Followers

Google+ Followers

vrijdag 1 januari 2010

01-JANUARI-20101 SALUSA

Tijd is nu van wezenlijk belang en wij zijn voorbereid om in een oogwenk in actie te komen.Jullie wachten dus op het plaatsvinden van gebeurtenissen zoals voorspeld, en wij doen ons best jullie geïnformeerd te houden over wat er gebeurt.

Betreed 2010 met de meest positieve benadering die jullie op kunnen brengen.Hun invloed is al tanende en hun structuren worden door onze bondgenoten ondermijnd. Heb vertrouwen en geduld want jullie staan echt aan het begin van een historisch jaar dat van grote betekenis zal zijn voor jullie toekomst.


Dierbaren, jullie staan voor een jaar dat jullie verwachtingen belooft te vervullen en toch zijn velen ongerust omdat jullie al lange tijd wachten op de veranderingen die jullie zullen verheffen. Jullie kijken naar ons voor tekenen van de uitvoering daarvan omdat wij inderdaad de centrale figuur zijn in alles wat plaatsvindt. Totdat jullie volledig betrokken zijn, lijkt het natuurlijk buiten jullie macht te liggen. Los van het stoutmoediger worden met onze aanwezigheid in jullie luchtruim, is er niet veel meer dat we openlijk kunnen doen tot Disclosure, de Openbaarmaking.Buiten de Aarde gebeurt er echter een heleboel en het merendeel van ons werk vindt plaats aan boord van onze schepen. Om onze toezichthoudende taken uit te voeren hoeven we niet dicht bij jullie te zijn omdat onze technologie ons in staat stelt dit vanaf onze schepen te doen die buiten jullie atmosfeer zijn gestationeerd. Ofschoon jullie onze Moederschepen van verschillende afmetingen zien, gebruiken wij bij voorkeur onze verkenningsschepen als we wel dichter bij jullie moeten komen. Normaal gesproken blijven we niet erg lang op één positie maar soms blijven we lange periodes stationair om jullie de realiteit van onze aanwezigheid te tonen. We worden vaker wel, dan niet door jullie vliegtuigen achtervolgd maar hun pogingen om ons te stoppen, zijn nogal zinloos. Wij kunnen veel sneller accelereren dan welk conventioneel voertuig dan ook van jullie, en we kunnen onszelf met gemak verdedigen als er wapens tegen ons zouden worden gebruikt. We zijn niet uit op een onnodige confrontatie; wanneer we jullie planeet bezochten was dat altijd een vreedzame excursie.We kunnen zeggen dat alle grote gebeurtenissen die nodig zijn voor jullie bevrijding van het oude regime, dit jaar beginnen. Het is nog steeds onze bedoeling de laatste duistere kliek in een positie te brengen waar ze geen alternatief meer hebben en slechts hun macht op kunnen geven. Het is al veel minder dan aan het begin van het millennium en onze bondgenoten drijven hen verder weg van hun plannen voor totale controle. Op hetzelfde moment worden jullie, de mensen, bedrevener in het herkennen van de waarheid wanneer jullie die zien en kritischer met betrekking tot jullie eigen toekomst. Dit jaar zal het begin vormen van vele dramatische gebeurtenissen en jullie zullen het plan voor overvloed/algemene welvaart en andere aan jullie beloofde voordelen, vorm zien krijgen. Zoveel hangt af van Disclosure/Openbaarmaking omdat jullie zonder onze hulp niet de duistere Wezens zouden kunnen overwinnen of de benodigde krachten zouden kunnen coördineren om de Aarde te reinigen.Tijd is nu van wezenlijk belang en wij zijn voorbereid om in een oogwenk in actie te komen. Wees ervan verzekerd dat jullie veilig zijn voor alle pogingen om een groot incident te creëren waardoor de duisteren meer macht over jullie zouden kunnen krijgen. Eén van de eerste aspecten van ons plan is jullie rechten te herstellen en draconische, ongrondwettelijke wetten zullen zo snel mogelijk worden vernietigd. Ontwikkeling draait om het creëren van een nieuwe mentaliteit naar elkaar en een wens om hulp te verlenen overal waar die nodig is, wanneer jullie door de veranderingsperiode heen gaan. Jullie hebben een onbeperkt potentieel en we weten dat wanneer jullie het doel kennen van wat gaande is, jullie je met hart en ziel inzetten. Er is een regenboog van vele verschillende kleuren die jullie bewustzijn verhoogt en deze brengt de belofte van het Gouden Tijdperk waarin alles in absolute harmonie en vrede verkeert. Wat op Aarde staat te gebeuren, zijn de eerste stappen naar de oprichting van de structuur voor de manifestatie ervan. De visie zit in jullie hart en Ascentie is het proces wat jullie ernaar toe zal leiden. Verlies nooit het zicht op jullie doel want jullie zijn de scheppers van jullie werkelijkheid. Jullie projecteren voortdurend jullie energie naar de toekomst en ieder individu vervult zijn rol in het bepalen hoe het zal zijn. Zoals het spreekwoord zegt, “wees op de Aarde maar niet ervan”, en laat de lagere energieën transformeren zonder dat je aandacht wordt afgeleid van je levensplan en jullie bestemming.Als we naar de waarschijnlijkheden kijken van de komende paar jaar, zien we een voltooiing van de huidige cyclus van dualiteit in overeenstemming met het decreet van de Schepper dat deze succesvol zal eindigen. Als we vooruit lopen op waar jullie tegen het einde van dit jaar zouden kunnen zijn, verwachten we regeringswisselingen gehad te hebben en de eerste tekenen van de uitvoering van het overvloedprogramma. Dit betekent dat openbaarmaking dan al heeft plaatsgevonden en dat er aan een aantal andere projecten wordt gewerkt. Eenheid in de wereld is een belangrijke factor voor het bepalen hoe snel vooruitgang wordt geboekt en het zal gemakkelijker worden bereikt wanneer de leiders van elk land eenmaal akkoord gaan met ons plan. Als er enige vertraging optreedt, zien we de mensen hun macht demonstreren om hun eigen toekomst te bepalen. Tegen die tijd zullen jullie goed geïnformeerd zijn over de betekenis van de eindtijden en zullen jullie geen enkele illusie hebben over waar jullie toekomst ligt. De onwaarheden en leugens die jullie in het duister hebben gehouden en verwijderd van jullie ware doel in het leven, zullen bekend zijn gemaakt. Sommige zielen zullen nog steeds weigeren de waarheid te erkennen maar hun ontkenning zal betekenen dat hun toekomst in overeenstemming met hun overtuiging zal zijn. God wil niemand het plan van de Schepper opleggen die voor een andere ervaring kiest, omdat bekend is dat zij uiteindelijk het pad naar de hogere dimensies en het Licht vinden.Naarmate meer mensen van jullie een houding aannemen waarbij jullie overal om je heen positieve energieën projecteren, wordt de energie van angst omgevormd die op Aarde nog steeds wijd verspreid is. Dat alleen al verzwakt het vermogen van de duistere Wezens om hun greep op jullie te behouden en zij hebben geen andere manier om jullie te verhinderen volledig naar het Licht en de Liefde te bewegen, die zich overal om jullie heen bevindt. Het is jullie stille wapen, net als het zwaard van Aartsengel Michaël dat de duisternis wegveegt waardoor de waarheid voor jullie verborgen bleef. Jullie kunnen een andere ziel verheffen met een glimlach of een vriendelijk woord, want iedereen draagt het Licht dat omhoog voert. Jullie zullen ervaren dat het veel plezier geeft dit te doen en het zal jullie uiteindelijk naar Onvoorwaardelijke Liefde leiden wat jullie ultieme doel is.Betreed 2010 met de meest positieve benadering die jullie op kunnen brengen, en we kunnen niet veel meer vragen. Er komen nog moeilijke tijden aan maar de invloed ervan is niet blijvend en jullie zullen binnenkort de vorm zien van wat komen gaat. Denk aan 2010 als de start van een nieuw begin als je het oude regime ziet worden weggevaagd en weet dat het blijvend zal zijn want er is voor hen geen weg terug. Hun invloed is al tanende en hun structuren worden door onze bondgenoten ondermijnd. Heb vertrouwen en geduld want jullie staan echt aan het begin van een historisch jaar dat van grote betekenis zal zijn voor jullie toekomst.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik breng de beste wensen aan jullie over voor een Gelukkig Nieuw Jaar namens de Galactische Federatie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS