Followers

Google+ Followers

vrijdag 13 januari 2012

13:01:2012


SaLuSa, January 13, 2012Jullie hebben een gezegde “er is geen dwaas als een oude dwaas”, en dat kan je toepassen op de Illuminatie omdat zij tot de oudere generaties behoren. Ze zijn ruimschoots over de tijdsperiode heen die hen was gegeven om af te treden om de Mensheid de kans te geven op te eisen wat hen toekomt en wat hen duizenden jaren lang is ontzegd. De Spirituele Hiërarchie heeft hen een uitweg geboden die hun veiligheid zou garanderen zodat ze in een veilige omgeving konden verblijven tot ze zich voor hun misdaden tegen jullie zouden moeten verantwoorden. We willen ze alleen uit de weg hebben zodat het pad naar Ascentie kan worden geopend en door dit te doen, weten we dat het zonder bemoeienis van start gaat. Vertragingstactieken gaan hen helemaal niets opleveren en omdat het Goddelijke tijdstip voor een grote sprong vooruit snel dichterbij komt, zal dat ons de bevoegdheid geven om alle methoden te mogen gebruiken die we maar willen om de duistere kliek te beheersen. Hun aanhangers hebben weinig macht maar zijn wijd en zijd verspreid en dit is voornamelijk hinderlijk. Ook zij raken gedesillusioneerd door hun verantwoordelijkheden als ze het gouden ei niet in hun nest kunnen vinden is en merken dat ze weinig worden beloond voor wat ze voor hen hebben gedaan.


Onze benadering en die van onze bondgenoten heeft de machtsstructuur bijna uit elkaar gehaald die de donkere kliek bij elkaar hield. Ze ontmoeten meer tegenwerking doordat mensen snel wakker worden voor hoe ze zijn bedot en voor de gek gehouden om te geloven dat stappen die namens hen werden gezet in hun voordeel waren. In feite heeft de duistere kliek nooit voor iemand gewerkt behalve voor zichzelf om hun doel, het overheersen van de wereld, te bereiken. Ze veroorzaakten de vernietiging van twee grote beschavingen en waren bijna zo ver dat ze die van jullie aan de lijst konden toevoegen. Het is nu te laat voor hen om hun plannen te wijzigen maar onze aanwezigheid heeft hun activiteiten beperkt om zeker te stellen dat ze mislukken. Dus Dierbaren, wat je ook hoort of leest over vage bedreigingen door hen, ze zijn in werkelijkheid meer de tandeloze tijger.


Wij hebben de oplossingen voor de problemen van de wereld, kunnen ze jullie alleen niet opdringen maar we zullen subtiel zijn en ideeën uitzetten zodat jullie ze zelf kunnen vinden. Sommige zijn inderdaad bekend en worden openlijk bediscussieerd maar het kost veel overtuigingskracht om van start te gaan. Mensen hebben een natuurlijk neiging om vast te houden aan wat ze hebben en het kost tijd ze te overtuigen van het profijt van iets anders. De voordelen van NESARA zijn bijvoorbeeld al vele jaren bekend maar het vereiste een lange campagne om het onder de aandacht te krijgen van diegenen die voldoende invloed hadden om het werkelijkheid te kunnen laten worden. Het is duidelijk dat schuldkwijtschelding de enige oplossing is om uit het gat te komen waar veel landen in terecht zijn gekomen, en die geen realistische kans meer hebben om eruit te komen door hun leningen terug te betalen. Wie is er moedig genoeg zijn om dat voor te stellen, en als je dan goed om je heen kijkt zal je één presidentiële kandidaat vinden die het genoemd heeft. Het levert natuurlijk veel weerstand op bij degenen die gevestigde belangen hebben in het behouden van de status quo en hun rijkdom. Jullie zullen zien dat als er eenmaal nieuwe regeringen zijn en de oude garde niet langer gezag kan uitoefenen, dit veel voordelen op gaat leveren. Er zijn natuurlijk prioriteiten maar zelfs dan zal er geen onnodige vertraging zijn wanneer eenmaal zogezegd “de kust veilig is”.


Zelfs als onze intenties bekend zijn moeten we toch onze plannen geheim houden en op die manier verwachten we sneller vooruitgang te boeken. We gaan mee met de tijd en omdat we heel flexibel zijn is het over het algemeen gesproken het beste dat we ons niet uitspreken over exacte datums. Toch komt er een tijd dat we, wanneer de duistere kliek niet meer in de weg staat, meer naar voren treden omdat we jullie op de hoogte willen houden en jullie bij onze activiteiten willen betrekken. Het is immers jullie Aarde, jullie cyclus van Dualiteit en jullie Ascentie en we willen dat jullie tijdens de hele eindtijd in alles nauw betrokken zijn. Sommige zaken omvatten hoogwaardige technologie en zijn momenteel voor jullie te geavanceerd om veel inbreng te kunnen hebben, dus er zullen uitzonderingen zijn. In de toekomst gaan velen van jullie zich vanuit hun eigen werk bij de Galactische Federatie aansluiten en het is daarom alleen maar goed dat jullie je met ons beginnen in te laten. We zouden zo ver willen gaan te stellen dat dit de reden is waarom jullie er nu zijn en dat jullie je op dergelijk werk hebben voorbereid. De duistere kliek is misschien heel slim geweest, of zouden we sluw moeten zeggen, door jullie zo lang voor de gek te houden maar als Wezens van Licht zullen jullie door hun activiteiten geenszins meer worden beïnvloed. Zoals voor iedere ziel geldt, stellen jullie jezelf bloot aan de lagere trillingen als jullie je teveel op hun met angst geladen activiteiten richten, dus wees inderdaad bewust van wat er speelt maar ga snel verder en laat het achter je.


De tijden waarin jullie je bevinden zijn erg onstuimig en kunnen toch, als je een stapje terug doet, heel interessant zijn. Zij laten jullie zien wat er gebeurt als je de draad kwijtraakt en vergeet dat je van het Licht bent. Ofschoon bekend was dat jullie naar de lagere trillingen zouden afdalen, was de mate waarin jullie je van je ware zelf konden afscheiden niet bekend. Dat werd individueel bepaald en het was duidelijk dat sommigen dieper zouden vallen dan anderen. Jullie vooruitgang is verbazingwekkend sinds er Wezens van Licht naar de Aarde zijn gezonden om jullie te helpen je opnieuw te verheffen. In amper twee eeuwen tijd zijn jullie erin geslaagd een prachtig raster van Licht om de Aarde heen te creëren en de aanwezigheid ervan heeft geholpen veel van de bestaande duisternis om te vormen. Dit had vervolgens het effect de macht van de duistere energieën te laten afnemen en hielp de mensen zich uit hun greep te bevrijden. Het is een grote inspanning geweest en het is een succes dankzij jullie krachtige intentie het Licht weer opnieuw op Aarde te vestigen.


Vanuit waar wij zijn en neerkijkend op jullie prachtige Aarde, worden wij bedroefd als we de omvang zien van de schade die er heeft plaatsgevonden. Moeder Aarde was ooit de Tuin van Eden en was één van de meest schitterende planeten in het Universum. Met jullie hulp kunnen we alle schade ongedaan maken en alles goed maken zodat het wordt hersteld naar hoe het in het allereerste begin was. Van daaruit zullen we verder gaan en er alles aan toevoegen wat met jullie resoneert om het tot een prachtige planeet te maken, die de juweel in de kroon van God zal zijn. Geloof ons Dierbaren, jullie zal geen beperkingen meer worden opgelegd en hoe gelukkig en vreugdevol zullen we allemaal zijn.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geniet van deze periode die jullie naar nieuwe hoogten heeft gebracht omdat jullie kunnen voelen hoe dicht jullie bij Ascentie zitten. Het zware werk dat jullie hebben moeten verrichten zal zich nu uitbetalen als jullie pad naar succes zich opent en jullie voorbereidingen met de zegen van God worden afgerond.
Dank je SaLuSa, 
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS