Followers

Google+ Followers

woensdag 6 januari 2010

06-JANUARI-2010 SALUSA

Waar jullie echter je blik op richten, daar is je energie op gericht en dat zal jullie creatie worden. Jullie vermogen om te creëren is nu meer dan ooit aan het toenemen en jullie moeten zeker zijn van je wensen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zal bevestigen dat de Galactische Federatie nooit meer klaar is geweest om door te gaan naar de laatste fase van het pad naar Ascentie.Dierbaren, jullie vragen je af of we ooit moe worden van ons werk en het antwoord is, “nee, zeker niet” in fysieke zin, omdat we geen zware lichamen met ons meevoeren zoals jullie. Die van ons hebben een veel lichtere vibratie, vereisen weinig voeding en we kunnen putten uit de energieën om ons heen al hebben we, zoals jullie dat zouden noemen, “lichte versnaperingen”. Deze zijn voornamelijk in vloeibare vorm omdat we ons lichaam zonder het zware voedsel kunnen onderhouden dat jullie gewend zijn in te nemen. We ervaren honger daarom niet zoals jullie dat doen en voorzien onszelf op een aangename manier. Jullie lichamen eisen dat er wordt bijgetankt om jullie energieniveau op peil te houden, wat van vitaal belang is wanneer jullie lichamelijke kracht en uithoudingsvermogen nodig hebben. Als jullie naar je lichaam luisteren, weten jullie wat het beste ervoor is en dat is de reden waarom bijvoorbeeld sommigen vlees moeten eten terwijl het voor anderen niet nodig is. Algemeen gesproken geldt dat hoe hoger jullie vibratie, hoe waarschijnlijker dat jullie minder gaan eten en het zal gezonder voedsel zijn dat vers is en onbewerkt.In de hogere dimensies, die jullie nieuwe thuis gaan worden, zullen alle beperkingen die jullie op dit moment ervaren, ophouden te bestaan.Veroudering zal in het geheel geen probleem zijn en jullie zullen je jonge uiterlijk behouden als in je jeugd en het is niet nodig de dood te ervaren. Wanneer jullie besluiten verder te gaan naar een nieuwe ervaring die een ander lichaam vereist, zullen jullie bewust je lichaam verlaten en een nieuwe aanmeten. Niet door middel van geboorte zoals jullie die kennen maar een bewuste ervaring naar een nieuw volwassen lichaam of een die volledig is ontwikkeld. In feite kun je als het nodig is twee lichamen hebben en beide afwisselen. Het leven is eenvoudig en gemakkelijk in vergelijking met jullie huidige en jullie zullen geen van de persoonlijke zorgen hebben die jullie nu bezighouden in het onderhouden van jullie fysieke lichaam. Jullie gaan je haarstijl of kleding met behulp van gedachtekracht uitkiezen en weet dat jullie lichaam schoon en zuiver zal blijven vanwege zijn hoge vibratie.Opnieuw komen we terug bij degenen die zich aan de Aarde vastklampen en veranderingen vrezen en vragen we of ze er tenminste een open houding voor willen aannemen? Los van hoe het er aan de buitenkant uitziet, wat plaatsvindt is een prachtige zuivering die noodzakelijk is om het nieuwe te laten manifesteren. Wat jullie niet langer dient, zal worden verwijderd en in plaats daarvan komt het prille begin van de nieuwe Aarde. Zouden jullie er serieus de voorkeur aan geven in de cyclus van dualiteit te blijven als de kans om te ascenderen aan iedereen wordt aangeboden? Misschien kan alleen jullie Hoger Zelf die vraag echt beantwoorden want zeer weinig zielen zijn zich volledig bewust van hun levensplan. Waar jullie echter je blik op richten, daar is je energie op gericht en dat zal jullie creatie worden. Jullie vermogen om te creëren is nu meer dan ooit aan het toenemen en jullie moeten zeker zijn van je wensen.Wij werken hard aan het naar voren halen van bepaalde gebeurtenissen die invloed hebben op de tijdsduur voordat de Disclosure, de Openbaarmaking bekend wordt gemaakt. De druk ligt bij de autoriteiten om zonder oponthoud verder te gaan en die dag komt steeds dichterbij. Hierna zal het hele Ascentieproces uiteindelijk bekend worden gemaakt en het zal die zielen helpen die niet kunnen beslissen wat ze moeten doen. Voor sommige zal geen enkele hoeveelheid informatie enig verschil maken maar dat geeft aan dat ze niet klaar zijn om de driedimensionale ervaring te verlaten. Het geeft absoluut geen gebrek aan inspanning aan want iedere ziel beweegt zich op haar eigen tempo. We moedigen jullie allemaal aan er voor te kiezen deel uit te maken van Ascentie en meer kunnen we niet doen. Uiteindelijk is het jullie vrije wil die bepaalt hoe jullie van daaruit verdergaan.Laat niemand jullie denken beïnvloeden, zelfs niet door ons tenzij jullie zeker zijn van waar je toekomst ligt. Als jullie ergens over twijfelen wat je tegenkomt waar je niet zeker van bent, gooi het niet terzijde maar bewaar het op de achtergrond tot je absoluut zeker bent je er van te willen ontdoen. Je zal zien dat dingen vaak gewoon op zijn plaats vallen waar ze eerder niet binnen je begrip pasten. Wees flexibel en niet rigide in je overtuigingen en op deze manier zal niets je ontgaan dat van waarde voor je kan zijn. Het leven is voortdurend een her-beoordeling van je positie en jullie hebben een schat aan ervaringen achter je liggen vanuit alle voorgaande levens. Wat anders Dierbaren, vormt jullie beoordeling van wat jullie geloven en wat voor jullie het beste aanvoelt.Als ieder van jullie meer naar het Licht toe groeit, helpen jullie de trillingen op Aarde te verhogen. Hiermee verheffen jullie ook elke andere ziel om jullie heen doordat het massabewustzijn exponentieel toeneemt. Wij zien het op het niveau waar het niet meer door de duistere energieën kan worden beïnvloed. Het zal zich blijven uitbreiden en op een zeker moment in de toekomst bereikt het een kritieke massa en het zal de manier zijn waarop verheffing plaats gaat vinden. Dit gaat natuurlijk verder en vormt het begin van weer een nieuwe cyclus die jullie voor altijd hoger voert in de dimensies van het Licht. Het leven kent geen einde en jullie zullen weldra vrij zijn te ervaren zoals je verkiest. Wat een prachtige, liefdevolle Schepper hebben we die de hele schepping voor ons opent.De Aarde is jullie permanente thuis geweest om jullie tijdens de cyclus van dualiteit in onder te brengen en zij is jullie goed van dienst geweest. Net als jullie maakt Moeder Gaia zich klaar voor de laatste ronde die haar naar de hogere sferen zal brengen. Jullie hebben samen een lange reis afgelegd en hebben elkaar goed leren kennen. Het is passend dat jullie op deze manier ascenderen en dat jullie verbinding nog steeds aanhoudt. De Aarde heeft al een reputatie vanwege haar schoonheid uit het verleden en het was jullie Tuin van Eden. Ergens diep in jullie geheugen bestaan er beelden uit die tijd, die tot jullie grote plezier en vreugde in hun volle glorie zullen terugkeren. Perfecte harmonie en kleuren in grote variëteit zullen jullie geluk vergroten wanneer jullie in een dimensie verblijven die jullie idee over een Hemel vervult.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zal bevestigen dat de Galactische Federatie nooit meer klaar is geweest om door te gaan naar de laatste fase van het pad naar Ascentie. Jullie zullen spoedig onze visie delen op de opwindende tijden die jullie uit de chaos tillen die jullie nog steeds beïnvloedt. De duistere Wezens blijven proberen jullie vredige houding aan te tasten en jullie van het Licht af te leiden. Jullie zijn nu echter veel sterker dan jullie ooit zijn geweest en jullie zouden met gemak hun pogingen moeten kunnen verhinderen om jullie te verstoren. Geloof in jullie eigen kracht en geestelijke capaciteiten om jezelf te beschermen en jullie zullen buiten hun bereik vallen. Jullie worden in Liefde en Licht gebaad, de overwinning in het gevecht tussen het Licht en het duister is al van jullie en jullie mogen vol vertrouwen jullie reis afmaken.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- CASTELLANO/ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS