreek met anderen over de noodzakelijkheid van de veranderingen en de grote voordelen die eruit voort komen. Er zullen geruchten zijn over catastrofale gebeurtenissen omdat de duisteren inspelen op de angsten van de mensen, maar verzeker hen dat het bedoeld is om hen van de waarheid af te leiden. Alles is voorzien en op zo’n manier voorgeschreven dat de invloed ervan beperkt zal zijn. Als er twijfel is, onthoud dan dat de Mens bij meer dan één gelegenheid de afgelopen eeuw de Aarde had kunnen vernietigen, maar dat het niet gebeurde. Jullie worden niet alleen geleid om jullie taak te vervullen, het naar Ascentie brengen van de Aarde, maar jullie worden ook geholpen om de mensen om je heen in te lichten. Jullie zijn nooit in je eentje aan je lot overgelaten om onder de gevolgen van jullie daden te lijden, want medeleven en liefde is in een nooit aflatende stroom aan jullie gegeven.


Overheden zijn over het algemeen gesproken niet bewust van wat de chaotische omstandigheden op Aarde veroorzaakt. Vaak zijn zij spiritueel slecht uitgerust om de implicaties te begrijpen van wat zij zien gebeuren en noodzakelijkerwijs zullen zij plaats maken voor degenen die dat wel doen, en die de belangen van alle mensen ter harte nemen. Wij weten wie zij zijn, en ze worden beschermd ter garantie dat zij hun positie van leiderschap in kunnen nemen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Het betekent niet dat iedereen die op dit moment in zo’n positie zit ook wordt vervangen want sommige zijn van het Licht, maar zijn niet in staat hun wens uit te voeren de Mensheid omhoog te tillen. Het tijdstip voor dergelijke veranderingen is nabij, en wanneer ze beginnen, brengt het een hele nieuwe benadering in de manier waarop jullie worden geregeerd. Tezamen met andere voordelen die jullie verwachten, zal het scenario snel veranderen naar één met positieve verwachtingen, zodat jullie eindelijk de weg vooruit zien. Onze eventuele aanwezigheid en mogelijkheid om met jullie te spreken, zal de weg klaren voor samenwerking met ons, en in een mum van tijd zal er veel worden bereikt. Al deze dingen naderen manifestatie, en jullie kunnen er zeker van zijn dat de Galactische Federatie volledig voorbereid is op haar rol in het voorbereiden van jullie op Ascentie.


Jullie bijdrage als individu aan de veranderingen is belangrijk, en het is het meeste gediend door het uitzenden van jullie Liefde en Licht, naar waar het ook nodig is. Het Midden Oosten is een gebied waar eeuwenlang veel negativiteit is opgestapeld, en het heeft hulp nodig om dit op te ruimen. Wij kunnen helpen in dat opzicht, maar het door jullie massaal versturen van Licht zal het beste de belangen dienen van de mensen in die regio. Jullie snappen hoe belangrijk en krachtig het Licht is, en ongeacht hoeveel wapens er tegen de mensen staan opgesteld, zijn deze hierin geen partij. Het Licht is het meest krachtige “wapen” waarmee jullie kunnen reageren, en het is een oneindige bron die je zelf kan aantrekken. Het Licht kan jullie gebeden of meditaties begeleiden waardoor ze met jullie liefde worden bekrachtigd. Jullie zijn Allen Een, en als zodanig zou er geen onderscheid moeten bestaan tussen de ene en de andere ziel waar je het naar toestuurt. Liefde is de genezende balsem die alle kwalen kan genezen, en jullie kunnen het op alle vormen van leven toepassen. De Aarde is voor veel dieren een moeilijke plaats geweest om er te leven, en zij verdienen op gelijke wijze jullie liefde. Er is eeuwigdurend leven, dus in de echte realiteit bestaat er geen dood maar het ontvangen van liefde is goed voor alles wat leeft. Vriendelijkheid en compassie is in deze tijd heel erg nodig, en wanneer deze gedachten worden uitgezonden, hebben ze een verheffend effect.


De Mens is van nature een goedaardig Wezen, en het zijn slechts de lagere trillingen die de negatieve neigingen hebben ingevoerd waarmee veel zielen naar beneden zijn getrokken. Er is niet langer een reden om op dat niveau te blijven leven, omdat jullie met de nieuwe instromende energieën mee omhoog kunnen. Jullie zijn geen slachtoffers maar gewillige deelnemers, en er bestaan volop kansen om jezelf omhoog te tillen. Denk na over wat je zegt en de manier waarop je handelt, en distantieer je van het veroordelen van en kritiek hebben op een ander. De meeste mensen doen hun best onder moeilijke omstandigheden, en omdat de eindtijd een mogelijkheid biedt karma op te ruimen, hebben ze veel meer op zich genomen dan ze normaal gesproken zouden doen. In werkelijkheid bestaat er niet zoiets als een gemakkelijk leven, maar jullie neigen ernaar dat aan iemands rijkdom af te meten, wat afhankelijk van hoe het wordt gebruikt, een last of een zegen kan zijn. In de nabije toekomst gaan jullie de rijkdom van de wereld eerlijk delen, en het zal een samenleving van gelijke kansen creëren en het nu bestaande klassenonderscheid elimineren.


Dierbaren, er vindt een revolutie plaats in jullie wereld, bewustzijnsniveaus nemen toe en wijzen jullie de juiste richting. Het is de laatste strijd van deze cyclus, en jullie hebben de mogelijkheid gegrepen om het stadium te bereiken waarmee jullie de cyclus van dualiteit voorgoed kunnen verlaten. Wanneer jullie de aangeboden lessen hebben geleerd, verhogen de opgedane ervaringen jullie bewustzijn tot een hoger niveau. Wanneer het is bereikt, worden de lagere trillingen oncomfortabel en voorzien zij jullie niet langer van een doel. Onder dergelijke omstandigheden zijn jullie klaar om de dualiteit te verlaten, voor een nieuw niveau dat meer is afgestemd op jullie zelf en jullie behoeften.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik bewonder heel erg jullie vasthoudendheid en vastberadenheid om de resterende uitdagingen waar jullie voor staan, te overwinnen. Wij zijn gedurende de hele weg bij jullie, en grootse tijden naderen wanneer jullie succes behalen.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: www.treeofthegoldenlight.com  
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS