Followers

Google+ Followers

maandag 23 januari 2012

23.1.2012


SaLuSa, January 23, 2012Vanuit onze observaties zien we dat jullie zo goed Licht naar de Aarde brengen dat het exponentieel blijft toenemen en dat dit jullie snel naar Ascentie voert. Jullie liggen dus goed op koers voor een grootse overwinning op de duistere kliek, daar is ook nooit over getwijfeld, en jullie hebben de sterke wil en intentie om het waar te maken. Als Lichtwerkers was dit immers de reden waarom jullie in zo’n belangrijke tijd naar de Aarde zijn gekomen terwijl jullie heel goed jullie taak kenden en vertrouwen hadden in jullie vermogen om het uit te voeren. Zoals jullie kunnen zien, volgen mensen twee grote denkrichtingen waarvan de eerste veronderstelt dat het leven zoals gebruikelijk door zal blijven gaan en dat de problemen op de een of andere manier voorbij gaan, en de tweede voorziet immense veranderingen en het herstel van de rechten van de mens. Beide zullen in grote mate hun eigen pad blijven volgen en wanneer de cyclus eindigt, is het beslissend op welk pad je bent gestapt. Feit blijft dat jullie allemaal je eigen realiteit creëren door je vrije wil te gebruiken als een door God geschonken recht om je eigen toekomst te bepalen.

Zij die wakker zijn geworden, willen de door hen ontdekte waarheid natuurlijk aan de wereld verkondigen en wij moedigen het verspreiden van dergelijke informatie aan. Het moet echter aan niemand worden opgedrongen want uiteindelijk moeten zij de ruimte hebben om hun eigen keuze te maken, zonder het gevoel te hebben dat zij onder druk worden gezet om ergens mee in te stemmen. Degenen van het Licht waarderen het dat iedere ziel haar eigen ingevingen opvolgt en dat twee zielen niet per se op precies hetzelfde punt in hun evolutie staan. Het is daarom veel beter dat de waarheid middels persoonlijke ervaringen wordt ontdekt omdat dit een duurzame indruk creëert. Zaai in ieder geval de zaadjes van waarheid en op een dag zullen ze groeien en bloemen van inzicht worden.

Er komt binnenkort natuurlijk een lawine aan informatie en advies over Ascentie en degenen die open staan voor de waarheid krijgen de mogelijkheid een kwantumsprong vooruit te nemen. Het is een kwestie van of mensen bereid zijn voorbij hun huidige overtuigingen te kijken en deel gaan uitmaken van het nieuwe paradigma. Zo niet, dan is dat geen probleem en kunnen zij op hun eigen pad blijven en het ervaren van de lagere dimensies voortzetten. Eerlijker dan dat kan het niet zijn door jullie je eigen keuze te laten maken, en iedereen zal net als elke andere ziel met liefdevolle zorg worden behandeld en alle mogelijke hulp worden gegeven. Niemand zit ooit zonder hulp en het is altijd voorhanden om bij de geringste aanwijzing dat het wordt gevraagd, te geven.

Diverse gewenste veranderingen schieten gezamenlijk op en we zien dat het heel goed mogelijk is dat er een snelle serie van onthullingen komt die jullie heel vlot verder brengt. Het zal voor veel mensen sensationeel zijn en een schok teweegbrengen bij degenen die niet zijn voorbereid, maar middels onze bondgenoten zullen wij ervoor zorgen dat de noodzaak ervan door hen wordt begrepen. Wanneer de voordelen ervan eenmaal bekend zijn gemaakt, zal dat tot veel steun leiden en een enthousiasme bij veel mensen om er een actieve rol in te spelen. Er komen mogelijkheden om eraan deel te nemen en wij zullen zeker de support van jullie allemaal nodig hebben die klaar zijn om met ons samen te werken. Werk voor de gemeenschap zal nodig zijn om de aard van de veranderingen over te brengen en hoe ze met de minste overlast kunnen worden ingevoerd. Wees ervan overtuigd dat we jullie allemaal kennen, wat jullie specifieke talenten zijn en wat je in dit leven kwam doen.

We zien dat veel Liefde en Licht zich over de Aarde verspreidt en het bevat de energie die velen uit de donkerte zal optillen. In de armere landen van de wereld hebben velen de hoop verloren omdat ze zien dat hun pleiten grotendeels worden genegeerd. Zij hebben behoefte aan voedsel en het voorzien in hun basisbehoeften zodat ze alleen maar de barre omstandigheden kunnen overleven waaronder ze bestaan. Het praten over Ascentie heeft voor hen nauwelijks enige betekenis en hun vertrouwen in God en de mensheid staat op een laag pitje. Er zijn mensen en organisaties die zorg verlenen maar de taken zijn zo groot dat er een samenwerking nodig is van de welvarende landen die het zich kunnen veroorloven op te treden. De Mensheid kan dergelijke omstandigheden in de toekomst niet aanzien en laten voortduren en moet de waarheid inzien dat Allen Een Zijn. Dat gezegd hebbende, weten we dat velen van jullie zeer medelevend zijn en een sterk verlangen hebben dat er aan de armste mensen van de wereld hulp wordt gegeven.

Jullie zullen blij zijn te weten dat de middelen om honger en wanhoop op te lossen gereed staan om uit te delen maar op dit moment kan dat niet zonder de toestemming van degenen die aan de macht zijn. Er bestaan ook karmische redenen die een directe interventie verhinderen maar wij zullen de hele situatie aanpakken zodra we officieel zijn erkend. We weten dat jullie soms in verwarring worden gebracht door deze problemen en het al of niet verlenen van hulp, maar denk eraan dat wij geen stappen zouden kunnen zetten die een ziel haar betrokkenheid bij haar levensplan zou ontzeggen. Alles zal uiteindelijk goed komen maar op dit moment, zou je kunnen zeggen, zijn onze handen deels gebonden. Er bestaat natuurlijk een goddelijke datum waarna wij ongeacht welke situatie dan ook van start gaan. We zijn op alle mogelijkheden voorbereid omdat we alle denkbare scenario’s hebben uitgewerkt.

Het moet voor jullie heel verbazingwekkend zijn dat het Universum op de beschaving van jullie kleine Aarde wacht om de cyclus van dualiteit te voltooien, zodat zij zelf mogen ascenderen. Dat is de reden waarom jullie vooruitgang extreem belangrijk is voor de toekomst van ander leven, dat zich net als jullie op een pad terug naar de Bron bevindt. De in-spiratie van God trekt alles terug maar het is slechts het eerste stadium van vele, vele cycli die uiteindelijk jullie “thuis komen” zullen voltooien. Houd je ondertussen bij je opdracht dit leven vol te houden als iemand die doorgaat naar Ascentie. Leef naar jullie beste inzichten over hoe het is een geascendeerd Wezen te zijn. Daarmee zullen jullie door de resterende dagen en maanden heen vliegen en verzekerd zijn van succes. Niets anders doet echt ter zake en het zal een zeer bevredigende ervaring zijn die met een vreugdevolle en gelukkige afsluiting eindigt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel me bevoorrecht dat ik één van degenen ben die door de Galactische Federatie is aangesteld om rechtstreeks met jullie om te gaan. Het vooruitzicht om bij degenen te zijn die als eersten contact met jullie gaan hebben, is heel opwindend. Zelfs voor iemand die al zoveel ervaringen en avonturen in het Universum heeft gehad, is het de omvang van wat plaats gaat vinden en de Ascentie van zowel ziel als lichaam, wat het tot zo’n unieke gebeurtenis maakt. Jullie hoeven je geen zorgen te maken over hoe het zal zijn, want elke verheffing naar de hogere trillingen is iets om naar te verlangen en naar uit te kijken. Wij zullen bij jullie zijn en Liefde en Licht zal jullie op jullie reis omringen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS