Followers

Google+ Followers

woensdag 20 januari 2010

20-JANUARY-2010 SALUSA

We kunnen nauwelijks wachten om jullie te ontmoeten en dat punt te bereiken waarop we onze kennis met jullie kunnen delen.
Velen van jullie hebben een redelijk idee over wat het inhoudt maar jullie zullen merken dat het jullie verwachtingen ver overschrijdt.
Ja Dierbaren, er is veel om jullie te vertellen maar we proberen jullie niet te snel met de details te overweldigen.


Jullie aanhoudende magnifieke reactie op de tragedie in Haïti benadrukt wat wij jullie hebben verteld over jullie opmerkelijke toename in jullie bewustzijnsniveau. In plaats van te rekenen op Regeringen of liefdadigheidsorganisaties zijn jullie snel in actie gekomen en hebben jullie direct bijgedragen aan de fondsen die hulp bieden. Het toont jullie niveau van bezorgdheid en medeleven voor de zielen die lijden. Ook wordt opgemerkt dat jullie vrijgevigheid voortkomt uit oprechte zorg want jullie beschouwen hen evenzeer als een deel van het Menselijk Ras als jullie zelf. We hoeven eigenlijk niet te vermelden dat er anderen zijn die minder begripvol of bewust zijn. Zij beoordelen waarde vanuit een andere serie maatstaven die vaak op kleur en geloofsovertuiging zijn gebaseerd.Omdat jullie je richting Christusbewustzijn ontwikkelen is het nodig dat jullie je intuïtie volgen en de spirituele impulsen van binnenuit. Het kost echt geen tijd dit te doen en wanneer jullie beslissingen onmiddellijk komen, zullen jullie weten dat jullie een lange weg hebben afgelegd naar jullie verheffing. Het wordt alleen moeilijk wanneer jullie ego op de een of andere manier rechtvaardiging zoekt voor jullie daden. Wees trouw aan jezelf en laat anderen hetzelfde doen en jullie zullen niet ver afdwalen. De Mens heeft te lange tijd naar normen geleefd die door anderen zijn gecreëerd en zou zijn eigen overtuigingen moeten volgen. Uiteindelijk zijn jullie het die verantwoordelijk zijn voor jullie eigen gedachten en daden.Wanneer jullie je meer bewust worden van wereldwijde gebeurtenissen begint het grotere plaatje te groeien en vertelt het jullie de stand van zaken. Economieën zijn met het oog op de toekomst nog steeds onzeker en de effecten van de financiële ineenstorting zijn verre van beëindigd. Voor dit alles is er echter toch licht aan het einde van de tunnel omdat het betekent dat er een geheel nieuwe benadering moet komen om de antwoorden erop te vinden. Deze kunnen uiteraard worden samengesteld door de oprichting van een eerlijk en rechtvaardig beleid dat mensen op de eerste plaats zet. De macht om dit te bereiken hebben jullie en jullie moeten aanhoudend druk uitoefenen met jullie eisen om verandering.We kunnen nauwelijks wachten om jullie te ontmoeten en dat punt te bereiken waarop we onze kennis met jullie kunnen delen. Terwijl jullie geschiedenis belangrijk is, zal jullie toekomst volledig worden uitgelegd zodat jullie je kunnen voorbereiden op leven in de hogere dimensies. Zoals jullie je beginnen te realiseren, zal het geheel anders zijn dan nu en veel bevredigender. Velen van jullie hebben een redelijk idee over wat het inhoudt maar jullie zullen merken dat het jullie verwachtingen ver overschrijdt. Van een Mens naar een Galactisch Wezen is nogal een grote sprong in jullie evolutie en het brengt jullie in alle opzichten een betere manier van leven. Het gezwoeg en gebrek aan vrije meningsuiting om je eigen verlangens te volgen zal niet langer bestaan en jullie zullen zo vrij zijn als een vogeltje om gelukkig en met voldoening te leven. Ja Dierbaren, er is veel om jullie te vertellen maar we proberen jullie niet te snel met de details te overweldigen. Het is voldoende te zeggen dat jullie in plaats van aardgebonden, Ruimte Wezens zullen worden, vrij om alle wonderen en talloze levensvormen ervan te ervaren.Niet iedereen hoeft te ascenderen en een aantal van jullie zal aan hun Ruimte Familie worden voorgesteld om met hen naar huis terug te keren. Vele vrijwilligers zijn regelmatig naar de Aarde gekomen om te assisteren in de voorbereiding op Ascentie. Op het moment zijn er duizenden en duizenden als onze bondgenoten aan het werk terwijl ze niet noodzakelijk hun afkomst hoeven te kennen. Als jullie je tot Ruimte Wezens voelen aangetrokken, is het waarschijnlijker dat jullie met hen zijn verbonden. Vaak voelen dergelijke Wezens zich niet op hun plaats op Aarde en voelen zij dat het niet hun ware thuis is. Er bestaat soms een onvervuld verlangen om te vinden wat er in hun leven ontbreekt. Weet dat alles wordt gevonden in de komende periode, die opwindend zal blijken te zijn wanneer die echt op gang is gekomen.Vermoeidheid en uitputting wordt in jullie huidige dimensie ervaren omdat de lagere trillingen energie onttrekken en het lichaam gemakkelijk moe wordt. Tegen het einde van deze cyclus zullen jullie ervaren dat de veranderingen in jullie lichaam dergelijke neigingen overwinnen. Uiteindelijk zullen jullie je lichaam heel natuurlijk opnieuw opladen uit de energie om jullie heen en zullen jullie niet zo afhankelijk zijn van de voedselinname. Met een lichaam van fijnere stof zullen jullie ook minder vatbaar zijn voor ziekte en geleidelijk worden jullie volledig bevrijd van ziektes.Een aantal van jullie hebben al een staat van bijna perfecte gezondheid bereikt en het is dieet, lichaamsbeweging en gemoedsrust dat een grote rol speelt bij de totstandkoming hiervan. Eet gezond, houd het lichaam fit en ten alle tijden een vredige houding. Negatieve emoties zijn de vernietigers van het lichaam en de brengers van ziekte. Positieve gedachten zijn tenslotte jullie bescherming tegen de lagere energieën, die anders door jullie zouden kunnen worden aangetrokken. Dit hele advies wordt met Ascentie in gedachten aan jullie gegeven want jullie creëren je eigen pad en harmonie en balans zijn noodzakelijk als jullie succesvol willen zijn.Natuurlijk worden jullie nooit helemaal aan jullie eigen manier van denken overgelaten want jullie Gidsen zijn bij jullie om handelingen te souffleren die in jullie hoogste belang zijn. Zoek een rustige gelegenheid om naar binnen te gaan wanneer jullie aan oplossingen moeten werken voor jullie problemen. Het is in ieder geval een schitterende ontspannende ervaring die jullie stress van de werkdag laat afnemen. Stress is jullie grote moordenaar en jullie leefstijl heeft er veel mee te maken. Het is daarom belangrijk dat jullie voor pauze of onderbreking zorgen van het milieu of de omgeving die het veroorzaakt. We weten dat sommige van jullie afzien van hun aanspraak op vakantie en dat is niet bevorderlijk voor een goede gezondheid.Dierbaren, jullie zijn dappere wezens en de dualiteit heeft jullie heel veerkrachtig gemaakt, zonder welke jullie het niet hadden overleefd. In veel verschillende opzichten hebben jullie het menselijk lichaam en de psyche tot uitersten aangezet en de Mens heeft uitgeblonken in het aanvaarden van de uitdagingen die een fysiek bestaan met zich meebracht. Jullie hebben zoveel in deze cyclus geleerd dat jullie Wezens zijn geworden met grote wilskracht en vermogen. Al deze ervaringen zullen jullie meenemen naar de toekomst en zullen jullie goed van pas komen bij nieuwe uitdagingen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verbaas me over jullie vooruitgang temidden van zo veel problemen. Het lijkt alsof de Mens zo vaak op zijn best is wanneer de uitdagingen het hevigst zijn, zoals nu in Haïti. Het veroorzaakt zeker een gevoel van Eenheid en een wens om problemen te overbruggen als bewijs van zijn vasthoudendheid. Wanneer jullie een dergelijke ramp kunnen omvormen tot een overwinning voor de Mensheid zijn jullie de winnaars en we houden om die reden van jullie. De toekomst kan langs zijn pad slingeren maar het zal zijn uiteindelijke doel Ascentie, volgens plan bereiken.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- CASTELLANO/ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://gfbysheldannidle.blogspot.com/ - ALL TRANSLATIONS AVAILABLE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS