Followers

Google+ Followers

maandag 25 januari 2010

25-JANUARI-2010 SALUSA

Het podium moet gevormd zijn voordat we aankomen waardoor onze missie zoveel gemakkelijker zal zijn. Jullie gewend te laten raken aan onze vloot en het zien van ons als Wezens als jullie zelf, is een belangrijke inleiding geweest op onze volledige landing.

Zij die de aandacht op ons vestigen, zijn vaak het doelwit van spot maar jullie kennen de waarheid en niets zal jullie overtuiging veranderen.Dierbaren, zaken naderen een ontknoping en het zal een tijdje chaotisch en onzeker blijven. Wat jullie niet zien is de geleidelijke ondergang van de duistere Wezens en de stappen die ze zetten om te profiteren van hun achteruitgang. Ze hebben de controle over veel kwesties verloren en worden gedwongen overhaaste maatregelen te nemen die hun val gaan worden. Onze bondgenoten en wij blijven druk op ze uitoefenen en we verwachten een grote gebeurtenis die eindelijk de waarheid over hun geheime plannen blootlegt. Zij geloven nog steeds dat ze anderen als voorheen kunnen domineren maar ondervinden weerstand. Ze halen zonder oog voor anderen scherp uit en stimuleren angst om striktere controles te rechtvaardigen. Dit zal echter van korte duur zijn want een reeks stappen van onze bondgenoten zal hen van hun macht ontdoen. Onze plannen zijn ver gevorderd en zullen de beloofde veranderingen brengen en niets zal in hun weg staan.De duistere Wezens handelen in dood en vernietiging wat ze een doodlopende weg inleidt omdat ze bestemd zijn te worden verslagen. We gaan helpen de Aarde in korte tijd te herstellen en dit zal in voorbereiding op Ascentie tot in perfectie worden bekendgemaakt. Waar jullie doorheen gaan is een karmische reiniging om alle negatieve energieën op te ruimen die gedurende duizenden jaren zijn opgebouwd. In sommige gevallen liggen die diep in de Aarde en jullie hebben gebieden waar het in het bijzonder zeer krachtig is zoals in het Midden-Oosten. Jullie kunnen in je geschiedenis zien dat dergelijke gebieden voortdurend de zetel van veel kwaad vormen en dat oorlogen endemisch van aard zijn. Vrede kan niet volledig worden bereikt voordat de negatieve energieën zijn omgevormd en de mensen zelf bereid zijn in harmonie met elkaar te leven. Het schijnbaar onmogelijke zal in jullie tijd gebeuren want het zal de wereld rondgaan. Het zal een grote verandering vereisen met betrekking tot jullie perceptie van elkaar. Wanneer jullie je eenmaal realiseren dat jullie uit dezelfde bron afkomstig zijn en dat jullie elkaar’s broers en zussen zijn, zullen jullie gemakkelijker de Eenheid van al dat is, accepteren.Een toenemend aantal onder jullie ontwaakt tot de waarheid en vindt het Licht binnenin. Jullie energieën trekken naar elkaar toe en jullie zijn een kracht geworden om rekening mee te houden. Met een aandachtspunt dat op alles van het Licht is gericht, vestigen jullie een energievorm die energieën van een lagere trilling omvormt. Hebben jullie opgemerkt hoeveel energie er vrijkomt wanneer jullie in groepen samenkomen met als doel het uitvoeren van Lichtwerk? Jullie kracht wordt vele keren vermenigvuldigd en wanneer jullie je aansluiten bij wereldwijde verbanden wordt het zelfs nog sterker. Als voldoende aantallen van jullie de wereld zouden willen veranderen, zouden jullie in een oogwenk vrede kunnen bewerkstelligen. Geloof ons dat jullie daarvoor deze potentiële kracht hebben en voor de cyclus eindigt zullen jullie dit ten gunste van allen gebruiken. Eeuwenlang zijn jullie afgeremd en is jullie macht je ontzegd. Jullie werden geleid te geloven dat jullie machteloos waren zonder de hulp van anderen. Jullie zijn de mede-scheppers van de Aarde en jullie zullen groeien in status en kracht wanneer de trilling erop toeneemt. Jullie gaan opnieuw vanuit jullie Goddelijke recht je krachten opeisen en jullie zullen jezelf herstellen als Soevereine Wezens.De ups en downs van het leven zijn verre van verdwenen maar wanneer jullie weten dat ze niet veel langer meer duren, dringen wij er bij jullie op aan gecentreerd te blijven en jullie ogen stevig gericht op het doel te houden. We kunnen niet genoeg benadrukken dat jullie de strijd van de dualiteit al hebben gewonnen en dat jullie beschaving niet zal worden vernietigd, zoals met de afgelopen beschavingen van Lemuria en Atlantis gebeurde. Laat je verbeelding niet op de loop gaan bij het zien van de dood en vernietiging die door de duistere machten wordt veroorzaakt, hun tijd is voorbij en ze halen uit in een zinloze poging om hun eigen twijfels en angsten te verbergen. Verzet je tegen hun pogingen om jullie vrijheid te beknotten en striktere controle op te leggen. Doelbewust creëren ze de meeste van de incidenten die plaatsvinden en hun methoden en geheime wapentuig zullen uiteindelijk worden onthuld. Ze gebruiken geavanceerde technologie om ze te creëren en zijn verantwoordelijk voor de toestand waar de wereld zich in bevindt. Hun invloed is overal maar ze vinden het moeilijk zich te handhaven doordat er zelfs in hun eigen gelederen onenigheid heerst. Dit betekent dat degenen die overlopen, bereid zijn de Lichtwerkers te helpen en het einde versnellen van hun onrechtmatige machtsheerschappij.Jullie Aarde is een bijenkorf van activiteiten juist nu er over zoveel zaken beslissingen worden genomen. Sommige zijn zo complex en groots in de zin van hun belang voor de toekomst. Dat is waar onze hulp van belang is en we zullen jullie volledig ondersteunen waar dit mogelijk is. De toekomst van de hele wereld staat op het spel en al onze inspanningen zijn er op gericht het beste resultaat voor jullie allemaal te behalen. Het podium moet gevormd zijn voordat we aankomen waardoor onze missie zoveel gemakkelijker zal zijn. Zoals jullie misschien weten, hebben we de afgelopen jaren met veel mensen contact gemaakt en niet persé altijd degenen met gezag. Jullie gewend te laten raken aan onze vloot en het zien van ons als Wezens als jullie zelf, is een belangrijke inleiding geweest op onze volledige landing. Aangezien miljoenen nu onze vloot hebben gezien, beschouwen we ons als zeer succesvol in dat opzicht. Toch zijn sommige zelfs nu nog in ontkenning over ons en hebben overtuigingen die hen verhinderen onze aanwezigheid op of om de Aarde te erkennen.Zij die de aandacht op ons vestigen, zijn vaak het doelwit van spot maar jullie kennen de waarheid en niets zal jullie overtuiging veranderen. Soms komt dat doordat jullie in feite afkomstig zijn van één van de beschavingen die lid zijn van de Galactische Federatie. Jullie sterke aantrekkingskracht tot ons wordt daardoor verklaarbaar en in de loop van de tijd zullen jullie meer over ons leren en het zal allemaal heel vertrouwd overkomen. Dit zou je niet moeten verassen want ieder van jullie is van een ander thuis in de Melkweg naar de Aarde gekomen. De Aarde zal natuurlijk altijd een grote rol in jullie leven blijven spelen, los van of jullie je wel of niet samen met de nieuwe Aarde voor Ascentie ontwikkelen. Jullie zullen altijd een speciale band hebben met Moeder Aarde omdat Zij jullie heeft gevoed en verzorgd tijdens een heel moeilijke tijd in de dualiteit. Het is een opoffering waar misschien niet veel aan denken en het is de reden waarom van jullie wordt verwacht dat jullie liefdevol helpen de Aarde te herstellen tot haar oorspronkelijke ongerepte schoonheid.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie jullie als Engelachtige Strijders in het Licht staan, bestemd om de Schepper te dienen. Jullie zijn verre van volledig bewust en toch zullen jullie in relatief korte tijd opnieuw dergelijke niveau’s bereiken. Met jullie beperkte geest kunnen jullie niet helemaal begrijpen wat dat betekent maar probeer je voor te stellen dat jullie alles weten wat is, was en zal zijn. Misschien klinkt het te groots voor jullie om te kunnen hanteren maar wanneer het gebeurt, zal het een heel natuurlijke ontwikkeling voor jullie zijn. Jullie zullen terugkeren naar een vertrouwde staat die jullie eens hadden voordat jullie je verplaatsten naar de cyclus van dualiteit.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- CASTELLANO/ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://gfbysheldannidle.blogspot.com/ - ALL TRANSLATIONS AVAILABLE


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS