Followers

Google+ Followers

woensdag 11 januari 2012

11:01:2012


SaLuSa, January 11, 2012Onthoud Dierbaren, dat jullie overtuigingen je tegen kunnen houden en het is daarom met name dit jaar belangrijk dat jullie een open geest hebben. Naarmate het jaar verstrijkt, komen er grotere waarheden naar buiten, en vertrouwend op de bron zullen jullie zo wijs zijn zorgvuldig te overwegen wat jullie wordt gegeven. Het uiteindelijke besluit ligt beslist helemaal bij jullie zelf en niemand anders kan die verantwoordelijkheid op zich nemen, maar het is een tijd om eerlijk met jezelf te zijn en de ingevingen van je hart te volgen. Omdat jullie bewustzijnsniveaus toenemen, zullen jullie gemakkelijker de waarheid kunnen onderscheiden en bouwen jullie langzaam jullie inzichten op. Jullie hebben veel levens en kansen gehad om een flink eind te komen met jullie spirituele evolutie en jullie hebben nu echt de laatste kans bereikt om je bij al diegenen te voegen die zich al op Ascentie hebben voorbereid. Natuurlijk zullen sommigen nog steeds weinig of geen interesse hebben omdat zij de beslissing hebben genomen meer ervaringen in de derde dimensie te willen hebben. Geef de ruimte aan dergelijke zielen, die evenveel recht hebben als ieder ander om hun eigen pad te volgen.


Er vinden nog steeds veel activiteiten plaats en wij hebben volledig de verwachting dat er zeer binnenkort een belangrijke doorbraak plaatsvindt. Wij worden ten zeerste geholpen door degenen die niet alleen voor de waarheid opkomen maar deze ook naar buiten brengen en hem wijd en zijd verspreiden. Het heeft tot gevolg dat de energieën naar een veel hogere trilling gaan en dat er samen met andere inspanningen meer Licht naar de Aarde wordt gebracht om te helpen de lagere energieën om te vormen. We zouden de veranderingen kunnen forceren maar dat is niet de wijze waarop wij werken en het is het beste dat we het samen doen omdat het belangrijk is dat jullie je eigen tempo van vooruitgang creëren. Er zijn natuurlijk kwesties die rechtstreeks onze eigen verantwoordelijkheid zijn en wij zitten absoluut volgens plan op koers. Heb dan ook geen enkele angst want de Galactische Federatie is een formidabele speler in het spel dat wordt gespeeld. We hebben al gewonnen en dat betekent ook dat jullie je pad naar Ascentie hebben vrijgemaakt en dat niets een grootse voltooiing kan verhinderen die door het hele Universum zal worden gevierd.


Wanneer jullie wordt verteld dat jullie Menselijke Engelen zijn, weten we dat het lastig te begrijpen is en velen vinden het moeilijk te accepteren. We zouden jullie echter niet misleiden en het is tijd dat jullie de waarheid over jezelf kennen. Deel van het probleem is dat jullie ertoe zijn gebracht je waardeloos te voelen en dat jullie niet het respect is gegeven dat jullie verdienen. Het heeft inderdaad relaties tussen jullie als geheel beïnvloed en jullie hebben ook gefaald in het respecteren van elkaar. Jullie problemen als Menselijk Ras gaan duizenden jaren terug in de tijd, toen jullie dieper en dieper naar beneden vielen in de valstrik van de duisternis. Er weer uit komen heeft tot een worsteling geleid die inhield dat slechts de fitste en de sterkste het heeft overleefd en zo is het vanaf die tijd ongeveer gebleven. Maar het Licht is de afgelopen tijd door die harde buitenste laag heen gegaan en heeft jullie harten opgelicht zodat liefde en compassie zijn toegenomen. Jullie hebben nu aanzienlijk grote hoeveelheden Lichtwerkers die opstaan, hun verhaal doen en het helpt anderen hun bijzondere plaats in het Universum te beseffen. Jullie zijn allemaal grote zielen die zich herinneren wie ze werkelijk zijn en zich voorbereiden om hun plaats bij ons in te nemen.


Tegen het einde van het jaar zullen degenen die ervoor kiezen te ascenderen gereed zijn en zij zullen heel erg zijn veranderd ten opzichte van wie ze nu zijn. Het grootste verschil zal in jullie bewustzijnsniveaus zitten die zich enorm gaan verbreden in de zeer nabije toekomst. Jullie zullen daar onze hulp bij krijgen, inclusief technologieën die het hele proces kunnen versnellen. Dat is helemaal gereed en over het algemeen zal alle kennis bij jullie worden geprogrammeerd omdat het niet nodig is een enorme hoeveelheid tijd aan studeren te besteden zoals jullie dat gewend zijn te doen. Mettertijd zullen jullie je direct verbinden met Universeel Bewustzijn en niveaus van Christus Bewustzijn verkrijgen die jullie overal brengen waar je maar wilt. Jullie zullen de beperkingen hebben overwonnen die jullie momenteel tegenhouden.


Veel leiders kunnen nog niet denken in termen van een vreedzame co-existentie en vinden het nog steeds moeilijk elkaar te vertrouwen. Dat is iets waar wij een rol in gaan spelen omdat jullie, de mensen, dit eisen samen met het beëindigen van alle oorlogen. Wij zullen op de achtergrond aanwezig zijn om te verhinderen dat een land de wapens heft tegen een ander land en ervoor zorgen dat het niet wordt geschonden. Wij hebben eenvoudige vreedzame middelen om dit te bewerkstelligen door het stichten van oorlog onmogelijk te maken en alle oorlogswapens onbruikbaar. Het geld en de energie die gedurende duizenden jaren aan het bewapenen voor oorlog is besteed, had jullie allemaal een goede levensstandaard kunnen bezorgen. De vernietiging en het verlies van levens is een directe ongehoorzaamheid aan Wetten van God geweest, hetgeen de reden is waarom jullie zo’n hevig karma hebben gecreëerd. Maar velen hebben dergelijke niveaus van duisternis en kwaad achter zich gelaten. De strijd tussen Licht en Donker is bijna voorbij en het Licht staat op het punt een enorme stap vooruit te zetten zodat iedereen de richting gaat zien die de Mensheid op gaat.


Zoals we de laatste tijd vaak hebben aangegeven, doet de duistere kliek de laatste pogingen om angst op te roepen maar het zal niet langer het effect hebben waar ze op hopen en dat zal hen de energie ontzeggen waar zij zich mee voeden. Blijf kalm en weet wat er gebeurt zonder dat je iets van je energie aan hen geeft. We zien liever dat jullie hen als verdwaalde zielen beschouwen en dat jullie hen als zodanig van je liefde geven zodat zij op een dag naar het Licht terugkeren, zoals zeker zal gebeuren. Geen ziel is ooit voor altijd verloren en God omringt hen vol compassie met liefde waardoor hun Godsvonk weer opnieuw ontbrandt. Op hun eigen manier hebben zij een belangrijk doel gediend door jullie te laten zien wat er kan gebeuren als je de weg kwijtraakt en door duisternis wordt overspoeld.


Velen van jullie hebben de laatste paar jaar opmerkelijke vooruitgang geboekt door jullie trilling te verheffen en dragen het Licht voor de Mensheid. Het is wat jullie hier kwamen doen en jullie maken deel uit van een prachtige samenstelling die speciaal is geïncarneerd om anderen te helpen en Ascentie te zien plaatsvinden. Zoveel van jullie werk is stilletjes achter de schermen uitgevoerd maar nu breekt de tijd aan waarop jullie naar voren kunnen stappen en je levensplan kunnen afmaken. Disclosure, de publieke bekendmaking van buitenaards leven, komt steeds dichterbij en dat zal veel mensen bevrijden om openlijk over hun waarheid te kunnen spreken vanuit persoonlijke ervaring. Wat een opwindende tijden staan er net om de hoek klaar en wij wachten op onze eigen mogelijkheid om via jullie mediasystemen met jullie te kunnen spreken. We hebben jullie veel te vertellen en zijn al volledig op die gelegenheid voorbereid.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zegen jullie namens onze teams, die zich zo blij en bevoorrecht voelen om aan zo’n grootse gebeurtenis als jullie Ascentie deel te nemen.
Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
   


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS