Followers

Google+ Followers

woensdag 7 november 2012

07-11-2012
SaLuSa, 7 november 2012


Vol opwinding wordt uitgekeken naar de aankomende weken, terwijl de eerste echte stap richting Ascentie nabij is nu Obama de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Veel hangt af van het resultaat, maar mensen zijn niet misleid door de absurde handelswijze van de oppositie. Ze herkennen in Obama de wens om voor het volk te werken en zijn zich bewust van zijn prestaties, ondanks de pogingen om ze tegen te houden. Mensen ontwaken en kiezen hun leider meer op basis van intuïtie. Men voelt ook steeds meer dat het tijd is voor vergaande veranderingen die jullie in het nieuwe tijdperk leiden.

Tijdens de veranderingen wordt uitleg gegeven zodat mensen begrijpen wat er gebeurt en waarom. Het is belangrijk dat ze hun steun uitspreken om op die manier een gemakkelijke transitie zeker te stellen. Het oude paradigma moet verdwijnen en alles is in gereedheid gebracht om het te vervangen. De taken die moeten worden verricht zijn gemakkelijker gemaakt door het werk van de ontwaakte mensen en worden alleen nog maar makkelijker wanneer de oude garde zich in een positie bevindt van waaruit ze voortgang niet langer kan belemmeren. Haar invloed zwakt af en samen met onze bondgenoten zorgen we dat ze niet terug kan komen. We maken ons geen zorgen over het aspect tijd omdat we weten dat Ascentie plaatsvindt zoals beloofd.

Let op wat Obama zegt, want de eerste tekenen komen van iemand die ongehinderd door kan gaan. Hij is vaak gedwarsboomd en in diskrediet gebracht toen hij beslissingen nam waar het volk voordeel bij had. Laat de echte Obama los en je zult het leiderschap zien dat jullie snel vooruit brengt. De dualiteit is bijna voorbij, maar veel individuen spelen nog hun laatste spel. Terwijl ze geïsoleerd raken neemt hun macht snel af. Het is bemoedigend dat veel groepen van licht zich hebben gevormd om de donkere energieën te transmuteren. As een collectief vormen deze groepen een formidabele macht die de planeet bedekt.

Het werk is na Ascentie niet klaar omdat jullie evolutie dan alweer de volgende mogelijkheid aanreikt om nog hoger te gaan. Het gouden tijdperk zal een mooie ervaring zijn en in alle opzichten anders zijn dan het leven dat jullie hadden in de dualiteit. Blij zijn dat je leeft is iets wat jullie niet al te vaak ervaren. Van nature vertrouw je iedereen om je heen omdat je beseft dat alle zielen in de hogere dimensies van het licht zijn. Het licht dat je draagt maakt wie jij bent en wordt gezien door alle andere zielen. Enkel waarheid zal worden gesproken en door minder dan de waarheid te spreken verraad je jezelf.

Jullie hebben een lange reis achter de rug sinds het moment dat jullie voor het eerst afdaalden naar de lagere trillingen. De tijd ging steeds langzamer en het lijkt dat jullie al eeuwen bezig zijn om weer omhoog te klimmen. Toch bleef in de diepste duisternis een vonk schijnen en raakten jullie nooit de verbinding met jullie bron kwijt. Jullie wisten dat het moeilijk zou zijn, maar wisten ook dat de Bron jullie nooit in de steek zou laten en dat jullie weer zouden terugkeren naar het licht. Nu zijn velen klaar voor Ascentie en een plaats in de vijfde dimensie, of nog hoger. Jullie bevinden je daar waar je hoort, maar het is altijd mogelijk om vrij in de lagere dimensies te bewegen.

We weten hoeveel invloed Disclosure zal hebben wanneer het eindelijk plaatsvindt en we elkaar kunnen ontmoeten. Het blijft een gebeurtenis die zorgvuldig moet worden gepland zodat er zo weinig mogelijk negatieve effecten zullen zijn. Angst is al vele millennia door de Illuminati gebruikt als machtig wapen, maar we winnen mensen langzaam maar zeker terug. Zonder bewijs dat wij van de Galactische Federatie van Licht een gevaar voor jullie zijn, hebben we het web van leugens dat over ons is verspreid ontmanteld. Velen van jullie zijn bekend met onze inspanningen om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen.

Vele jaren geleden benaderden we jullie wereldleiders om hulp te bieden en vrede te bewerkstelligen, maar ons aanbod werd afgewezen. Sinds dat moment, zo’n 70 jaar geleden, hebben we vaak opnieuw een aanbod gedaan, maar ze wilden niet naar ons luisteren. Het keerpunt werd gemarkeerd door de harmonische convergentie in 1987, waar velen van jullie gehoor aan hebben gegeven. Het resultaat was zo positief dat jullie je beschaving in een andere richting stuurden. Sinds dat moment bereiden jullie je succesvol voor op Ascentie. We kunnen alle hulp bieden die jullie nodig hebben, maar uiteindelijk beslis je zelf over de uitkomst. Vrije wil gaat boven alles en wordt door ons gerespecteerd.

Vroeg of laat horen mensen die net ontwaken van de veranderingen en hebben ze hulp nodig van personen die meer geïnformeerd zijn. Je kunt anderen een dienst bewijzen door je kennis te delen. Als je een bevredigend antwoord geeft op vragen kan dat de ander helpen vooruitgang te boeken. Te veel informatie kan echter overweldigend zijn en juist averechts werken. Niemand kan uiteindelijk beweren dat er geen kansen zijn geweest om op de hoogte te worden gesteld van Ascentie. Er is weinig tijd, maar we wenden iedere mogelijkheid aan om de feiten aan zo veel mogelijk mensen voor te leggen.

Ontspan je en geniet van de laatste dagen. Laat anderen hun eigen weg naar Ascentie of een alternatief pad vinden in de wetenschap dat ze de juiste beslissing zullen maken. Het zal een intuïtieve keuze zijn en daarom goed aansluiten op de toekomst. Dit is een tijd waarin jullie behoeften op de eerste plaats komen. Aarzel dus niet om je eigen intuïtie te volgen. Als je klaar bent om te ascenderen gebeurt het ook omdat je die kans hebt gekregen op basis van je eigen inspanningen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en tel de dagen af voordat we verwachten te beginnen aan de laatste fasen van onze missie. We hebben jullie lief en zien jullie als extreem mooie zielen.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS