Followers

Google+ Followers

maandag 4 januari 2010

04-JANUARI-2010 SALUSA

Als wij bijvoorbeeld gemachtigd waren Disclosure/Openbaarmaking te versnellen, zouden we klaar zijn om een massalanding uit te voeren.Disclosure/Openbaarmaking zou dan volgen omdat publieke bekendheid niet langer kan worden tegengehouden.

Zoals we jullie vaak informeren, monitoren wij jullie bewustzijnsniveau’s en kunnen we daarom jullie meest aannemelijke reactie meten op ons open contact.

Tijd is zich als altijd aan het versnellen en gebeurtenissen gaan ook verder en zijn voorbestemd jullie verwachtingen te vervullen. Er is een punt, dat is bereikt, waarop we mogelijk onze opties moeten benutten om zaken tot een breekpunt te brengen. Liever hebben we dat veranderingen het resultaat zijn van jullie massabewustzijn, dat die jullie visioenen tot een realiteit maakt. Veel meer mensen zetten vraagtekens bij de oude manieren waar sommigen zich nog aan vastklampen, en zij promoten ideeën die hen voor altijd zullen veranderen. Ieder van jullie kan zijn kracht eraan toevoegen door jullie gedachten te richten op datgene wat goed is voor alles en iedereen. Ascentie komt er, onafhankelijk welk pad jullie creëren, maar het zal veel meer aan jullie wensen voldoen als jullie er op een harmonieuze manier in meegaan. Houd in gedachten dat een deel van jullie bevolking nog steeds apocalyptische veranderingen verwacht en daar is hun aandacht op gericht. Wees er daarom van overtuigd dat ieder’s bijdrage aan het Licht van grote waarde is en bijdraagt aan het creëren van een vredige overgang naar het einde van deze cyclus.Hoewel jullie van veel niet op de hoogte zijn geweest wat achter de schermen gebeurt, weten we dat jullie voldoende bewijs van bewegingen in de juiste richting hebben. Wij geloven dat jullie opmerken dat meer mensen de autoriteiten en hun beleid kritisch ondervragen en dat jullie je realiseren dat dit meer energie voor verandering creëert. Deze benadering zorgt voor een herwaardering van bestaande praktijken en opent de ogen van degenen die zich niet bewust waren hoe ze zijn gebruikt. De macht van de duistere krachten hangt sterk af van hun vermogen blinde gehoorzaamheid te winnen van hun ondergeschikten. Dit verandert echter doordat het bewustzijnsniveau toeneemt en de waarheid voor veel meer mensen zichtbaar wordt. Jullie maken allemaal deel uit van de middelen om tot een einde te komen, afhankelijk van hoe jullie je visie projecteren.Wij hebben onze rol te vervullen en het maakt ons niets uit of er veranderingen nodig zijn. Feit blijft dat Ascentie doorgaat, los van hoe moeilijk het wordt gemaakt, maar we verwachten geen problemen. Alle mogelijkheden zijn al overwogen en we zijn volledig voorbereid op elke grote wijziging van ons plan. Als wij bijvoorbeeld gemachtigd waren Disclosure/Openbaarmaking te versnellen, zouden we klaar zijn om een massalanding uit te voeren. Hiermee bedoelen we niet een overweldigende vertoning van onze aanwezigheid maar een waarvan de uitwerking onmogelijk te negeren of te weerleggen zou zijn. Disclosure/Openbaarmaking zou dan volgen omdat publieke bekendheid niet langer kan worden tegengehouden. Er is duidelijk een enorm verschil tussen de gebruikelijke waarnemingen van onze ruimteschepen, ten opzichte van een luchtparade en landingen die zouden volgen. Zoals we jullie vaak informeren, monitoren wij jullie bewustzijnsniveau’s en kunnen we daarom jullie meest aannemelijke reactie meten op ons open contact.Onze eigen aandacht ligt bij de leiders van de verschillende landen en sommige van de kleinere landen zijn veel ontvankelijker voor onze komst dan de grotere. Macht is niet iets dat de politici of hun instituten bereid zijn op te geven. Met de komende veranderingen zal het echter opnieuw worden toegewezen op zo’n manier dat er meer gedeeld wordt en in kleinere eenheden. En verder zullen jullie, het publiek, veel meer te vertellen hebben over wat er uit jullie naam wordt gedaan. Met meer spiritueel bewuste zielen aan het roer zal het in een vredige en gelukkige omgeving gemakkelijker worden jullie door de laatste jaren heen te gidsen. Onze inbreng is natuurlijk noodzakelijk en zal een snelle en acceptabele afronding garanderen. Jullie en de Aarde gaan ascenderen en onze opdracht is ervoor te zorgen dat het exact gebeurt zoals het is gepland.Gezien de aard van de enorme, parallel klaarliggende veranderingen, die jullie gaan verheffen, is het prachtig dat zoveel mensen de noodzakelijkheid en de weldaden ervan inzien. Het is slechts angst of een gebrek aan vertrouwen dat meer mensen verhindert zich bewust te worden van het belang van de tijden waarin jullie je bevinden. Soms is het een gebrek aan geloof in het bestaan van de Schepper en omdat mensen niet de orde en creatieve krachten kunnen zien die achter alles zitten wat bestaat. Als jullie uitkijken naar een God met een menselijke verschijning zal je er geen vinden, omdat op het niveau van God slechts zuiver Licht bestaat. Het Universum is God, en alles wat daarbinnen bestaat is een deel van God, daarom is God in jullie en hoeven jullie God niet buiten jezelf te zoeken. Jullie zijn een Goddelijke vonk zoals elke andere levensvorm, of die nu bezield is of niet.De hele verzameling van het Universum vraagt om jullie aandacht en wanneer jullie eenmaal bevrijd zijn van de lagere vibraties, reizen jullie overal naar toe waar je maar heen wil. Jullie Kosmische Zelf zal zich direct van de ene naar de andere locatie verplaatsen met behulp van gedachtekracht. Jullie evolutie zal zich onder jullie eigen leiding voortzetten maar zoals altijd zullen hogere wezens jullie, indien nodig, met plezier adviseren. Jullie worden als een God met jullie eigen rechten en meester over het gebruik van jullie creatieve krachten. Waar jullie ook heen gaan, jullie zullen zien dat leven in overvloed aanwezig is en als jullie een dergelijke ervaring wensen, kan het jullie naar andere Universa brengen of parallelle dimensies. Jullie toekomst is opwindend en vervullend en er is ruimte zonder einde die jullie kunnen onderzoeken.Jullie zullen snel de tijd vergeten zoals jullie die nu begrijpen, omdat jullie verdergaan in het “Nu”, zonder afgebakende lijnen tussen het verleden, heden en toekomst. Alles “Is” alleen maar en ontwikkelt zich voortdurend, en al lijkt het nu onwaarschijnlijk voor jullie, niets blijft voor altijd hetzelfde. Jullie kunnen creëren en de-creëren want niets gaat ooit verloren of wordt vernietigd, en is alleen onderhevig aan verandering. In jullie huidige dimensie kunnen jullie veel gemakkelijker veranderingen waarnemen omdat materie van een lagere vibratie zijn vorm niet zo goed behoudt en niet zo lang als in de hogere dimensies. Zoals jullie je beginnen te realiseren en zullen gaan begrijpen, zal het leven compleet anders zijn en met meer voldoening dan het nu is.Als jullie in aardse zaken worden getrokken die niet voor jullie beste ontwikkeling zorgen, verbeeld je dan gewoon wat voor jullie ligt en wees dankbaar dat het Plan van de Schepper voor de Mens zo prachtig en de moeite waard is. Wat is nog een paar jaar in de dualiteit ten opzichte van wat jullie is beloofd. Deze periode is in feite heel belangrijk voor alle zielen en biedt een kans om voor eens en altijd uit deze cyclus te stappen. Het is de gouden kans om dualiteit achter je te laten terwijl jullie je karmische lei hebben schoongeveegd. Er bestaat op het moment geen plaats als de Aarde waar zoveel hulp aan iedereen beschikbaar is om een uitweg te bieden die jullie bewustzijn volledig zal herstellen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik straal van vreugde over de tekenen van de Mensheid die uitreikt naar het Licht en in zijn hart de liefde vindt die geen grenzen kent. Het Gouden Tijdperk is werkelijk en welverdiend binnen jullie bereik.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLAND


http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS