Followers

Google+ Followers

vrijdag 20 januari 2012

20.01.2012


SaLuSa, January 20, 2012


Het verhaal dat 2012 een belangrijk jaar is, verspreidt zich maar omdat de Maya Kalender op 21 december eindigt, wordt het door sommige mensen helaas opgevat als het einde van de wereld. Dat roept natuurlijk angst bij jullie op maar met het bereik dat Internet biedt, voelen we dat spoedig begrepen wordt dat het “einde” slechts het begin van een nieuwe cyclus is. Het is zeker een gebeurtenis die veel aandacht zal blijven trekken maar het zal duidelijk worden uitgelegd als we vrijelijk contact met jullie hebben. Lichtwerkers kunnen ondertussen degenen die verkeerd zijn geïnformeerd of die de betekenis ervan niet hebben begrepen, het proces van Ascentie uitleggen. Als gebeurtenissen zich materialiseren en gezien wordt dat de media van censuur en controle is bevrijd, kunnen jullie je wellicht voorstellen dat vrijheid van meningsuiting terugkeert en dat er weer waarheidsgetrouw door de media wordt gerapporteerd.


Het is verrassend dat ofschoon het onderwerp Ufo’s volop is bediscussieerd en door massa’s bewijs wordt ondersteund, het door veel mensen nog steeds niet is geaccepteerd. Disclosure, de publieke bekendmaking ervan, zal een einde maken aan alle twijfels en ons contact met jullie zal daardoor haast alleen nog een formaliteit worden. We hebben ons best gedaan om zonder te veel druk uit te oefenen het juiste beeld van de Galactische Federatie te creëren en we geloven dat het eigenlijk uiterst succesvol is geweest. Wat er ook gedaan wordt om het bestaan van Ufo’s en de intelligentie erachter te bewijzen, er zullen altijd mensen zijn die weerstand houden om het te accepteren. Maar als onze aanwezigheid bij jullie normaal is geworden, betwijfelen we of er nog veel mensen, misschien wel helemaal niemand meer, ongelovig zullen blijven.


Er gebeurt op dit moment veel en we moeten wachten tot de Europese financiële crisis helemaal is uitgewerkt, voordat wij het nieuwe systeem kunnen implementeren dat grotendeels door de meeste landen is geaccepteerd. Onze aanwezigheid zal ervoor zorgen dat onze bondgenoten de support krijgen die ze nodig hebben om de daarmee samenhangende veranderingen uit te voeren. Tegelijkertijd wordt de donkere kliek een hoek ingedreven waardoor wij definitief een einde kunnen maken aan hun activiteiten. De verwijdering van de Illuminatie zal een monumentale prestatie zijn en ontneemt hen het vermogen om eventueel verder problemen te veroorzaken en dat staat hoog op onze agenda. We kunnen er alleen aan toevoegen dat in alle opzichten geduld nodig is omdat een aantal van deze taken zeer delicaat zijn en nauwkeurig gebalanceerd moeten worden. Houd zoals altijd jullie blik op de gewenste uitkomst gericht en laat je focus niet afdwalen.


Jullie naderen al het einde van de maand en velen van jullie zullen beseffen dat tijd zich nog steeds aan het versnellen is. Het is een vreemde ervaring voor jullie en het betekent dat jullie het gevoel zullen hebben alsof er onvoldoende tijd is om al jullie werk gedaan te krijgen. Er zullen ook ongebruikelijke symptomen zijn die vanuit jullie lichamelijke veranderingen ontstaan, inclusief emotionele schommelingen. Die zouden echter van korte duur moeten zijn, en met name bij degenen die al bewust zijn van wat ze mogen verwachten. Velen onder jullie zullen door vermoeidheid worden geveld en voldoende rust is heel belangrijk als jullie normaal willen functioneren. Misschien hebben jullie tevens gemerkt dat je voorkeur voor bepaalde dingen ook is veranderd en als je over de reden daarvoor nadenkt, zie je waarschijnlijk dat jullie tot voedsel, muziek, literatuur en dergelijke worden aangetrokken die voldoet aan jullie hogere trilling. Toen de trilling lager was, deed het er niet toe maar jullie zijn nu op zoek naar alles wat verfijnder en zuiverder is.


Alle ervaringen zullen jullie verlangen naar vooruitgang voeden en jullie zijn meer verantwoordelijk voor wat ze inhouden en hebben er ook meer controle over. Er was een tijd dat jullie weinig doel hadden in jullie leven en dat jullie zonder een specifieke richting gewoon met de stroom meegingen. Jullie hebben nu verantwoordelijkheid op je genomen en hebben uitgesproken ideeën over waar je naar toe wenst te gaan en hoe je er wilt komen. Wij en jullie Gidsen zullen jullie ondersteunen en als jullie het nodig hebben, is hulp nooit ver weg. Jullie kunnen echter niet alles hebben wat je wilt, het moet ook binnen jullie levensplan passen dat de eerste prioriteit heeft. Jullie zouden door het gevoel van hoe je leven zich ontwikkelt moeten weten, of jullie vervulling ervaren. Houd alleen in gedachten dat jullie soms voor het ondergaan van traumatische ervaringen hebben gekozen en dat deze net zo belangrijk zijn als alle andere.


Zelfs als jullie een leven op je hadden genomen dat jullie rijkdom en alle mogelijke comfort zou moeten verschaffen, zou het nog steeds lessen bevatten voor jullie evolutie. Rijkdom kan soms een last zijn en een zware verantwoordelijkheid en het kan zelfs hebzucht en egoïsme creëren. Het houdt ook macht in, en het is succesvol door de duistere Machten gebruikt om mensen te controleren zodat ze hun bevelen uitvoerden en ook om hun geheime operaties te bekostigen. Die rijkdom is opgespoord en aangezien het meeste ervan illegaal is verkregen zal het aan de mensen worden terug gegeven. Het duurt niet lang meer voor jullie over de veranderingen leren die in dit verband zullen worden uitgevoerd. Hetzelfde is van toepassing als de rijkdom van een land is afgepakt, en het zal aan de rechtmatige eigenaren worden terug gegeven. Jullie gaan merken dat als deze operaties zijn voltooid, er meer dan voldoende is om iedereen welvarend te maken. Het zal een stap vooruit zijn op het pad naar gelijkwaardigheid en het delen van rijkdom zodat iedereen ervan profiteert.


Dit jaar zal snel voorbij gaan en jullie heel vlot verder brengen zodat jullie naar dat niveau worden opgetild wat jullie al hadden moeten bereiken, als de doelbewuste bemoeienis van de Illuminatie er niet was geweest. Vervolgens gaan jullie even snel door naar nog hogere niveaus waarmee jullie je in de 5e dimensie kunnen vestigen. De veranderingen zullen uiterst welkom zijn en jullie voorbereiden om het Galactische Wezen te zijn wat jullie bestemming is. Het verschil tussen wat jullie nu zijn en het Wezen wat jullie gaan worden, is fantastisch. Het is op dit moment voor jullie moeilijk je voor te stellen hoe het is om een groter bewustzijnsniveau te hebben. Zelfs nu zijn jullie je in zekere mate meer bewust dan alleen al ongeveer 20 jaar geleden. Velen van jullie kunnen dergelijke veranderingen bevestigen en ze zullen door blijven gaan, ondersteund door de krachtiger energieën die naar de Aarde worden gezonden.


Ik ben SaLuSa van Sirius en, Dierbaren, ik moet zeggen dat ongeacht hoe jullie misschien denken dat de veranderingen tot stand komen, veel van jullie afhangt en de Lichtniveaus die jullie om je heen projecteren. Het gebeurt ook dankzij jullie krachtige intentie jullie rechten op te eisen en ervoor te zorgen dat degenen die jullie vertegenwoordigen oprecht zijn en voor jullie belangen en welzijn werken. Is het niet gezegd dat wij er de voorkeur aan gaven dat jullie de doelen bereiken die jullie naar Ascentie leiden. Het betekent niet dat onze liefdevolle hulp wordt achter gehouden, want wij zijn altijd bereid waar nodig assistentie te verlenen en wij vormen een integraal deel van het werk dat gedaan moet worden. Wij zijn Een in onze dienstbaarheid aan jullie en God en onze Liefde is altijd bij jullie.
Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS