Followers

Google+ Followers

vrijdag 23 november 2012

23-11-2012

SaLuSa, 23 november 2012


Om wereldvrede te bereiken moet er een einde komen aan alle vormen van oorlogvoering. Indien noodzakelijk beschikken we over de middelen om dat af te dwingen. Er is voor dergelijke lage vibraties geen enkele plaats in het nieuwe tijdperk. Het is gemakkelijk om nu succes te boeken omdat meer mensen oorlog vanwege de stijgende bewustzijnsniveaus afwijzen. Zelfs sommige doorgewinterde veteranen zijn bereid om zich in te zetten voor vrede. Ze beginnen in te zien dat de oproep om hun land te beschermen werd gebruikt voor hele andere doeleinden. Wanneer dergelijke mensen ontwaken naar de waarheid weet je dat de Illuminati haar macht over het leger snel kwijtraakt.

In de toekomst zijn er helemaal geen gevechtstroepen nodig, maar worden systemen van bescherming gebruikt om indringers bij de aarde weg te houden. Dan is er nog onze Galactische Federatie van Licht die optreedt als een soort politieagent van het universum. We kunnen met onze technologie gemakkelijk schepen detecteren die een andere planeet bezoeken. We kunnen sneller dan het licht bewegen en hebben verantwoordelijkheden in diverse sectoren van het universum. Het Ashtar Commando werkt net zoals ons en heeft haar eigen verantwoordelijkheden. Iedere planeet is goed beschermd en de inwoners ervan kunnen in vrijheid en vrede leven. Jullie oude aarde is ook beschermd tegen inmenging van buitenaf, al wordt niet getornd aan jullie vrije keuze. Als gevolg van de lage vibraties moesten we echter toestaan dat gelijksoortige beschavingen contact met jullie opnamen.

Na Ascentie kunnen jullie ook bezoekers met een soortgelijke trilling van liefde en licht ontmoeten. Je kunt ze vertrouwen en van ze leren hoe andere beschavingen leven. Je zult andere planeten bezoeken die soms groter zijn dan de zon. De meeste hoogontwikkelde beschavingen vinden het aangenamer om in hun planeet te leven en de meeste zijn om die reden hol. Net als de bewoners van de binnenaarde hebben ze hun eigen zon en het lijkt er niet alsof je onder de grond bent. Zij zijn hoger ontwikkeld dan jullie en kiezen spoedig het juiste moment om zich aan jullie bekend te maken. Het zijn jullie voorouders die naar de binnenaarde ontsnapten toen Lemuria viel. Sommigen hebben ze relatief recentelijk bezocht en hun verhalen zijn nog altijd in omloop.

Veel kennis is bewust bij jullie weggehouden en er is veel in te halen na Ascentie. Niet langer zullen jullie in het duister worden gehouden en ook worden er geen leugens meer verspreid. De tijdsvoorstelling waar jullie in gevangen zijn gehouden wordt opengebroken en wij zullen helpen bij het onderscheid tussen waarheid en desinformatie. Als mensen sceptisch zijn hebben we middelen om alles wat aan jullie wordt gegeven als de waarheid te onderbouwen met bewijsmateriaal. We dringen het niet aan jullie op en sommigen zullen blijven vasthouden aan hun oude overtuigingen. Dat maakt niet uit omdat uiteindelijk alleen de waarheid kan bestaan. Jullie hebben een eigen zaal der archieven waar jullie leven wordt vastgelegd. Deze archieven worden gebruikt wanneer je na iedere incarnatie je leven analyseert. Voor sommigen is dat een ontnuchterende gedachte.

We nemen het leven niet dermate serieus dat we geen plezier en lol kunnen beleven. We leven in vreugde en komen nader tot elkaar wanneer we humor kunnen delen. We hebben jullie zorgen niet, maar je kunt ze even vergeten door samen lekker te lachen. Lachen is universeel en alle zielen hebben het in zich om een grappige situatie of uitspraak te kunnen waarderen. Lachen werkt verheffend en verhoogt de trillingen. Dat geldt niet voor het belachelijk maken van iemand anders. In jullie hart zijn jullie nog kinderen, maar als jullie volwassen worden komt daar al snel verandering in omdat het anders wordt gezien als kinderachtig gedrag. Laat je gaan en zie de grappige kant van het leven.

Onze bondgenoten weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en dienen jullie om de laatste stappen te zetten in de richting van Ascentie. Het gaat sowieso gebeuren, zelfs al worden bepaalde gebeurtenissen enige tijd uitgesteld. Bepaalde veranderingen zijn belangrijker dan andere en we zoeken naar de eerste tekenen dat Disclosure wordt aangekondigd. We hebben die erkenning van jullie autoriteiten nodig zodat we eindelijk in alle openheid kunnen verschijnen.

We kunnen er nog steeds voor kiezen om de kwestie te forceren, maar dat is wel het laatste wat we zullen doen. We zouden liever zien dat jullie Disclosure door middel van eigen inspanningen realiseren. Jullie hebben jullie leiders er zo vaak om gevraagd, maar tot op heden heeft nog niemand daar de moed voor gehad. Het is nu tijd om niet langer voorzichtig te zijn en aan te kondigen wat een groot gedeelte van het volk al weet. We laten ons steeds vaker zien en het doet ons goed dat we worden geaccepteerd zonder de angst die ooit bestond. We voelen dat jullie er klaar voor zijn om ons te begroeten en dat bespoedigt onze respons.

Ik ben SaLuSa van Sirius en breng de wensen van de Galactische Federatie van Licht over dat jullie allemaal je licht door de wereld verspreiden. Er kan nooit te veel van zijn en jullie helpen het exponentieel te groeien in een tijd waarin jullie bijna klaar zijn om te ascenderen. De aarde laat een lichtspektakel zien dat afkomstig is van jullie allen. Het laat zien dat jullie hebben gereageerd op de oproep om je voor te bereiden op Ascentie. Jullie hebben veel hulp gehad en stonden er nooit alleen voor. Dat zal zo blijven terwijl jullie je een weg banen in de richting van de hogere dimensies.


Dank je SaluSa.


Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS