Followers

Google+ Followers

maandag 18 januari 2010

18-January-2010 SALUSA

Jullie zijn prachtige mensen die hun ware potentieel beginnen te beseffen en wanneer jullie je kracht accepteren, helpen jullie mee een nieuwe werkelijkheid te creëren. Te lange tijd zijn jullie in het duister gehouden maar nu groeien jullie snel in bewustzijn.

Doordat het Licht steeds meer de overhand heeft, nemen de kansen op Disclosure/Openbaarmaking ook steeds meer toe. Het is het keerpunt dat de Lichtwerkers groen licht zal geven en dan zullen jullie zoveel naar buiten zien komen.

Onze middelen zijn onbeperkt en snelheid zal ons doel zijn, welk project we ook aanpakken.
Jullie zijn prachtige mensen die hun ware potentieel beginnen te beseffen en wanneer jullie je kracht accepteren, helpen jullie mee een nieuwe werkelijkheid te creëren. Te lange tijd zijn jullie in het duister gehouden maar nu groeien jullie snel in bewustzijn. Jullie beginnen eindelijk te accepteren dat de toekomst in jullie eigen handen ligt Dit is altijd zo geweest en jullie creëerden jullie ervaringen in de lagere vibraties. Jullie richten nu doelbewust jullie gedachten op zo’n manier dat jullie de omstandigheden scheppen voor jullie ervaringen in de hogere dimensies. Het is voldoende dat jullie gedachten zich concentreren op alles wat de schepping van liefde is.Plotseling, en dit alles binnen een tijdsbestek van een paar jaar, hebben jullie het Lichtresultaat op Aarde zo laten toenemen dat de uitkomst is gegarandeerd. Het pad naar Ascentie is de hele weg naar afsluiting verlicht en geen enkele poging van het duister om dit te verhinderen, zal succesvol zijn. Jullie kunnen daarom deze laatste jaren doorlopen zonder het gevoel te hebben dat jullie toekomst wordt bedreigd. De duistere Wezens kunnen kleinere problemen veroorzaken maar zij behouden hun machtspositie niet veel langer. Hun cyclus van ervaring zal ook eindigen, al zullen zij net als elke andere ziel hun evolutie voortzetten op niveau’s die bij hun trilling passen.Wanneer de veranderingen zijn voltooid zul je niets, behalve je waardevolle ervaringen met je meenemen. Vanwege jullie creatieve krachten, die zich tienvoudig zullen versterken, zal in al jullie behoeften worden voorzien. De hoge vibratie van de 4e/5e Dimensie zal jullie in staat stellen direct te manifesteren wat je wenst en het zal een perfecte expressie zijn van wat jullie hebben gevisualiseerd. Geluk en vreugde zullen jullie waar jullie ook heen gaan, vergezellen en de harmonie van alle levensvormen zal jullie plezier verder laten toenemen. De Eenheid zal een zoetheid/beminnelijkheid hebben die samengaat met Onvoorwaardelijke Liefde, die iedereen voelt.We willen dat jullie je banden met het oude verbreken, waar het jullie niet langer dient, en het zal jullie zonder zijn invloed vrij laten bewegen. Met het Licht als jullie bescherming kunnen de lagere energieën jullie niet langer beschadigen of jullie van je pad afleiden. Binnen jullie licht blijven is een beheersing die jullie gaan leren en jullie ook zal beschermen tegen aanvallen vanuit de geest. Wees alert en laat je bescherming niet vallen in reactie op dergelijke aanvallen en weet dat deze afkomstig kunnen zijn van onstoffelijke Wezens. Jullie licht trekt nogal wat belangstelling en niet altijd van de meest ontwikkelde zielen.Dierbaren, lange tijd is jullie stapsgewijs meer en meer informatie gegeven om jullie op de eindtijden voor te bereiden. Er is weinig meer aan jullie over te dragen, in ieder geval niet totdat de omstandigheden op Aarde de terugkeer toelaten van hoog ontwikkelde wezens als de Meesters. Dan zullen jullie worden opgetild doordat de waarheid aan jullie openbaar wordt gemaakt zodat jullie volledig bewust en met een verhoogd bewustzijn door de eindtijden gaan. Jullie worden Meesters op grond van jullie eigen rechten en het zal jullie terugvoeren naar niveau’s die jullie passeerden om aan de dualiteit deel te kunnen nemen. Ieder van jullie heeft een dergelijk vermogen en zal op enig moment in de toekomst daar naar terugkeren. In jullie huidige, lage vibraties is het moeilijk je te bedenken hoe het zal zijn maar we verzekeren jullie dat het jullie heel natuurlijk zal voorkomen.Er gebeurt veel om jullie heen, al lijkt het niet bij te dragen aan de opkomst van positieve veranderingen. Er wordt echter altijd voortgang geboekt door onze bondgenoten maar het is een kwestie van langzaam maar zeker. Veranderingen, die hen bezig blijven houden, dwingen de duistere Wezens stapsgewijs tot handelen. Doordat het Licht steeds meer de overhand heeft, nemen de kansen op Disclosure/Openbaarmaking ook steeds meer toe. Het is het keerpunt dat de Lichtwerkers groen licht zal geven en dan zullen jullie zoveel naar buiten zien komen. Alle activiteiten die vrede en overvloed op Aarde brengen hebben prioriteit en zullen een groot deel van onze tijd in beslag nemen. Dat vormt echter geen probleem want we zijn tegen welke uitdagingen dan ook opgewassen. Onze middelen zijn onbeperkt en snelheid zal ons doel zijn, welk project we ook aanpakken.De afgelopen jaren zijn jullie op deze tijd voorbereid en jullie hebben extreem goed gereageerd op de oproep jullie aandeel te leveren in het afsluiten van deze cyclus. Wat ooit zo ver van jullie leek verwijderd, staat nu op het punt ten tonele te komen. Observeer en luister zorgvuldig, dan zullen jullie de tekenen oppikken die het begin van het einde inluiden voor de duistere Wezens. Zij weten dat het gaat gebeuren maar proberen toch het onmiskenbare einde te vermijden van hun dominantie over de mensen op Aarde. Spoedig worden jullie van hun invloed bevrijd en hoe verfrissend zal het voor jullie allemaal zijn om mensen aan de macht te hebben die vanwege hun woorden en daden als echt en betrouwbaar bekend zullen staan.Internet bewijst een geweldige bron van informatie te zijn, zelfs als het door degene wordt gebruikt die de duistere agenda ondersteunen. Jullie zouden inmiddels voldoende geïnformeerd moeten zijn om niet te worden misleid en in staat om op je eigen intuïtie te vertrouwen. Onthoud dat alles van het Licht met jullie resoneert en als het dat niet doet, schuif het dan terzijde. Dit is jullie middel geweest om je te ontwikkelen en ontdek door middel van jullie eigen ervaring wat je kunt vertrouwen. Jullie spirituele inzicht heeft baat bij deze uiterst betrouwbare manier, want de overtuiging van een ander hoeft niet de jouwe te zijn. Jullie bevinden je immers in verschillende stadia van ontwikkeling en moeten je eigen pad zoeken.Verspreid over een lange periode hebben jullie enkele schitterende leraren gehad die naar de Aarde kwamen, dus jullie werden niet verwaarloosd of geheel aan jullie lot overgelaten. Vooruitgang wordt zo georganiseerd dat zo veel mogelijk mensen het bij kunnen houden en het inzicht geeft in jullie levens. De grote aantallen onder jullie die de mogelijkheid vonden naar hun overtuiging te leven en hun leven leidden als mensen die ontdekten hoe ze in hun Licht moesten leven, is hartverwarmend. Door dit te doen hebben jullie anderen geholpen die hierdoor geraakt werden wat resulteerde in de verheffing van het massabewustzijn.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat onze inspanningen in de loop der jaren tot positieve veranderingen in jullie denken hebben geleid. Ze werden heel geduldig uitgevoerd om een nieuwe manier van inzicht bij jullie te creëren omdat het oude paradigma bewezen had ontoereikend te zijn. Jullie moesten een passender paradigma gaan creëren en jullie hebben dit succesvol gedaan. We zeggen, “Well Done, Goed Gedaan”, want jullie worden met jullie resultaat gefeliciteerd.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- CASTELLANO/ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com- CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLAND
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/
BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS