Followers

Google+ Followers

vrijdag 16 november 2012

16-11-2012
SaLuSa, 16 november 2012

We zien een grote toename van de hoeveelheid licht op aarde en dat is aan jullie te danken. Voor sommigen zijn de energieën te krachtig en zij raken erdoor gedesoriënteerd. Wanneer ze ontdekken wat er gebeurt kunnen ze mogelijk meegaan met de energieën en een hoger bewustzijnsniveau ervaren. Ze kunnen een gevoel hebben dat er veranderingen aan zitten te komen, zonder dat ze kunnen vaststellen wat er precies gebeurt. Weet dat ze er net als iedereen iets positiefs uit zullen halen. Iedere ervaring is van waarde voor je ontwikkeling.

Herinneringen aan onaangename ervaringen verdwijnen op den duur helemaal naar de achtergrond van je bewustzijn en worden vergeten. Je blijft er vaak alleen nog aan denken omdat ze je pijn en verdriet hebben gedaan. In de hogere trillingen haal je ze niet meer terug. De energieën van liefde zijn de meest krachtige die er bestaan en kunnen met name op het gebied van genezing leiden tot ‘wonderen’. Na Ascentie worden je vermogens om te scheppen en te genezen versterkt en wordt je geassisteerd bij de vorming van de stad van licht in Sedona. Het wordt een soort Mekka waar duizenden naar afreizen om het bewustzijn, de geest en de ziel te helen. Er zijn miljoenen mensen die op de één of andere manier genezen moeten worden en daarom zullen de overige 12 steden van licht snel volgen. Wees niet bezorgd dat aan je voorbij zal worden gegaan omdat we jullie allemaal goed kennen en niemand iets zal missen.

We houden de stijgende bewustzijnsniveaus in de gaten. Ze schieten werkelijk omhoog. Dat zien we graag omdat op die manier meer harten worden geopend en meer mensen zich realiseren wat er gebeurt. Jullie mogen dan individuele zielen zijn, maar jullie zijn ook onderdeel van een groepsbewustzijn. De kritieke massa is nog niet bereikt, maar weet dat het een indicatie is dat jullie er dicht bij zijn. We hebben het niet over aantallen zielen die erbij betrokken zijn, maar de kwaliteit en het niveau van de energieën van de mensen die bijna klaar zijn om te ascenderen. Als zij er klaar voor zijn weerhoudt niets individuele zielen ervan om voor 21 december te ascenderen. De grote meerderheid van jullie is klaar om samen met moeder aarde te ascenderen. Zie het al een eer om tot de groep te behoren die is gekozen om er deel van uit te maken.

Voor sommigen van jullie lijkt het alsof je droomt en dat je voeten niet stevig op de grond staan. Dat gevoel gaat op den duur weer weg omdat je steeds meer gewend raakt aan de hogere trillingen. Je wordt een krachtiger lichtwezen en je helpt andere zielen omhoog te gaan. Het is mooi om zo veel uitwisseling tussen energieën te zien en we moedigen jullie aan ze door te geven aan eenieder die je ontmoet of tegenkomt. Een glimlach of warme groet is genoeg om het hart van de ander te openen en een handdruk of een knuffel resulteert in een krachtige uitwisseling tussen energieën. Het is tijd om het licht in iedereen te erkennen en verder te kijken dan de buitenkant.

Je kunt ook licht verspreiden door open te zijn over je overtuigingen, zonder anderen te overweldigen omdat mensen zich dan afsluiten. Plant de zaadjes die zullen leiden tot groei van hun bewustzijn omdat ze met vele vragen zullen zitten nu de veranderingen plaatsvinden. Tussen nu en Ascentie openen we nieuwe kanalen van informatie voor jullie omdat we willen voorkomen dat misinformatie wordt verspreid als de waarheid. Eenieder die genoeg gevorderd is zou intuïtief moeten weten wat te accepteren en wat niet. Je maakt keuzes gebaseerd op intuïtie en dat is de beste manier om verder te gaan in deze belangrijke tijd.

Richt je vooral op wat de toekomst voor je in petto heeft en minder op de onrust die voortkomt uit de 3D-veranderingen. Voor velen is het een oncomfortabele tijd en des te meer voor mensen die nog niet begrijpen wat er gebeurt. Er is nog maar erg weinig tijd en dus kunnen nare ervaringen nooit lang duren. Geef de beroering zo weinig mogelijk aandacht. Denk aan het nieuwe tijdperk en vergeet de zorgen van de dualiteit. Je leeft je laatste leven in de derde dimensie en in de toekomst hoef je geen dood meer te ervaren. Jij zult dan beslissen wanneer je verder wilt gaan. Je kunt je lichaam simpelweg afleggen en in je volgende leven stappen.

Uiteindelijk leef je een leven van overvloed en alles is gratis voorhanden zodat geld overbodig wordt. Vanwege je ervaring in je huidige dimensie is het moeilijk te begrijpen dat je vrijwel alle tijd voor jezelf hebt. Wees niet bezorgd dat je niets te doen zult hebben omdat er veel meer mogelijkheden zijn in de hogere dimensies dan op aarde. Mogelijk wil je anderen graag van dienst zijn en er bestaan vele groepen en organisaties die zich daarmee bezighouden. Het universum bevat miljoenen sterrenstelsels met beschavingen zoals jullie eigen, die hulp nodig hebben om te evolueren. Dichter bij huis bestaan in jullie eigen sterrenstelsel ook veel beschavingen zoals die van jullie.

Ik ben er zeker van dat onze ruimtepakken jullie zullen intrigeren. We kleden ons aan met behulp van gedachtekracht. Beschadigde kleding repareert zichzelf door zijn eigen bewustzijnsniveau. Veel is op die manier ontworpen zodat we er verder geen werk van hebben. Onze organische computers zijn zo geprogrammeerd dat ze zichzelf besturen en slimmer zijn dan wij. Dat staat je te wachten als je duizenden jaren in de hogere dimensies leeft. We kunnen alles met betrekking tot jullie Ascentie op ons nemen. Alles gaat zoals gepland en dat blijft zo tot ver na Ascentie terwijl je profijt trekt van de nieuwe energieën.

Ik ben SaLuSa en stuur liefde naar jullie allemaal.

Mike Quinsey.


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS