Followers

Google+ Followers

woensdag 25 januari 2012

25.1.2012


SaLuSa, January 25, 2012Net als jullie wachten wij vol verwachting, wetende dat er een doorbraak komt die tot het eerste positieve nieuws leidt over de aanstaande veranderingen. De timing staat niet vast maar we zien geen reden waarom het niet zoals verwacht wordt, door zou kunnen gaan. Meer kunnen we niet zeggen omdat we weten hoe wanhopig sommige van jullie worden als gebeurtenissen niet concretiseren zoals jullie verwachten. We zouden jullie anders graag tevreden stellen door preciezer te zijn maar inmiddels zouden jullie onze terughoudendheid hierin moeten begrijpen. Maar het allerbelangrijkste aspect, zoals we jullie vaak vertellen, is hoe alles tot een einde komt en hoe dit zeer beslist met Ascentie zal gebeuren. Wat er eventueel nodig is, valt ruimschoots binnen onze vermogens en zeker omdat we maatregelen hebben genomen om de bemoeienis met onze missie te stoppen. De meesten van jullie zullen dit jaar ervaren in overeenstemming met de realiteit waarvan jullie verwachten dat die je verder brengt, maar alles wat telt is het uiteindelijke resultaat.

Hoe dan ook zal dit jaar de meeste mensen verbazen, zo niet absoluut versteld doen staan. De waarheid zal ook schokkend klinken voor degenen die nooit hebben overwogen dat ze al honderden jaren zijn voorgelogen en misleid. Degenen die enigszins geïnformeerd zijn, zullen echter nog steeds verrast worden door de brutaliteit en sluwheid van de Illuminatie en hun ambitie om de wereld te overheersen. Bevrijd van hun greep op jullie, zal een prachtige transformatie zichtbaar worden als jullie de ketenen afwerpen waarmee jullie in hun macht en in onwetendheid werden gehouden. Echte vrijheid hebben jullie eigenlijk niet ervaren en het zal als een golf frisse lucht zijn, die de spinnenwebben wegblaast waardoor jullie zicht werd gehinderd. Hiermee worden jullie van de angst bevrijd die ook doelbewust werd gecreëerd om jullie te verwarren en een enorm gevoel van extatische vreugde zal over de wereld rondzingen.

Plaats dingen in perspectief en zie zo goed mogelijk dat het eindresultaat alles is wat werkelijk telt, en zo kunnen jullie de laatste maanden succesvol doorstaan zonder teveel tijd te besteden aan hoe het precies wordt bereikt. Jullie kunnen je op je eigen verheffing concentreren en je aandacht richten op jullie evolutie zonder door uiterlijke gebeurtenissen te worden afgeleid. Er komen zeker genoeg positieve gebeurtenissen maar zij zullen je aandacht niet van je eigen behoeften afhouden en je zeer waarschijnlijk ondersteunen. Omdat alles goed gepland is, zal het op een manier plaatsvinden die niet overmatig de ontwikkeling beïnvloedt van jullie eigen pad. Aan de andere kant willen we jullie helpen op jullie weg maar kunnen we niet zoveel doen als we wel zouden wensen totdat we volledig vrij met jullie kunnen samenwerken.

De Galactische Federatie is in contact met zijn eigen soortgenoten op Aarde, en zij worden vaak aangetroffen op heel belangrijke posities die veel bevoegdheid met zich meebrengen. Het is niet alleen de duistere kliek die contacten heeft op hoge posities want onze mensen bezitten ook vergelijkbare invloeden, en met ons als steun zijn zij tot resultaten in staat die het Licht dienen. De duistere kliek lijkt er genoegen in te scheppen als berucht bekend te staan vanwege hun activiteiten de behoeften van de Mensheid te minachten. Terwijl degenen van het Licht rustig verder gaan met hun werk en er de voorkeur aan geven geen publiciteit te zoeken, hetgeen hen ook helpt zich tegen eventuele schade te beschermen. Vergis je niet want voor sommige kan het Lichtwerker zijn volop gevaren opleveren, maar zij gaan zonder angst door vanuit de wetenschap dat ze onze bescherming genieten.

Michael heeft recentelijk opgemerkt dat Tijd Reizigers die jullie tijdlijn tot 21 december 2012 hebben gevolgd, zonder uitzondering allemaal een muur van wit licht aantroffen die hen verhinderde verder te gaan. Dat alleen al zou jullie moeten vertellen dat het einde van de cyclus in overeenstemming met de Maya Kalender plaatsvindt. Maar zelfs nog interessanter is het laatste verslag van Bill Wood, een andere Tijd Reiziger en ex Navy Seal (vert.: speciale eenheid binnen de Amerikaanse Marine), die veel verschillende tijdlijnen heeft gevolgd en ontdekte dat iedere lijn precies hetzelfde eindige, namelijk bij de muur van licht. Het vertelt jullie dat welke loop jullie leven ook neemt en wat jullie specifieke ervaring ook is, jullie allemaal dat punt van verandering bereiken. Waar jullie van daaruit naar toe gaan, wordt bepaald door jullie eigen trillingsniveau. Sommige zullen zichzelf op een hoger niveau aantreffen, terwijl anderen naar een vergelijkbaar niveau gaan als waar zij zich eerder op bevonden. Belangrijker is misschien zelfs de bevinding dat wat er ook wordt geprobeerd om de tijdlijnen en dus de toekomst te veranderen, het niet lukt deze te wijzigen. Dat Dierbaren, is de Goddelijke macht die jullie verheffing en Ascentie beschermt.

Kunnen jullie nu aanvaarden dat jullie toekomst is verzekerd, en jezelf toestaan van de veranderingen te genieten die uiteindelijk allemaal in jullie voordeel zijn. Moeder Aarde is rustig aan het werk om zich ook op haar Ascentie voor te bereiden, en wordt geholpen doordat jullie het Licht naar haar toe blijven brengen. Net als jullie moet ook zij een zeker niveau van gereedheid bereiken voor de laatste golf, die door de uitlijning van de Zon met de Grote Centrale Zon van de Melkweg wordt bereikt. Jullie die het samen met Moeder Aarde ondergaan, zullen een grote verheffing ervaren in jullie trilling en bewustzijnsniveau. Jullie zullen in ieder geval al een veel hoger niveau hebben bereikt voor die laatste gebeurtenis.

Het leven beweegt zich altijd in een richting die jullie blijft verheffen, en Ascentie zal jullie een geheel nieuwe fase in laten gaan in jullie spirituele ontwikkeling. Afleidingen en obstructies die jullie nu ervaren zullen zijn verdwenen en in plaats daarvan zal er harmonie en evenwicht zijn op een manier die uiterst bevredigend en vervullend is. Het huidige werkzame leven zal niet meer bestaan en jullie tijd zal worden besteed terwijl jullie van je nieuw gevonden vrijheid genieten. Jullie zullen geen vermoeidheid ervaren omdat jullie jezelf automatisch opladen vanuit de energieën om je heen, en jullie kunnen altijd rusten omdat dag en nacht niet meer bestaan. Veel lichaamsfuncties waar jullie nu mee te maken hebben zullen overbodig worden als je niet meer voor een zwaar fysiek lichaam hoeft te zorgen en te onderhouden. Jullie nieuwe lichaam wordt kristallijn en is niet onderhevig aan veroudering of enige vorm van ziekte omdat de hogere trilling ervan daar niet gevoelig voor is.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we kunnen nadenken over het feit dat we op het punt staan aan het belangrijkste deel van onze missie te beginnen, en jullie op dezelfde wijze aan die van jullie. We doen erg ons best jullie op de gunstige veranderingen te laten focussen die jullie direct zullen beïnvloeden. Op die manier zullen jullie geen energie verspillen, doorlopen jullie daardoor soepel het Ascentieproces en jullie aanwezigheid op Aarde zal ook anderen van steun zijn. Wij zullen ook bij jullie zijn en wachten erop jullie vol liefde te begroeten als jullie als de nieuwste Galactische Wezens tevoorschijn komen om je bij de Galactische Federatie aan te sluiten.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS