Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 november 2012

30-11-2012
SaLuSa, 30 november 2012Jullie staan op het punt te beginnen aan het laatste deel van je reis en ervaren binnenkort een sterke stijging in jullie bewustzijnsniveaus. De meesten zullen het erover eens zijn dat dit jaar sneller voorbij is gegaan dan ooit en na Ascentie zal het nog sneller gaan. Op het gebied van de vele nodige veranderingen wordt ook vooruitgang geboekt en je zult niets missen. De timing is nog nooit zo cruciaal geweest en we richten ons om duidelijke redenen op de periode gelijk na Ascentie. Het is een tijd waarin ons werk en dat van onze bondgenoten niet zal worden belemmerd door invloeden van buitenaf.

Na Ascentie vergeet je snel de eerdere moeilijkheden en vertragingen. Meer te weten komen over je leven in de hogere trillingen zal spannend en verheffend zijn en vreugde en vrijheid brengen mensen bijeen als ware broeders en zusters. Je bent van nature geneigd je liefde met anderen te delen, maar je hebt geleerd dat vele landen en hun volken je vijand waren. De meerderheid van de bevolking zou in vrede leven als er geen barrières tussen volkeren waren opgeworpen. Wanneer het vertrouwen is hersteld zul je zien dat mensen elkaar heel anders gaan benaderen.

Begrijp dat de veranderingen waar we van spreken de eerste van velen zijn die jullie samenleving gaan transformeren. Ze vormen een opstapje naar verdere vooruitgang in de richting van een galactisch wezen en later zelfs een galactische beschaving. De huidige veranderingen duren niet lang omdat jullie de laatste aspecten van een 3D-beschaving achter je gaan laten. We zullen jullie niet in verwarring brengen en het zal allemaal niet te snel gaan. We zorgen dat jullie goed voorbereid zijn. Zelfs wij weten niet zeker welke veranderingen eerst komen, maar als ze plaatsvinden zal het allemaal heel snel gaan. We zijn klaar om vooruit te gaan op het moment dat we het teken krijgen.

De oude garde is niet zozeer het probleem, het is meer de omvang van de taken die we op ons hebben genomen. Veel moest in het geheim worden gedaan om de mensen die erbij betrokken waren te beschermen. Er zijn nu zo veel ontwaakte mensen die de energieën verhogen dat ze voorkomen dat de oude garde veel invloed kan uitoefenen. Haar tijd zit erop, maar sommige individuen kunnen herrieschoppers zijn. Blijf gericht op Ascentie en stuur je licht naar plaatsen waar geen vrede is. Je kunt het ook naar individuen sturen, bijvoorbeeld mensen die het Ascentieproces ontkennen om anderen af te leiden.

Blijf positief en je bent bijna bij de poort die je in staat stelt om in de vijfde dimensie te stappen. Je voelt de verandering in trilling en het is een verheffende ervaring. Stel je voor hoe het is om nooit meer de zware energieën te hoeven voelen. Je zult worden verrast door het verschil en dat is de reden waarom mensen die het al hebben ervaren de hogere niveaus niet meer willen verlaten. Het is een meer natuurlijke staat van zijn, maar je werd omlaag getrokken door de lagere trillingen en het was een grote uitdaging om je weg terug te vinden. Door vastberadenheid en doorzettingsvermogen vond je het licht weer terug. Het blijft groeien en draagt je door de vele dimensies.

Alles bestaat uit liefde en kan van vorm veranderen, maar nooit vernietigd worden. Het is de grootste kracht in het universum. Je moet het leren beheersen en op een verstandige manier gebruiken. Als we zeggen dat jullie goden zijn, bedoelen we dat jullie de potentie hebben om er één te worden, wat inhoudt dat je onbeperkte krachten hebt. Wanneer je ascendeert krijg je weer de beschikking over de creatiekracht en creëer je samen met de Bron. Onderschat je vermogens niet en heb vertrouwen omdat jij bepaalt hoe je tijd in de hogere dimensies gaat zijn.

Zelfs nu hebben sommigen van jullie vermogens om te genezen en die krijg je door in jezelf te geloven. De meesten van jullie doen het onbewust en beseffen niet wat je hebt gedaan. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs succesvol te zijn omdat sommige zielen niet genezen willen worden en willen ervaren hoe het is om ziek te zijn. Plotselinge genezing is al vaak voorgekomen. Het hoeft niet blijvend te zijn tenzij de ontvanger bereid is de oorzaken van de ziekte onder ogen te zien. Mensen hebben de meeste ziektes aan zichzelf te wijten, zelfs tot op het punt waarop het immuunsysteem van lichaam verzwakt en ze vatbaar zijn voor ziektes. Een gezond lichaam gaat vaak gepaard met een gezond verstand en gezonde gewoonten.

De Galactische Federatie van Licht werkt hard om een aantal projecten af te ronden. Het is lastig en als ze over Ascentie heen moeten worden getild, is de weg in ieder geval vrij van obstakels. Gebeurtenissen creëren hun eigen pad vooruit en zijn als een sneeuwbal die steeds groter wordt en sneller gaat rollen. Niets kan vooruitgang stoppen en we zijn klaar voor actie. We zien het licht op aarde tot nieuwe hoogtes stijgen en de rasters zijn gestabiliseerd en klaar voor de laatste instroom voor Ascentie.

Ik ben SaLuSa van Sirius en breng onze zegeningen over zodat jullie de moed erin houden omdat we in dit late stadium van jullie voorbereidingen niemand willen zien terugvallen. We houden van iedere ziel en proberen iedereen te bevrijden van de donkere energieën.

Dank je SaluSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS