Followers

Google+ Followers

maandag 26 november 2012

26-11-2012


SaLuSa, 26 november 2012

Ieder moment kan het eerste echte bewijs naar buiten komen van wat er achter de schermen is gebeurd zodat duidelijk wordt welke veranderingen plaatsvinden. De media besteden geen aandacht aan het ‘goede’ nieuws omdat zij nog steeds worden gecontroleerd. Het internet is echter zo groot dat jullie zonder probleem verwijzingen naar Disclosure en aanverwante gebeurtenissen kunnen vinden. Wees waakzaam bij het bekijken van sommige ogenschijnlijk authentieke websites en reportages die bewust onder de aandacht worden gebracht om jullie te verwarren. Wanneer de echte aankondigingen worden gedaan kunnen jullie met zekerheid zeggen welke bronnen de waarheid spreken. Disclosure is bijvoorbeeld van wereldbelang en daarom komt het aan op jullie leiders.

Het pad naar jullie Ascentie en die van moeder aarde gaat onverminderd door en er bestaan geen problemen. Jullie Ascentie is net zo belangrijk als alle andere veranderingen, zo niet belangrijker. Jullie waren de enigen die het niet helemaal alleen konden doen en wij van de Galactische Federatie van Licht en anderen schieten jullie te hulp. Die rol is ons toebedeeld en het dienen van anderen is de reden dat we bestaan. Ascentie is slechts het begin en naderhand is er nog veel te doen, denk aan het verhogen van jullie levenskwaliteit en het herstellen van jullie soevereiniteit. In plaats dat anderen je pad creëren, creëer je je eigen realiteit. Op die manier worden gelijkgestemden bij elkaar gebracht en mensen met verschillende verlangens gaan ieder hun eigen weg.

Begrijp dat er verschillende niveaus zijn binnen iedere dimensie. Jullie bestaan dan ook niet allemaal in dezelfde dimensie en sommige mensen zullen uit je blikveld verdwijnen. Iedere ziel zal zich op precies het juiste niveau bevinden, een niveau dat in harmonie is met je eigen trillingen en waar je je op je gemak voelt. De meeste gezinnen zullen gewoon bij elkaar blijven. Als mensen tegenstrijdige ideeën hebben over Ascentie creëren ze verschillende realiteiten in parallelle werelden. Het toelaten van vrije keuze zou weinig nut hebben als het op de één of andere manier aan beperkingen onderhevig zou zijn geweest.

De aanstaande veranderingen zullen anders zijn dan jullie huidige ervaringen. Jullie worstelen in het dagelijks leven vaak met stof en zijn soms vele uren bezig om het te verwijderen. Daar komt een einde aan vanwege de zuiverheid van de lucht en ook zal de textuur van de grond onder jullie voeten anders zijn. Zonder veroudering of verval zullen er bijvoorbeeld geen plantenresten meer zijn. De hogere trillingen gaan gepaard met helderheid en hygiëne en je kunt meer kleuren zien dan nu. Je zou de hogere dimensies van licht goed kunnen omschrijven met het woord hemel.

Op aarde is zo veel criminaliteit dat jullie veel tijd besteden aan het beschermen van jullie huizen en eigendom. Op individueel niveau kun je bang zijn dat je wordt beroofd of aangevallen. In de hogere rijken bestaan dergelijke gevaren of dreigingen niet. Door overvloed is het niet langer nodig om rijkdom te vergaren. Als je alles al hebt hoef je niet te azen op de bezittingen van een ander. Denk aan hoe het zal zijn als huizen niet langer worden voorzien van sloten en je je eigendommen niet langer hoeft weg te stoppen. Je raakt snel gewend aan zulke veranderingen en je hoeft je nergens zorgen om te maken omdat het leven een oneindige ervaring van vreugde en blijheid is.

Er zijn veel beschavingen die graag vrienden met jullie willen worden. Ze zien eruit als mensen en zijn vaak verwant aan jullie vanwege genetische manipulatie. Mensen zijn van nature vriendelijke en goedaardige wezens en je trekt soortgelijke wezens aan. Sommigen van hen hebben al contact gelegd met bepaalde individuen, maar in beperkte mate omdat we niet willen dat jullie afgeleid raken van de belangrijkere kwesties zoals Ascentie. De eerste ontmoetingen met ons zullen worden aangewend om de jullie meest belangrijke families te introduceren. Tegen die tijd hebben jullie je bewustzijnsniveau verruimd en zullen jullie connecties uit het verleden snel herinneren.

Ascentie is een kwantumsprong in trilling en bewustzijnsniveau. Vergelijk de huidige situatie eens met enkele jaren geleden en je zult erkennen dat er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden in je bewustzijn. Vroeger ging het allemaal gradueel, maar het tempo ligt nu hoger en je kunt haast van dag tot dag verschil merken. Vanuit alle uithoeken van het universum stroomt het licht naar jullie toe. Jullie zijn nooit zonder steun geweest en vanwege de aanstaande Ascentie komt er alleen maar meer. We willen graag zien dat iedere ziel die de intentie heeft om te ascenderen vol van vertrouwen en goed voorbereid is.

Jullie zijn in het hele universum geliefd en dat omvat alle zielen, of ze nu van het licht of van het duister zijn. In de dualiteit speelden jullie allemaal je rol en daarom zouden jullie niet moeten oordelen over een andere ziel. Het betekent niet dat jullie geen mening mogen vormen, maar jullie oordelen dragen vaak gedachtevormen van energie met zich mee die jullie definitie van het begrip straf zouden kunnen oprekken. Het is niet aan jullie om te oordelen en er zal altijd gerechtigheid plaatsvinden, ook al lijkt het alsof sommigen met hun wandaden wegkomen. Niets kan voor altijd verborgen blijven omdat de energie van alle acties in de ether blijft bestaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en blij om te zien dat velen een speciale gebeurtenis voor 12-12 gepland hebben staan, een dag die belangrijk is bij het vrijgeven van de coderingen voor de voltooiing van jullie persoonlijke voorbereidingen op Ascentie. Sta in het licht, wees liefde.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS