Followers

Google+ Followers

woensdag 21 november 2012

21-11-2012
SaLuSa, 21 november 2012

De tijd wacht op niemand en voor mensen die nog slapen is veel onbegrepen. Het begint met mensen die niet geloven dat er een god is, maar deze god toch de schuld geven van wat er op aarde gebeurt. Iedereen heeft een vrije wil en creëert datgene wat hij of zij ervaart. We kunnen ingrijpen, maar dan krijg je niet de kans om te zien waar je acties toe leiden. Velen zien het aanvallen en vernietigen van een andere groep nog als gerechtigheid. Ze zijn zich niet bewust van de woede en haat die het veroorzaakt. Hoeveel oorlogen zijn er nodig voordat de mens beseft dat ze niet goed is in het bereiken van vrede? Mensen lijken de les maar niet te willen leren dat vrede voortkomt uit de acceptatie dat jullie allemaal één zijn en in harmonie en liefde voor alles leven.

De onrust en verwarring op aarde maken ons droevig. Toch zien we op zo veel plaatsen licht schijnen en een raster van licht rond de aarde vormen. Dat is je garantie dat je opstijgt uit de lagere energieën en dat het oude paradigma ineen blijft storten. Het heeft niet langer een plaats in jullie leven en terwijl de eindtijd snel nadert moet het plaatsmaken voor het nieuwe paradigma. De Galactische Federatie van Licht is hier om zeker te stellen dat niemand zich nog kan bemoeien met je plannen voor Ascentie en dat je veilig het nieuwe tijdperk kunt binnengaan. De veranderingen die jullie verwachten zullen gestalte krijgen, maar houd rekening met vertraging omdat het hele plan extreem gecompliceerd is. Het gaat om duizenden en duizenden mensen en moet op het ‘juiste moment’ worden geïmplementeerd. Obama zal de bal aan het rollen brengen.

We zijn verheugd dat ontwaakte mensen zich uitspreken over onze kennis over wat er staat te gebeuren. Veel mensen hebben een gevoel dat er iets vreemds gebeurt. Dat is een kans om meer zaadjes van informatie te planten zodat ze kunnen ontwaken naar de waarheid. Onze grootste wens is dat zo veel mogelijk mensen zich bewust worden van de kans die Ascentie biedt. Het is geen religieus gebeuren, maar een gebeurtenis die plaatsvindt aan het einde van een cyclus zoals jullie dat nu ervaren. De veranderingen zijn universeel en beperken zich niet alleen tot de aarde. Voor de mensheid is het een unieke kans om de lagere trillingen te verlaten en afscheid te nemen van de dualiteit. Wil je opnieuw vele levens spenderen aan het leren van lessen, of wil je liever in vreugde en harmonie leven en een vredig bestaan leiden?

De nieuwe aarde brengt binnenkort allen naar voren die zijn uitgekozen om op te stijgen. Dat gaat gepaard met hogere trillingen die je in staat stellen om je creatiekracht te gebruiken. De liefde en vrede om je heen zullen niet met woorden kunnen worden omschreven en het zal zijn alsof de hemel op aarde is gekomen. De sprong van het ene tijdperk naar het andere komt als een aangename verrassing omdat de schoonheid ervan niet kan worden vergeleken met alles wat je tot dusver hebt ervaren. Het leven wordt zonder alle huidige beperkingen een stuk eenvoudiger. De grootste verandering zal de vrijheid zijn die je hebt als geascendeerd wezen. Je hebt geleerd je verantwoordelijkheid voor alle andere levensvormen te accepteren. Op dit moment ben je niet gewend aan vertrouwen, maar in de hogere trillingen is niemand erop uit om je iets aan te doen of oneerlijk te zijn. Het is een niveau waar enkel de waarheid bestaat.

Je hebt een lange reis achter de rug om tot dit punt te zijn gekomen en het doel was altijd het verhogen van je persoonlijke trillingen om te klaar te zijn voor Ascentie. Velen van jullie ervaren al een nieuw bewustzijnsniveau en het groeit steeds sneller. Je licht expandeert zodat het meer mensen raakt en een grotere reikwijdte heeft. Iedere ziel zal hulp krijgen om te begrijpen dat een grote kans te wachten ligt om op te stijgen. Jullie leraren hebben er lange tijd over gesproken en nu is het nabij. Als groepsziel ben je niet klaar tot iedere afzonderlijke ziel is opgestegen.

Iedere ziel heeft zijn of haar eigen manier gekozen om de ervaring in deze cyclus van dualiteit af te ronden. Je weet niet waarom sommigen voor bepaalde ervaringen hebben gekozen, ook al ben je het er niet mee eens. Dit is de tijd waarin je uitstaand karma uitwerkt en voor veel zielen betekent dat een moeilijke en zware tijd vol beproevingen. Normaal gezien kun je op je eigen tempo verder gaan, maar in dit geval is er zo vlak voor Ascentie niet veel tijd. Je zou je levensplan kunnen veranderen, maar dat is wellicht onbezonnen als je daardoor je kans om te ascenderen zou moeten mislopen. De vrije wil bepaalt en de uiteindelijke keuze is aan jou. Je bent lange tijd tegengehouden en in de veronderstelling geweest dat je dergelijke keuzes niet had, dat beslissingen voor jou werden genomen. Nu besef je dat je de macht hebt om je eigen toekomst te creëren. Je bent van niemand afhankelijk en hoeft geen advies of aanwijzingen te volgen. Volg je intuïtie en je zult niet van de wijs worden gebracht.

Er wachten vele mooie kansen om jullie in het gouden tijdperk te lanceren. De perfectie van alles zal je verbazen en de energieën zullen je omarmen. Je zult de eenheid van al het leven voelen. Kun je je voorstellen hoe het is om met de Bron te spreken? De Bron is binnen je bereik, je hebt echter altijd geleerd dat je alleen via een ander contact kon leggen. Er is een lijn tussen de Bron en iedere ziel. Hoe kan het anders zijn dat iedereen een goddelijke vonk is?

Ik ben SaLuSa van Sirius en moedig jullie aan om vrijdenkend te zijn en zo jullie evolutie te versnellen. Ik verlaat jullie met onze zegeningen voor jullie toekomst.

Dank je SaluSa.


Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS