Followers

Google+ Followers

maandag 9 januari 2012

09:01:2012


SaLuSa, January 09, 2012De energieën rond de wereld blijven zich verder opbouwen en worden door het raster gedragen dat de Aarde omhoog tilt. Alles bereidt zich voor op de laatste stoot energie waarmee ze naar het nieuwe niveau van expressie wordt gelanceerd en uit de dualiteit. Het zal ook de beloften van een nieuw Tijdperk vervullen dat anders zal zijn dan alle eerdere ervaringen en het leidt echt tot een hemel op Aarde. Alleen degenen van jullie die hun trilling voldoende hebben verhoogd, zullen in staat zijn zich bij deze energieën aan te sluiten. Daar is de uitwerking van een waarheid in te vinden dat slechts degenen van het Licht in de nieuwe dimensie kunnen bestaan. De keuze is altijd aan jullie geweest maar hiermee komt ook de verantwoordelijkheid om je eigen weg naar Ascentie te banen. Jullie kunnen alle hulp en aanmoediging van de wereld krijgen maar alleen jijzelf kan de noodzakelijke stappen zetten om het te verwezenlijken.


Het is van weinig belang of je ascendeert of niet, in die zin dat alle zielen vooruitgang zullen blijven boeken. Alles gebeurt op zijn eigen juiste tijdstip en jullie moeten niet het gevoel hebben dat je onder druk wordt gezet om iets anders te doen dan je zelf zou willen. Jullie hebben een onbegrensde hoeveelheid tijd om je weg terug naar de hogere dimensies te vinden en er is altijd hulp aanwezig om een beroep op te doen. Feitelijk is jullie Hoger Zelf altijd bij jullie, al is het wel zo dat wanneer jullie je trilling erg verlagen, het daar niet altijd door heen kan komen om jullie te bereiken. Maar wanneer jullie eenmaal de intentie hebben om je te verheffen, wordt de verbinding sterker en gaat deze verder open. Jullie kunnen samenwerken als jullie je intuïtieve ingevingen opvolgen en deze zullen je stevig op het pad van Licht houden.


Als jullie eenmaal je leven beginnen te leiden met de intentie te ascenderen, zullen jullie ervaringen een nieuw pad volgen dat jullie in staat stelt ervan te genieten en op een vredige manier. Jullie banden met de lagere energieën zullen oplossen en jullie kunnen je leefgewoonten doorbreken door hen de energie te ontzeggen waarmee ze in stand werden gehouden. Jullie zijn onderweg naar een hoger bewustzijnsniveau en zullen met de komst van Ascentie een grote sprong vooruit maken. Het leven gaat door als een serie van opwaartse stappen omdat jullie je bewustzijn zelfs verder gaan uitbreiden om nooit meer opnieuw de gevoelens van afscheiding van de Bron te ervaren. Jullie worden Een met Al Dat Is en een co-creator samen met God.


Op dit moment wachten we echter allemaal op ontwikkelingen op Aarde om het proces naar veranderingen te vervolgen waarmee het vermogen van de donkere kliek wordt weggehaald om hun wil aan jullie op te leggen. De tussenliggende periode zal vrij chaotisch zijn totdat onze bondgenoten hun eigen beheer hebben gevestigd en de verschillende landen de veranderingen invoeren die duidelijk hun bereidheid aangeven deel uit te willen maken van het Nieuwe Tijdperk. Algemene overeenstemming is al tot stand gekomen omdat gezien wordt dat de wereld niet kan overleven, tenzij de Illuminatie worden verwijderd. Wij zijn de Toezichthouders en zullen nauwkeurig de reacties volgen om ervoor te zorgen dat beloften worden nageleefd. Alle handelingen dienen van nu af aan boven tafel te gebeuren en volstrekt eerlijk omdat een nieuwe manier van werken is geaccepteerd. Elk bedrog zal met gemak worden opgespoord en er is geen plaats voor iets anders dan het volledig na te leven. De bedoeling is dat alle veranderingen ten gunste van de Mensheid als een geheel komen en niet zoals voorheen alleen in het belang van enkele machtige landen.


We zijn dagelijks bezig met het uitvoeren van aanpassingen die we noodzakelijk achten en zijn daardoor gereed om binnen een minuut in actie te komen. Onze vloot is boven veel officiële organisaties gepositioneerd en zal daar volledig gehuld in onzichtbaarheid blijven. Op die manier zorgen we ervoor dat we volledig op de hoogte zijn van wat er door de donkere kliek wordt gepland en kunnen we elke poging tot bemoeienis met onze plannen ont-krachten. Vrije wil blijft op Aarde geldig maar er is een grens tot hoe ver het kan gaan. Jullie vrije wil dient gerespecteerd te worden maar ook het feit dat de veranderingen zijn voorgeschreven door autoriteiten die veel hoger zijn dan wat dan ook op Aarde. Niet alleen het Zonnestelsel maar het Universum wacht op de uitkomst van gebeurtenissen die zich erop afspelen. We gaan allemaal samen als Eenheid handelen wanneer Ascentie aan het einde van het jaar plaatsvindt, een monumentaal gebeuren dat zelfs door andere Universa met intense interesse wordt gevolgd.


Zoals jullie inmiddels weten bestaat er overal om jullie heen leven en jullie ontberen daarover kennis omdat de Aarde duizenden jaren lang in quarantaine heeft gezeten en contact met jullie heel beperkt was. En jullie zijn ook doelbewust misleid om te geloven dat jullie de enigste vorm van leven van jullie soort waren binnen jullie Universum. Terwijl bewijs van onze oude contacten nog steeds kan worden gevonden, wordt het grotendeels genegeerd omdat het niet binnen jullie geaccepteerde standpunten past. Er zijn bijvoorbeeld veel oude voorwerpen blootgelegd die expres voor jullie werden verborgen om jullie in onwetendheid te houden over ons bestaan. Verslagen van onze bezoeken aan de Aarde werden op vergelijkbare wijze genegeerd maar dat komt allemaal uit als de waarheid aan jullie bekend wordt gemaakt.


Open jullie hart en geest voor de grootse toekomst die op jullie wacht, waarin jullie Galactische Wezens worden die niet alleen hun eigen Universum bereizen maar ook andere, waar andere levensvormen bestaan dan die van jullie zelf. Jullie zullen nauwelijks op je eigen thuisplaneet willen blijven maar meer gewend raken aan het leven op de grootschalige Moederschepen die zelfvoorzienend zijn en alles hebben wat je mogelijk nodig zou kunnen hebben. Jullie aanwezigheid zal niet zozeer zijn in de hoedanigheid van iemand die een bepaalde opdracht uitvoert, maar meer het aanwenden van je eigen deskundigheid en vaardigheden in het belang van het team waar je toe behoort. Het leven is dan harmonieus en vervullend en we zouden zeggen, er is nooit een saai moment en je hoeft je nooit te vervelen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij jullie vooruit te kunnen helpen met jullie inzichten over jullie leven op Aarde. Het staat bij sommigen bekend als een gevangenisplaneet en dat is precies wat het is. Jullie zijn duizenden jaren lang gevangen gehouden en de waarheid over jullie ware zelf werd voor jullie verborgen. Men liet jullie geloven dat jullie veel kleiner waren dan jullie in werkelijkheid zijn en jullie werden gebruikt om de belangen te dienen van degenen die de Aarde duizenden jaren lang hebben overheerst. Jullie worden je nu heel snel bewust van de waarheid en eisen volkomen terecht jullie soevereiniteit terug en deze zal aan jullie worden teruggegeven. Als ervaring heeft het jullie goed gediend omdat dit het snelste pad naar spirituele evolutie en inzicht is geweest. Onthoud dat welke indrukken jullie nu ook hebben, jullie de dualiteit met open ogen zijn ingegaan. Jullie accepteerden de uitdaging en wisten dat jullie er veilig uit zouden komen, en nu die tijd is aangebroken zullen jullie levens met Liefde en Licht worden gevuld.
Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS