Followers

Google+ Followers

maandag 5 november 2012

31-10-2012 Sedona


SaLuSa, 31 oktober 2012


Mike en Steve Beckow 
op de Sedona Conferentie

Steve Beckow: Aan het einde van zijn spreekbeurt in Sedona op woensdag om 4 uur gaf Mike Quinsey een impromptu boodschap van SaLuSa. Mike gaf het niet door als SaLuSa die rechtstreeks sprak, maar als Mike die rapporteerde wat SaLuSa hem vertelde.


Mike Quinsey;
“Dank jullie, beste mensen, voor jullie komst naar Sedona. Ik spreek namens SaLuSa die wil zeggen dat ze meer dan dankbaar zijn dat mensen naar Sedona komen. Jullie hebben meer licht gecreëerd dan tevoren dat de Aarde rond zal gaan en helpen de evolutie rond de planeet te versnellen.

De ‘strijd’krachten op de moederschepen en andere schepen zijn nu zo dichtbij. Ze monitoren alles dat rond de Aarde gebeurt. De bewustzijnsniveaus waren nog nooit zo hoog als nu en wanneer ze de kritische massa bereiken zal er een explosie van licht zijn op Aarde.

Ze willen niet dat wij de buitenaardsen op enige wijze als superieur zien. Ze komen als gelijken en wanneer ze komen zullen we dat groots vieren. Ze zullen ook na Ascentie bij ons blijven. Ze willen dat we deel gaan uitmaken van hun plannen voor de toekomst en ze hebben ons veel te bieden en ze zullen ons opheffen naar de hogere niveaus die ze hebben beschreven.

Ze willen dat we hen zonder angst ontmoeten. Toen ze naar de Aarde kwamen hebben ze niets gedaan dat ons op enige wijze schade zou berokkenen of mensen angst zou aanjagen. Ze realiseren zich echter wel dat de duistere garde altijd bezig was om er voor te zorgen dat hun aanwezigheid ons zou beangstigen.

Ze willen dat we ons heel snel ontwikkelen zodat ze ons de voordelen van hun technologie kunnen brengen. De Sirianen willen de Sirianen onder ons ontmoeten, de Pleiadiers de Pleiadiers, enzovoort. Na Ascentie zullen sommigen onder ons de mogelijkheid krijgen terug te keren naar hun planeten. Dat is een keuze die we zullen maken. Onze ware families zijn buitenaards, die we achterlieten toen we vrijwillig naar deze planeet kwamen om te helpen met Ascentie.

Ze kennen ons goed. s’ Nachts ontmoeten sommigen van ons hen op de schepen, maar als we teruggaan sluiten ze ons geheugen af, want de herinneringen aan de ervaringen met hun superieure technologieën en de warmte en het comfort zouden ons teveel afleiden van ons werk op Aarde.  

Zelfs nu willen ze het werk van de eindtijden niet in verwarring brengen. Ze zijn erg trots op het werk dat de lichtwerkers hebben gedaan en zelfs nu zijn ze met onze gidsen erg aanwezig. Ze zijn net zo beschikbaar voor ons als onze gidsen en als ze ons op enigerlei wijze kunnen helpen doen ze dat. Wat ze doen wanneer ze bij ons in de buurt zijn is ons proberen te beïnvloeden.

Ze hebben niet erg de neiging ons datums te geven, maar alles zal in de heel nabije toekomst
gebeuren. Ze prefereren het dat we de dingen vloeiend laten gebeuren en dat we de dingen accepteren zoals ze zijn, want het is allemaal in ons beste belang.

SaLuSa bedankt ons voor onze warme belangstelling. Hij is de stem voor de oorspronkelijke groep die van de moederschepen kwam. Ze werken niet los van elkaar. Ze werken als teams. Wij zullen in de nabije toekomst eveneens als teams gaan werken.

De mensheid heeft de laatste paar jaar hard gewerkt om alle rassen te integreren en een te worden. SaLuSa wil niet geïdoliseerd worden. Hij ziet zichzelf niet als een speciaal iemand. Hij realiseert zich wel dat we door de boodschappen geholpen worden. Hij realiseert zich ook dat veel van de boodschappen herhalend zijn geweest, maar dat was onvermijdelijk.

Hij ziet ons nu. Hij ziet onze liefde, ons licht, onze aura’s. Hij ziet mooie mensen bij elkaar komen en een prachtige impact op de wereldbevolking veroorzaken. De galactiërs waarderen onze inspanningen en ze komen steeds dichterbij.

Enige tijd geleden was het onmogelijk dat mensen hun aanwezigheid verwelkomden. Eerder was angst meer aanwezig dan liefde, maar dat is veranderd. Hoe meer liefde er komt, hoe gemakkelijker het voor hen is om te komen.

Dit is waar SaLuSa zijn boodschap wenst te beëindigen maar hij wil maandag terugkomen en dan zullen we verder gaan. Het was oorspronkelijk niet mijn intentie om een boodschap door te geven, maar als ze ‘boven’ spreken dan moet je het doorgeven.

Misschien dat ik op een ander tijdstip door zal gaan met deze manier van doorgeven. Ik was nooit eerder in een situatie als deze. Normaliter typ ik op mijn computer in wat ik doorkrijg,  dit was een heel andere ervaring voor me.”

Bron: The 2012 Scenario

Vertaling: Rob
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS