Followers

Google+ Followers

woensdag 18 januari 2012

18.01.2012


SaLuSa, January 18, 2012Heb vertrouwen in ons en God dat gebeurtenissen conform gedane beloftes zullen plaatsvinden, en maak je geen zorgen over de timing want het zal op een manier gebeuren die exact aansluit bij het gewenste resultaat. Wees er ook van overtuigd dat de eindtijden volgens plan verlopen, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons en alles is volledig voorbereid. Het is niet nodig je zorgen te maken over je eigen individuele rol en wat er met je gebeurt omdat ieder van jullie precies zal ervaren wat je zelf hebt gepland. Sommige van jullie hebben ervoor gekozen de Aarde voortijdig te verlaten, en anderen zullen het laatste jaar volledig meemaken. In beide gevallen is dat je eigen keuze geweest en iedereen zal uiteindelijk de oude Aarde verlaten zoals jullie die nu kennen.


Om de wat ruwere belevenissen succesvol te doorstaan hoeven jullie alleen maar je geest en aandacht bij Ascentie te houden omdat naarmate het jaar vordert en de hogere trillingen dominant worden, er vrede op Aarde zal neerdalen. Er zijn al opmerkelijke veranderingen in het massabewustzijn die door ons kunnen worden gemeten en meer zielen dan ooit worden omhoog getild. Het ontwaken is zich aan het versnellen en het zal alle zielen voor de laatste dagen van deze cyclus hebben geraakt. Of iedereen erop reageert is geheel hun eigen keuze maar geen enkele ziel zal deze Aarde verlaten zonder de mogelijkheid om te ascenderen te hebben begrepen. Het zal niet voor iedereen aantrekkelijk zijn omdat sommige zielen zich in de hogere dimensies niet op hun plaats zouden voelen.


De Lichtwerkers gaan intussen verder met hun individuele taken door het creëren van een fundament dat noodzakelijk is voor het ontvouwen van gebeurtenissen. Al bewust zijnde is jullie mooiste bijdrage het delen van je Licht met alle anderen, en wees daar helemaal vrij in. Verspreid jullie Licht wijd en zijd en als jullie graag healings geven, kun je die gebieden op Aarde voor je geestesoog visualiseren waar dit het hardste nodig is. Het Midden Oosten blijft een zorgelijk gebied omdat de negatieve energieën diep geworteld zijn als gevolg van eeuwenlange oorlogvoering. Hoofdzaak is voor ons ervoor te zorgen dat problemen niet escaleren of tot oorlog leiden en wij zullen voorkomen dat dit uitbreekt. De duistere kliek zou zo’n situatie natuurlijk graag uitbuiten maar zij rekenen niet op de Galactische Federatie. Wij kennen hun plannen en zijn daarom in staat te controleren wat er gebeurt en we hebben hen al getoond wat we kunnen doen.


Het is het vermelden waard dat onze Moederschepen, die jullie luchtsteden zouden kunnen noemen, boven jullie Aarde gestationeerd kunnen blijven gedurende buitengewoon lange periodes. Ze bevatten absoluut alles wat nodig is om normaal te kunnen bestaan en het is een aangename en bevredigende leefwijze. We hebben bases op Aarde, net als onze bondgenoten van de Inner Aarde die uiteindelijk tevoorschijn zullen komen om jullie opnieuw te ontmoeten. Er zijn ook bases op de zeebodem, waarvan sommige duizenden jaren in gebruik zijn geweest. Ze verschaften grote afzondering en privacy, ver verwijderd van nieuwsgierige ogen door zich buiten het bereik te bevinden van jullie onderzeeërs en robotachtige zoekers. Sommige bases zijn extreem groot en zelfvoorzienend en kunnen honderden medewerkers huisvesten.


Sommige van onze bases bevinden zich diep in de Bergen en zijn volkomen veilig voor jullie sondemetingen. De ingangen zijn niet zichtbaar en dat houdt de nieuwsgierigen buiten. Ze waren in het verleden actiever in gebruik toen we lokale inwoners ontmoetten en hielpen, en dergelijke ontmoetingen zijn door hen opgetekend. Zien jullie dus Dierbaren dat terwijl er mensen druk uitoefenen op disclosure, iemand die bewijs wil vinden van onze bezoeken aan de Aarde hier moeiteloos in zal slagen. Jammer genoeg werden bewijzen als ze gevonden werden grotendeels genegeerd of verborgen omdat het niet bij de geaccepteerde versie van jullie verleden paste. Dit zal uiteindelijk allemaal veranderen en de waarheid zal ondersteund door overvloedige bewijzen aan jullie worden gegeven. In het verleden werden degenen die lucht gaven aan de waarheid vervolgd of verbannen en vaak vanwege hun overtuigingen vermoord.


Beginnen jullie in te zien hoe vals jullie realiteit is geweest en hoe deze werd gecreëerd om jullie onwetend te houden over jullie soevereiniteit en totaal afhankelijk van degenen die jullie tot slaaf hadden gemaakt. Het leven had zo anders kunnen zijn als het niet in de Atlantische tijd uit de gratie was geraakt toen het tijden kende van grote spiritualiteit en inzichten. Jullie hebben bijna allemaal levens gehad in die specifieke periode en jullie dragen diep in je onderbewustzijn nog steeds herinneringen daaraan met je mee. Jullie gaan zelfs verder terug naar bepaalde beschavingen die slechts namen zijn in een oude geschiedenis. Denk eraan dat jullie een Zonnen Cyclus voltooien van ongeveer 26.500 jaren en jullie zijn zo vaak gekomen en gegaan terwijl jullie kozen waar en wanneer om jullie ervaringen vooruit te helpen. We zouden jullie nog verder mee terug kunnen nemen toen sommige van jullie op andere planeten leefden, alleen om aan te geven dat jullie zeer oude zielen zijn.


Dit specifieke leven waar jullie in zitten, is het hoogtepunt van veel vorige levens, is volkomen uniek en is erg belangrijk voor jullie evolutie. Het is geen wonder dat veel zielen aan deze cyclus wilden deelnemen omdat het een grote stap voorwaarts bood en een mogelijkheid om de cyclus van hergeboorte te verlaten. Het is een lange en vaak vervelende reis geweest maar net als alle ervaringen is het eenvoudig achter je te laten wanneer het eenmaal voorbij is. Een van jullie grootste kwaliteiten is jullie kracht geweest om de meest ernstige ontberingen en tegenslagen te overwinnen. Die ervaringen zullen jullie verder brengen en je goed van dienst zijn wanneer jullie met vergelijkbare uitdagingen worden geconfronteerd. Jullie diensten zullen gevraagd worden door degenen die nog moeten gaan beleven wat jullie achter de rug hebben.


Het leven voor jullie wordt heerlijk bevredigend en zeer lonend. Jullie harde werken en toewijding aan jullie spirituele groei zal voor jullie verheffing naar de hogere dimensies hebben gezorgd. Het is jullie echte thuis en hoe mooi sommige ervaringen op Aarde ook kunnen zijn, ze zullen niets zijn in vergelijking met het absolute geluk en de zegen die jullie gaan ervaren. Ware vrijheid is niet echt iets wat jullie al hebben genoten maar wanneer jullie je plaats innemen als Galactisch Wezen zal alles voor jullie voor het oprapen liggen. Woorden kunnen niet tot uitdrukking brengen hoe heerlijk jullie je zullen voelen of de schoonheid en liefde kunnen beschrijven die jullie zal omringen. Alles is in harmonie en evenwicht, in tegenstelling tot jullie ervaringen in de dualiteit.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat jullie opgewonden en geïmponeerd zullen zijn door de Moederschepen en de wonderen van onze zeer geavanceerde technologieën. Het kan goed dat jullie er één kunnen bezoeken of zelfs kunnen genieten van de ervaring één van de Steden van Licht te bezoeken, die zich op het verschijnen op Aarde aan het voorbereiden zijn. Zij zijn ook voorbeelden van wat er gedaan kan worden door onze technologieën ten bate van het geheel te gebruiken. Wanhoop dus niet en blijf altijd naar de verlichte zijde van dingen kijken, jullie dag breekt spoedig aan waarop iedereen in vrede en vrijheid zal leven.
Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS