Followers

Google+ Followers

vrijdag 8 januari 2010

08-JANUARI-2010 SALUSA

We zullen het heerlijk vinden de uitdrukkingen op jullie gezichten te zien wanneer de eerste van onze leden aan jullie wordt voorgesteld. Elke vrees of angst zal onmiddellijk verdwijnen wanneer jullie je realiseren hoezeer ze op jullie lijken en jullie zullen leren dat het komt doordat zij deel uitmaken van de menselijke familie.

Als één van de verschillen jullie hindert, kijk dan naar de oorspronkelijke rassen op Aarde en zie hoe zeer ze van elkaar verschillen- terwijl ze toch allemaal mensen zijn. Jullie zouden Wezens uit een ander Universum moeten zien om levensvormen te zien die behoorlijk verschillen ten opzichte van jullie maar onthoud dat zij net als jullie afkomstig zijn van de Bron Van Al Dat Is. Zij zijn net zo zeer een Goddelijke Vonk als jullie.Wanneer bepaalde mensen over de eindtijd horen, grenst hun reactie aan afschuw of ze geloven dat het een sprookje is. Maar als jullie naar je leven kijken, zit dat vol uitdagingen die tot het uiterste gaan. Het is een onderdeel van jullie leerproces en jullie verlangen te zien tot hoe ver de Mens zijn fysieke lichaam kan aanpassen en zijn mentale vermogens kan ontwikkelen in de lagere vibraties. In plaats van een droom te zijn, kunnen grootse ideeën en visies over de toekomst jullie werkelijkheid worden, wanneer jullie vrij zijn van de dimensionale beperkingen. Het is duidelijk dat jullie slechts tot zo ver kunnen gaan in jullie huidige dimensie en jullie technologie heeft een punt bereikt waarop jullie klaar zijn om Ruimtereizigers te worden. Daarom vormen de eindtijden, resulterend in het afsluiten van jullie cyclus in dualiteit, de opstap naar het volgende stadium in jullie evolutie. Jullie spirituele inzicht is misschien jullie moeilijkste aspect om uit de verf te komen doordat jullie door zoveel visies en meningen worden omringd over wat precies de waarheid is. Duizenden jaren hebben jullie naar anderen opgekeken die beweerden de waarheid in pacht te hebben en er zijn situaties geweest waarin jullie geen andere keuze hadden dan dit te doen. Geletterdheid is niet iets dat altijd heeft bestaan en als gevolg daarvan ontstond bijgeloof vaak in de plaats van kennis.Een ander probleem is het omgaan met de aantallen oude profetieën voor deze specifieke tijd. Als gevolg hiervan geloven sommige mensen nog steeds dat extreme catastrofale gebeurtenissen op de Aarde zullen plaatsvinden. Toch geven de meeste boodschappen die recentelijk uit spirituele bronnen zijn ontvangen, iets anders aan. Natuurlijk zijn een aantal fysieke veranderingen onvermijdelijk maar niet in die mate dat miljoenen mensen als gevolg ervan zullen sterven. Houd in gedachten dat profetieën een indicatie van waarschijnlijkheden zijn en wanneer jullie je ontwikkelen, veranderen zij ook, of zal ik zeggen, hebben jullie ze veranderd. Het is afhankelijk van jullie bewustzijnsniveau en omdat die afgelopen eeuw dramatisch is gestegen, zijn jullie tot vreedzamere veranderingen in staat. Natuurlijk moet niet worden vergeten dat wij van de Galactische Federatie onze eigen rol hebben te vervullen en dat wij technologisch zo ontwikkeld zijn dat we veel van de potentiële schade en vernietiging zullen verlichten. Wees dus niet angstig voor de eindtijden Dierbaren, en wees ervan overtuigd dat Ascentie, ongeacht wat er gebeurt, plaats zal vinden.Diverse gebeurtenissen hebben de potentie om naar voren te treden en zij zullen duidelijk aangeven dat massale veranderingen op het punt staan te beginnen. Het draait nu om de “ontwikkeltijd” want met al de door de duistere Wezens veroorzaakte verwarring is het voor jullie moeilijk de echte richting te zien waar jullie naar toe gaan. Wanneer de waarheid eenmaal naar buiten begint te komen en onze Federatie zijn open contact met jullie kan beginnen, zullen zaken heel snel veranderen. Werkelijk opwindende tijden wachten op jullie en het duurt niet lang voor het gaat beginnen.Ga naar binnen, adviseren wij jullie vaak, als er boodschappen op je weg komen en je hebt twijfels over de inhoud en vertrouw op je eigen beoordeling. Er zullen altijd berichten bestaan die strijdig zijn met andere en dat is eigen aan de aard van verschillende bewustzijnsniveau’s. Woorden dragen energie met zich mee, dus vraag jezelf af hoe je je voelt als je ze leest. Het is duidelijk dat als je een boodschap verheffend vindt dat hieruit volgt dat die van een hoger niveau afkomstig is. Het is altijd de vraag hoe nauwkeurig de boodschap in zijn betekenis is en of het kanaal in staat is geweest het in passende woorden om te zetten. Soms kan het verkeerde woord volledig vervormen wat bedoeld was over te brengen.Wanneer de waarheid uiteindelijk naar buiten komt van zowel de leden van de Federatie als ook de Meesters, zal er veel “tandenknarsen” plaatsvinden. Dat komt doordat het betekent dat door sommige mensen gekoesterde overtuigingen worden blootgelegd en gebrekkig blijken te zijn en dat is niet helemaal jullie fout want jullie waren duizenden jaren onderworpen aan vele verschillende geloven. Sommige zijn inderdaad onder bedreiging met de dood aan jullie opgelegd, als je niet gehoorzaamde. Jullie onder-bewustzijn is daarom tijdens honderden levens met zo veel verschillende overtuigingen gevuld. Dit is een ander belangrijk gebied dat een schoonmaak nodig heeft en daarom zal de waarheid aan jullie worden getoond door die zielen wier hogere ervaring kan worden vertrouwd. Het is de reden waarom wij jullie herhaaldelijk hebben voorgesteld niet te rigide aan jullie overtuigingen vast te houden en ruimte te laten voor verandering. Jullie beginnen uiteindelijk pas net wakker te worden uit de lange slaap. Jullie hebben de waarheid binnenin en wanneer die opnieuw aan jullie wordt gepresenteerd, zal die diep met jullie resoneren.Er zijn werkelijk zo veel Dierbare Zielen, zowel op als buiten de Aarde, bij het Ascentieproces betrokken. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit hogere dimensies en andere beschavingen die tijdens jullie reis met jullie mee zijn getrokken. Dit geeft aan hoe geliefd ieder van jullie is en hoe belangrijk door het hele Universum heen, de voltooiing van Ascentie wordt beschouwd. Het is in overeenstemming met de door God gedane belofte dat het hele Universum zal ascenderen. Wat een bijzondere gelegenheid naderen jullie en één die in zoverre uniek is dat jullie met je fysieke lichaam zullen ascenderen. We haasten er aan toe te voegen dat het tegen die tijd tot een perfecte uitdrukking van zichzelf zal zijn hersteld, vrij van vervormingen, ziekten of veroudering. Het kan niet anders omdat jullie de hogere vibraties zullen betreden waar niets van een lagere vibratie kan bestaan.We zullen het heerlijk vinden de uitdrukkingen op jullie gezichten te zien wanneer de eerste van onze leden aan jullie wordt voorgesteld. Elke vrees of angst zal onmiddellijk verdwijnen wanneer jullie je realiseren hoezeer ze op jullie lijken en jullie zullen leren dat het komt doordat zij deel uitmaken van de menselijke familie. Natuurlijk bestaan er ook andere soorten mensen, jullie meer bekend vanwege de aanwezigheid van de Grey’s. Als één van de verschillen jullie hindert, kijk dan naar de oorspronkelijke rassen op Aarde en zie hoe zeer ze van elkaar verschillen- terwijl ze toch allemaal mensen zijn. Jullie zouden Wezens uit een ander Universum moeten zien om levensvormen te zien die behoorlijk verschillen ten opzichte van jullie maar onthoud dat zij net als jullie afkomstig zijn van de Bron Van Al Dat Is. Zij zijn net zo zeer een Goddelijke Vonk als jullie.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan het Licht bij jullie voelen toenemen, wat ook door onze instrumenten kan worden gemeten. Het wordt als een gouden gloed gezien die alles van gelijke vibratie met elkaar verbindt en wanneer dit toeneemt, wordt het ongelooflijk krachtig en trekt zelfs meer Licht aan naar de Aarde. Wees ervan verzekerd dat alles in orde is en dat jullie in relatief korte tijd nu zo ver zijn ontwikkeld dat jullie buiten bereik zijn van de inmenging van de duistere Wezens. Zorg dat jullie liefde en Licht blijft schijnen want dat is de belangrijkste handeling die jullie kunnen uitvoeren waardoor anderen worden geholpen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com

- SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLAND
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS