Followers

Google+ Followers

vrijdag 27 januari 2012

27.1.2012


SaLuSa, January 27, 2012Als jullie zogezegd ‘de boel goed in de gaten houden’ zullen jullie beseffen dat zaken afstevenen op een klinkende overwinning voor het Licht. Er is zo’n sterke impuls in die richting dat dit niet meer kan worden tegengehouden en het betekent dat er duidelijke signalen komen die zichtbaar zijn voor iedereen. Jullie hebben alleen maar kennis over een klein deel van de ontwikkelingen die plaatsvinden en de duistere kliek zou er natuurlijk de voorkeur aangeven dat jullie helemaal onwetend werden gehouden. Maar er blijven moedige zielen naar voren stappen die met enig risico voor zichzelf, bereid zijn jullie te informeren over de verborgen activiteiten van de Illuminatie. In feite helpen zij de waarheid naar buiten te brengen op zo’n manier dat het mensen niet meteen overweldigt. Dat creëert de juiste omstandigheden zodat wanneer de media het nieuws eenmaal volledig kunnen rapporteren, het niet zo’n schok teweegbrengt wat anders zeker het geval zou zijn geweest. Jullie kunnen bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop de waarheid over 11 september langzaam is vrijgegeven en hoe nu het tijdstip is bereikt dat nog maar weinig mensen er niet van hebben gehoord. De waarheid is klaar om volledig naar buiten te komen en wordt niet langer ter discussie gesteld omdat deze door honderden experts met professionele bewijsstukken wordt ondersteund.

Dierbaren, wacht gewoon jullie tijd af want er is van te voren veel voorbereid waardoor de onthullingen vrijelijk naar buiten kunnen gaan stromen. Leugens en halve waarheden zullen moeiteloos bekend worden gemaakt en de verantwoordelijken zullen geen schuilplaats meer hebben, al zijn zij zich op hun ontsnapping aan het voorbereiden. Het is voor hen volstrekt zinloos te denken dat wij hen niet met onze geavanceerde technologie zouden kunnen traceren. Hun lot is voor ons niet de meest belangrijke kwestie aangezien dat hoe dan ook is verzegeld. Onze eerste zorg is de bekendmaking aan jullie over onze aanwezigheid, omdat wij daardoor vrijelijk contact met jullie kunnen hebben. Er zullen zeker grootschalige landingen volgen, verwacht echter niet dat het zo snel gebeurt maar wees er zeker van dat het gaat gebeuren. Wij zijn op alle scenario’s voorbereid, met het oog op het rustig verder gaan om een wezenlijke winst voor de Lichtwerkers te bereiken.

Er zijn nu zoveel mensen direct bij jullie zaken betrokken, dat niet meteen duidelijk is hoeveel vooruitgang er wordt gemaakt. We dringen er bij onze bondgenoten op aan hun voorbereidingen voor de laatste handelingen te versnellen, waarmee de leidende spelers van de duistere kliek zullen worden verwijderd. Zoals jullie zonder twijfel zullen begrijpen, is iedereen op Aarde die voldoende bewustzijn heeft om met ons te werken, van essentieel belang voor het resultaat. Wij kunnen niet zomaar tevoorschijn komen en “de Aarde overnemen”, omdat dit als een schending van jullie verantwoordelijkheid zou worden opgevat om jullie eigen toekomst te vormen maar we weten dat sommige van jullie niet begrijpen waarom we het niet doen. Dierbaren, als de tijd daar is, hebben wij een grotere rol te vervullen in de laatste maanden van dit jaar maar tot die tijd blijven we voornamelijk op de achtergrond met jullie werken om succes te bereiken. Aan ons zijn bepaalde privileges verleend waardoor we in bepaalde zaken een grotere inbreng kunnen hebben en van vitaal belang voor de toekomst is het Midden Oosten. Wij hebben al vrij lange tijd de bevoegdheid gekregen om alles te doen wat nodig is om de vrede te bewaren en een nieuwe oorlog te voorkomen.

Wereldwijde vrede komt er aan en de regeringswijzigingen die bijna gaan plaatsvinden zullen ervoor zorgen dat er vreedzame en duurzame veranderingen over de hele wereld tot stand komen. De energieën van het oude paradigma zullen worden opgelost of naar positievere kanalen worden doorgesluisd en strijdkrachten zullen in vredesmachten worden omgevormd. Alle soorten wapens zullen worden vernietigd op datgene na, wat zuiver en alleen voor defensieve doeleinden wordt gebruikt. Dat zal jullie op één lijn brengen met ons en in overeenstemming met onze overtuiging die op vrede en liefde is gebaseerd. Onze vreugde zal enorm toenemen als gelukt is alle nucleaire apparaten te ontmantelen. Jullie duistere kliek was voornemens dergelijke wapens mee de Ruimte in te nemen en naar jullie Maan maar we hebben hen geïnformeerd dat dit niet was toegestaan. Zij negeerden dit bevel en probeerden nog steeds een Ruimte Wapen Programma tot stand te brengen maar dit werd verhinderd.

Zoals jullie wel hebben geleerd, kun je niet zomaar de Ruimte in vliegen en je met andere levensvormen bemoeien. Dat type van Universele vrijheid bestond in het verleden en zou vele hoofdstukken in jullie geschiedenis kunnen vullen maar met de geleidelijke eliminatie van oorlogszuchtige of rebellerende groeperingen bestaat er nu werkelijke vrede. Totdat de veranderingen zijn voltooid en jullie ascenderen, zijn jullie voorlopig het enigste ras dat nog steeds oorlog met elkaar voert. Het besef van de stupiditeit van oorlog waar niemand beter van wordt, zelfs niet de zogenaamde winnaars, bereikt zielen uiteindelijk na hun nooit eindigende ervaringen gedurende vele levens. Begrijp dat jullie in de tijd tussen levens, net als bij al het andere waar jullie bij zijn betrokken, volledig de consequenties van jullie daden inzien. Er gaat niets boven de werkelijke ervaring om jullie ogen voor de waarheid te openen, en dat is de reden waarom de Aarde zo’n schitterende speelplaats is voor jullie om jullie fantasieën en verlangens helemaal uit te werken.

Velen van jullie kunnen nu terug kijken op hun leven en zich realiseren dat hun bewustzijnsniveau door hun ervaringen is toegenomen. Het heeft nu een stadium bereikt waarop de wegen van het oude niet langer jullie persoonlijke wensen vervullen en jullie zoeken de hogere levensvorm waarin Liefde en Licht in overvloed bestaat. Het is precies waar jullie worden verwacht te zijn na zo veel levens in de dualiteit waarin jullie vermogen werd getest om je Licht weer opnieuw te vinden en te behouden. Met de hulp die jullie nu krijgen doorlopen jullie een periode van intense bewustwording, en het is een schitterende tijd voor degenen die ernaar streven zichzelf te verheffen. Lange tijd zal er geen nieuwe mogelijkheid zijn om te ascenderen zoals deze, die jullie op het punt staan te gaan ervaren. Grijp het dus met beide handen aan, focus je energie erop en het zal je lukken, want het is niet de bedoeling dat het moeilijk voor jullie is erin te slagen. Eigenlijk zien wij het als een uitdaging die voor Lichtwerkers eenvoudig is te overwinnen. Maak je intentie duidelijk en plaats je energie in alles wat je doet, waardoor je ervoor zorgt dat het heilzaam is en je trilling verhoogt. Jullie zijn wezens van Liefde en Licht, leef daar zo goed mogelijk naar en jullie zullen zonder twijfel de veranderingen opmerken die in jezelf plaatsvinden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ofschoon niet iedereen van ons van de Galactische Federatie levens op Aarde heeft gehad, begrijpen we wel de aard van jullie ervaringen. Jullie zijn er allemaal vrijwillig aan begonnen en jullie hebben een moeilijke en uiterst uitdagende manier van leven uitgekozen. Jullie oogsten nu de vruchten van jullie tijd op Aarde en wij wandelen naast jullie op jullie pad naar Ascentie. We omringen jullie als prachtige zielen van Licht met onze liefde en zegeningen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS