Followers

Google+ Followers

vrijdag 9 november 2012

09-11-2012
SaLuSa, 9 november 2012Het lange wachten is voorbij en Obama weet wat er van hem verwacht wordt. Hij is de aangewezen persoon voor de klus. Net als iedere andere ziel heeft hij toegeleefd naar deze tijd om de belangrijkste doelstelling van zijn levensplan te halen. Hij zal snel in staat zijn veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn om de mensheid vooruit te helpen. We zijn constant met hem in contact geweest en hij is vaak geïnformeerd over zijn rol. Juridische stappen worden genomen om een echt begin te maken met het verwijderen van de hoogste leden van de Illuminati. Het laatste beetje macht wat ze nog hebben moeten ze vervolgens afstaan. Als gevolg kan de oude garde op de lagere niveaus gemakkelijker worden verwijderd.

Stop niet met het verspreiden van licht omdat het collectieve bewustzijn nog steeds alle mogelijke steun en aanmoediging nodig heeft om te kunnen verruimen. Er zal sprake zijn van een heuse ontwaking wanneer de waarheid naar buiten begint te komen. We willen dat het een positief effect heeft en geen angst teweegbrengt. Mensen houden over het algemeen niet van verandering omdat het tornt aan de stabiliteit en het comfort waar ze aan gewend zijn. Het zou niet lang meer moeten duren voordat we openlijk met jullie kunnen communiceren. Het overbrengen van onze boodschap is één ding, maar we willen graag worden gezien voor wie we zijn. Onze aanwezigheid zal spoedig alle angst wegnemen omdat mensen gaan zien dat we komen als ambassadeurs van vrede.

Het is noodzakelijk dat jullie leger de opdracht krijgt niet op ons te vuren als we meer openlijk in jullie luchtruim willen verschijnen. We kunnen indien nodig gevaar ontlopen als we contact willen maken zonder dat jullie ook maar enig risico lopen. Helderzienden onder jullie hebben opgemerkt dat we vaker verschijnen tijdens samenkomsten waar licht wordt verspreid en dat zal zo blijven. Het is onze manier om jullie te beschermen en in licht te baden zodat iedereen die er bij betrokken is nog verder wordt opgetild. Dit gebeurde ook tijdens de bijeenkomst in Sedona en sommigen van jullie werden er door overweldigd. Binnenkort zal dat de gewoonste zaak van de wereld zijn. Jullie hebben de hogere trillingen aangeraakt en beseffen je hoe mooi dat gevoel is.

Deze maand en de volgende brengen een energetische toestroom met zich mee die jullie trilling nog verder verhoogt. Iedere ziel zal er op de één of andere manier door worden beïnvloed en mensen die zich al op het pad van Ascentie bevinden absorberen het gemakkelijk. Voor anderen die zich er nog niet voor openen kan het een moeilijke ervaring zijn omdat het lichaam nog niet klaar is om het te ontvangen. Ze raken er door verward en begrijpen niet wat er gebeurt. Blijf gecentreerd en ontspan je omdat stress je grootste vijand is wanneer je probeert je voor te bereiden op de verheffing. Wanneer je wordt vrijgelaten uit de armen van de oude garde is het gemakkelijker om spanning en negatieve gevoelens los te laten zodat het licht kan binnenkomen.

Onze bondgenoten zijn meer gemotiveerd dan ooit en kunnen doorgaan met hun plannen die lang werden tegengehouden. We hebben net als jullie lang gewacht op dit moment. We moeten alle ontwaakte mensen bedanken voor hun toewijding omdat we zonder jullie vandaag de dag niet op dit punt zouden hebben gestaan. Jullie verdienen het om de vruchten te plukken van het harde werk en spoedig vorm je onderdeel van de veranderingen waarin je een actieve rol kunt spelen. De dualiteit ebt langzaam weg en wordt vervangen door vrijheid en vrede voor alle mensen.

Op dit moment is het afwachten hoe alles zich gaan ontwikkelen. We richten ons met name op de veranderingen in overheidskringen zodat de vertegenwoordigers die we hebben uitgekozen naar voren kunnen treden en snel door kunnen gaan met hun werk. Daarmee wordt de basis gelegd voor een nieuwe autoriteit die luistert naar jullie wensen. Binnenkort kunnen jullie de mensen vertrouwen die beslissingen namens jullie nemen. Jullie hebben zo veel licht naar de aarde aangetrokken dat mensen van de lagere trilling niet langer de macht kunnen grijpen. Daarom moeten ze worden verwijderd.

In de toekomst kiezen jullie leiders die meer spiritueel ontwikkeld zijn. Ze maken hun beslissingen gebaseerd op liefde en alles wat vreugde en geluk brengt. Geen enkele ziel zal een verborgen agenda hebben omdat op het hogere niveau alles puur en van het licht is. In de aanwezigheid van andere liefdevolle zielen is het leven extatisch en heel. Je hebt alles wat je maar wenst tot je beschikking en met je eigen creatiekracht heb je niets nodig. Nadat je zo lang in de dualiteit hebt geleefd zullen de veranderingen je stoutste dromen overtreffen.

Wees gerust en geniet van wat er staat te gebeuren. Alle eventuele ongemakken tijdens de veranderingen zullen van korte duur zijn en wij zullen zorgen dat er naar jullie omgekeken zal worden. Er komen grootse veranderingen en wij zijn er goed op voorbereid. We hebben al vele honderden schepen in jullie atmosfeer en enorme moederschepen net buiten de dampkring die in alles kunnen voorzien. Velen van jullie hebben ons bezocht terwijl je lichaam sliep en wanneer we elkaar kunnen ontmoeten herinneren jullie de contacten die zijn gelegd. Onze Galactische Federatie van Licht bestaat uit sterrenaties waar de meesten van jullie oorspronkelijk vandaan komen. Het zal in sommige gevallen dus een emotionele reünie zijn wanneer we samenkomen en jullie je echte familie ontmoeten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en laat jullie weten dat de diverse leden van onze federatie elkaar zien als één. Op aarde neigen jullie bij je eigen groep te blijven en mengen jullie je minder snel als wij dat doen. Wees voorbereid om dergelijke gevoelens opzij te zetten en weet dat jullie allemaal één zijn. Tot we jullie ontmoeten blijven we onze oneindige liefde voor jullie welzijn sturen.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS