Followers

Google+ Followers

zaterdag 7 januari 2012

06:01:2012


SaLuSa, January 06, 2012


Niets zal de veranderingen die op het punt staan te beginnen in de weg kunnen staan omdat ze essentieel zijn om de eindtijden tot stand te brengen. Het is een en al verandering als jullie omhoog gaan naar de hogere trillingen en jullie snel door het Ascentieproces heen bewegen. De gedachte dat jullie nooit meer middels het Rad van Hergeboorte naar de Aarde hoeven terug te keren, moet het alle gemaakte inspanningen zeer de moeite waard maken. En nog meer als jullie een goed beeld krijgen van wat het in de praktijk inhoudt door het geestdodende werk, de ruwheid en de kracht ondermijnende energieën van de lagere dimensie te verlaten. Zelf nu, terwijl zo velen zich uit de agressie, de vijandigheid en de haat verheffen, wordt er nog een ravage op Aarde aangericht maar dit alles zet zichzelf weldra buitenspel als de energieën van vrede zich op de Aarde vestigen. Op een dag, zeer binnenkort, zal de zinloosheid van confrontatie en oorlog plaats maken voor liefdevolle relaties en samen-werking tussen alle mensen. Zelfs de jongsten onder jullie zien nu de zinloze verspilling van levens en energie in door het najagen van een verovering en willen dat dit direct stopt. Vrede komt er aan en dit keer zal het niet tijdelijk zijn maar permanent en het voert jullie naar een gezegende en extatische toestand.


Maar jullie zitten op dit moment middenin erg veel verschillende energieën die onrust creëren. De oude garde klampt zich vast aan hun paradigma dat hen aan de macht hield maar het nieuwe concept is almachtig en zal alle restanten ervan terzijde schuiven tot Liefde en Licht de Aarde doordringen. In slechts een paar maanden tijd zullen de veranderingen op gang komen en meer zichtbaar worden, en daarmee de duistere kliek laten zien dat het Nieuwe Tijdperk zich aan het manifesteren is. Hun activiteiten bevatten niet langer de dreiging die ze normaal gesproken hadden omdat hun machtsstructuren verder aan het instorten zijn. Dus Dierbaren, laat in deze belangrijke fase van jullie weg naar Ascentie geen enkele met angst beladen voorspelling grip krijgen op jullie verbeelding. Wij van de Galactische Federatie zijn voortdurend bij jullie en ons goed bewust van wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. We kunnen niet alles voor jullie doen maar zullen ons indien nodig laten gelden om jullie te beschermen.


Binnenkort worden we actiever in jullie luchtruim en één van de redenen is de mensen te laten zien dat wij jullie ruimte kunnen betreden en onszelf kunnen verdedigen. Natuurlijk zorgen we ervoor geen incident te creëren wat de duistere kliek zou helpen omdat zij nog steeds een kans zoeken om indien mogelijk chaos te veroorzaken. Gedurende vele, vele jaren is onze vloot door miljoenen mensen gezien maar door doelbewuste onderdrukking van de feiten lijkt het misschien niet zo vaak. Disclosure draait daarom meer om de vraag van hoe snel ons bestaan officieel wordt erkend, zodat de waarheid over ons kan worden vrijgegeven. Sinds het einde van de laatste Wereld Oorlog hebben we van alle belangrijke machten op Aarde hoge functionarissen ontmoet en onze hulp aangeboden die bij iedere gelegenheid werd afgewezen. We hadden wereldwijd vrede kunnen bewerkstelligen maar de Illuminatie bekommerden zich niet om mensenlevens op Aarde en hadden slechts oog voor overheersing en het vergaren van grote rijkdommen. Deze momenten krijgen hun plaats in jullie geschiedenis omdat jullie moeten begrijpen hoe jullie levens door hen zijn gemanipuleerd. Ze hebben zodanige macht gehad dat veel goede zielen van het Licht hun levens hebben opgeofferd in pogingen hun plannen te verijdelen. De waarheid achter veel moorden zal bekend worden gemaakt en de schuldigen zullen zich voor hun daden moeten verantwoorden.


Zoals we jullie vaak laten weten, verloopt alles goed en ondanks dat de tijd voorbij vliegt, zullen we onze missie volledig volgens plan af kunnen maken. Misschien moeten we onze activiteiten sneller uitvoeren maar dat levert ons geen problemen op, dus jullie mogen je kalmte bewaren. Houd alleen je ogen op de eindstreep gericht en verspreid Liefde en Licht terwijl je verder gaat. Wees er ook op voorbereid degenen te helpen die verward zullen zijn door wat er gaat gebeuren want de meeste van jullie die voor het Licht werken weten voldoende om dat te kunnen. De beste geruststelling die jullie kunnen geven is dat wij met jullie samenwerken en dat er niets te vrezen is. Uiteindelijk gaan jullie meer winnen dan jullie mogelijkerwijs zouden kunnen verliezen en dat geldt voor fysieke bezittingen, al zullen we niets in stand houden dat niet door eerlijk handelen is verkregen.


Velen van jullie betreden deze laatste periode op een leeftijd waarop jullie niet noodzakelijkerwijs in een goede gezondheid hoeven te verkeren. Jullie mogen ervan verzekerd zijn dat tegen de tijd dat jullie klaar zijn voor Ascentie alle lichamen kristallijn zijn geworden en dat betekent dat alle tekenen van ziekte of kwalen zullen zijn verdwenen. Jullie zullen net als Moeder Aarde, die tot haar maagdelijke staat zal zijn teruggekeerd, niet langer door de tijd getekend zijn en ook een fysiek lichaam hebben dat tot de perfectie van haar originele blauwdruk is teruggekeerd. Veroudering heeft geen plaats in de hogere trillingen en jullie zullen zelf beslissen hoe je er precies uit wil zien, in het geval jullie je gelaatstrekken zouden willen veranderen. Als jullie zelfs hoger gaan in de dimensies, zullen jullie scheppingskrachten blijven toenemen en uiteindelijk worden jullie een Wezen van Licht. Veel staat er voor jullie klaar en het is aan jullie het op te pakken wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd. De wereld is nu misschien jullie oester maar het Universum wordt in de nabije toekomst jullie speelterrein.


Het is nog geen tijd voor een feestje maar de vieringen gaan beginnen wanneer jullie het bewijs hebben dat degenen die jullie tot slaaf hebben gemaakt, zijn verwijderd. Het leven zal een hele andere kleur krijgen en elke dag zal het een vreugde zijn om te leven. Het doel ervan zal worden begrepen en mensen zullen zich verder ontwikkelen terwijl ze weten hoe ze de kansen die zich voordoen het beste kunnen benutten en ze zullen hun welverdiende beloningen oogsten. Jullie zullen duidelijke doelstellingen hebben om naar toe te leven en deze zullen nog steeds jullie eigen keuze zijn omdat jullie de vrije wil behouden. Als jullie het leven nastreven van iemand die jullie bewonderen, zijn jullie misschien verrast te weten dat zij als die persoon naar je toe zullen komen. Alle zielen in de hogere gebieden kunnen gemakkelijk verschijnen zoals zij in een incarnatie zijn geweest en hun kennis en vaardigheden met je delen. Er bestaat geen status die de ene ziel boven de andere plaatst, behalve dat er een Universele Wetgeving bestaat die stelt dat je niet verder komt dan het niveau waar jouw trillingen mee resoneren.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel natuurlijk dat jullie de uitbreiding van jullie bewustzijn opmerken en het zal jullie door de komende veranderingen heen helpen. Zoals jullie beginnen te begrijpen, komt er nooit een einde aan het leven buiten de Aarde en biedt het de prachtigste mogelijkheden om wat je ook maar wilt te ervaren. Jullie hebben alle tijd die je nodig hebt, zijn in feite niet onderhevig aan tijd zoals jullie het nu kennen, en reizen middels een gedachte gaat bliksemsnel. Het meten van de tijd of een kalender zijn daarom niet nodig want alles bevindt zich in het Nu en dat betekent het verleden, heden en toekomst. Veel van wat jullie nu als normaal aanvaarden is slechts kenmerkend voor jullie Aardse bestaan, dus wees er op voorbereid en heb een open geest zodat jullie je wat gemakkelijker kunnen aanpassen. Jullie zullen er allemaal niet door gehinderd worden en met jullie hogere bewustzijnsniveau zullen jullie de prachtige giften van de Schepper volledig begrijpen waarmee alle dimensies van het Universum zijn gevuld.
Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
   


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS