Followers

Google+ Followers

woensdag 27 januari 2010

27-JANUARI-2010 SaLuSa

Dierbaren, de Galactische Federatie is volledig op First Contact voorbereid en binnenkort zal het harde bewijs dat wij bestaan voor jullie worden neergelegd. De gelovigen hebben dat niet nodig maar we komen degenen helpen die dat niet doen zodat zij overwinnen wat hun acceptatie van ons in de weg staat.
Wij komen om jullie tot onze vrienden te maken en nodigen jullie uit om ons te vergezellen in het fantastische avontuur dat op het punt staat te beginnen.Het is een tegenstrijdigheid dat kwesties een tijdje erger worden maar op hetzelfde moment ook verbeteren. De inspanningen van de duistere krachten lijken altijd meer erkenning en publiciteit te krijgen dan al het andere. Deels komt dat doordat een groot deel van het publiek door de negativiteit wordt overheerst waarmee de media hen regelmatig voedt. Jullie zijn daar echt mee opgegroeid en uiteindelijk heeft het weinig effect meer op jullie emoties. Na een tijdje ontwikkelen jullie een immuniteit om niet meer geshockeerd of geïmponeerd te raken, zelfs niet door de gruweldaden die bijna dagelijks worden gepleegd. Wanneer jullie een stap terug kunnen zetten en beginnen te begrijpen waarom dingen gebeuren, kun je uitkijken naar de positieve gevolgen. De aardbeving van Haïti heeft bijvoorbeeld een heel zorgzame en liefdevolle reactie voor alle slachtoffers opgeroepen en heeft in veel harten een groot verlangen wakker gemaakt om te helpen. Daar stop het niet want de hogere liefdesvibratie, verheft anderen tot dezelfde hoogten. Vanuit de chaos is een sterkere beweging voor vrede geboren en de duistere machten hebben jullie reactie onderschat. Het feit dat jullie voortdurend met dergelijke uitdagingen worden geconfronteerd, is een evolutionair proces waardoor jullie nog grotere uitdagingen aankunnen.Jullie kracht is jullie zwaard van Liefde en Licht dat de troep en de verbindingen wegsnijdt die jullie misschien tijdens vele levens hebben gecreëerd maar die jullie doel niet langer dienen. Binnenkort staan jullie als een baken van Licht die niet door de lagere vibraties wordt overweldigd. Emoties worden gekanaliseerd naar alles wat positief is en jullie kunnen je vrijelijk bewegen, onaangetast door wat er om je heen gebeurt. Dan zullen jullie weten dat jullie een hoger bewustzijn hebben bereikt. Ascentie zal komen en jullie zullen door het proces heen zeilen waarmee jullie je uiteindelijke verheffing bereiken. Het is een staat van geest met de sterke intentie om jullie doel te bereiken, wat er ook je pad mag kruizen. We weten dat jullie het kunnen maar helaas is niet iedereen klaar om deze betrokkenheid te tonen. Maar zoals we jullie regelmatig in herinnering brengen, zal de vrije wil van toepassing zijn zodat jullie over jullie toekomst beslissen. Toch zullen jullie je in de loop van de tijd naar het pad van Licht ontwikkelen. Dierbaren, maak je dus alsjeblieft geen zorgen over die zielen die je misschien na staan en niet je toekomstvisie delen.Jullie staan nu zo dicht bij het werkelijk op gang zien komen van de eindtijden en in eerste instantie kan het de indruk geven van het instorten van structuren in de samenleving waar jullie aan gewend zijn. Daarachter staan de nieuwe structuren klaar om op het toneel te springen en veel staat er klaar voor dat moment. Onze bondgenoten werken nauw met ons samen om de eerste kans te grijpen de koers van de Mensheid te wijzigen. Disclosure/Openbaarmaking blijft nog steeds een belangrijke ontwikkeling die aan de Overvloedprogramma’s vooraf moet gaan. Van week tot week kan er zoveel gebeuren waardoor wij niet nauwkeuriger kunnen zijn over de komende maanden. Eén ding is zeker, dat de uitkomst het einde laat zien van de heerschappij van de duistere Wezens. Hun capitulatie zou worden verwelkomd maar ze hebben niet het karakter een nederlaag toe te geven. Op het laatst moeten we daarom misschien de zaak forceren omdat onze missie binnenkort in alle ernst moet beginnen. Forceren is niet een woord waar we van houden, we bedoelen niet het gebruik van fysieke kracht maar het zal eerder, als in jullie schaakspel, een schaakmat zijn.We gebruiken geen kristallen bollen om te weten wat de toekomst inhoudt omdat we zeer verfijnde computers hebben die alle mogelijke uitkomsten aangeven. Verschillende tijdlijnen kunnen jullie naar nieuwe situaties brengen maar uiteindelijk zullen jullie allemaal krijgen wat jullie hopen of wensen. Het is bij wijze van spreken, het verplaatsen naar een nieuwe cyclus die jullie “verdienen” en die jullie al of niet bewust voor jullie zelf hebben voorbereid. Het gelijke trekt het gelijke aan en dit is de reden waarom het werk dat jullie nu doen om je trilling te verhogen, je verder mee zal nemen op het pad naar Ascentie. Het “werk” zou beschreven kunnen worden als gecentreerd raken binnen je Licht en je richten op alles wat jij van Ascentie gelooft of begrijpt. Pas jullie hoogste inzicht toe op alles wat jullie doen en weet, dat jullie echt op weg zijn naar volledig bewustzijn. Wees zo goddelijk mogelijk en beschouw anderen als deel van jezelf omdat jullie allen Eén zijn. Laat ruimte voor wat als de tekortkomingen van de ander kan worden beschouwd en onthoud dat je geen kennis hebt over hun levensplan. Het leven is immers een voortdurende reis van ervaringen die jullie hebben opgesteld om jullie spirituele ontwikkeling te bevorderen.Eenmaal in de hogere dimensies zullen jullie echt tot leven komen en in staat zijn alles te doen wat je hart je ingeeft. Jullie zullen dan volledig dank betuigen voor de liefde van de Schepper voor het aan jullie toekennen van de macht om alles te creëren wat jullie geluk en vreugde geeft. Woorden kunnen de wonderen van de hogere sferen niet uitdrukken, al helemaal niet de grote liefde die alles omringt zodat het zich in zijn hoogste perfectie uitdrukt. Er bestaat hierin geen duisternis en jullie leven veilig en comfortabel zonder één van de fysieke karweitjes die nu deel uitmaken van je leven. Het zal waanzinnig gelukkig en extatisch zijn en jullie zullen het delen met gelijksoortige zielen die ook in de Lichtsferen verblijven.Geluk is wat ieder van jullie zoekt maar moeilijk is vast te houden in de dualiteit. Wanneer jullie voor iedere andere ziel liefde beginnen te voelen en deze wordt beantwoord, dan zetten jullie een stap richting de Eenheid die op jullie wacht. Op Aarde is de hemel wat je er zelf van maakt maar zelden raak je de zuivere vibraties die boven de 3e dimensie bestaan. Jullie zouden niet echt anders hebben kunnen verwachten aangezien de vibraties te laag zijn om te manifesteren wat in de hogere dimensies wordt aangetroffen.Dierbaren, de Galactische Federatie is volledig op First Contact voorbereid en binnenkort zal het harde bewijs dat wij bestaan voor jullie worden neergelegd. De gelovigen hebben dat niet nodig maar we komen degenen helpen die dat niet doen zodat zij overwinnen wat hun acceptatie van ons in de weg staat. Jullie zullen zien dat ieder die in onze aanwezigheid is geweest, zal vertellen over onze energieën die vol liefde zijn en die jullie er heel geborgen door laten voelen. Wij komen om jullie tot onze vrienden te maken en nodigen jullie uit om ons te vergezellen in het fantastische avontuur dat op het punt staat te beginnen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat we met elke boodschap een beetje dichter bij jullie komen. Onze bondgenoten, die als onze boodschappers jullie dienen, verrichten magnifiek werk en mogen trots zijn op hun bijdrage. Op een dag zal er een feest zijn en een samenkomst en hoe vreugdevol zal het zijn. Verhef je gedachten in de tussentijd op alles wat positief is en aarzel nooit. Ik zegen jullie allemaal met mijn liefde en wensen voor jullie succes, op jullie zoektocht naar vervulling.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://salusamq.blogspot.com/ - All translations available

The Galactic Federation Messages by Sheldan Nidle

http://sheldannidle.blogspot.com/- All translations available

www.galacticchannelings.com – All original + translated messages of the Galactic Channellings

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS