Followers

Google+ Followers

woensdag 13 januari 2010

11-JANUAR-2010 SALUSA

Is er niet een spreekwoord dat zegt “alles wat je hoeft te vrezen is de angst zelf”, en wat veroorzaakt dergelijke gevoelens behalve twijfel en een gebrek aan vertrouwen?

Wees moedig, houd je hoofd rechtop, kin vooruit en stap doelbewust langs het pad dat jullie voor jezelf hebben gecreëerd.

De Lichtkrachten zijn de hele weg bij jullie en vormen jullie bescherming tegen de duistere Wezens.

Probeer te genieten van de gedachte aan de toekomstige gebeurtenissen die duidelijk het einde zullen aangeven van de laatste cyclus van dualiteit op jullie huidige Aarde. Als jullie door de directe gebeurtenissen heen zien, kunnen jullie deze periode doorstaan zonder nadelig te worden beïnvloed. Zie de prijs aan het einde van al jullie ervaringen, die jullie zal verheffen en uit de lagere vibraties zal tillen. Wat jullie hebben bereikt zullen jullie je nog niet volledig realiseren totdat jullie je banden hebben verbroken met alles wat geen plaats heeft in de hogere dimensie. Daar zou je huidige concentratie moeten liggen, en hoe meer jullie de oude verbindingen opruimen, hoe sneller jullie vibraties toenemen. Jullie mogen genieten van jullie herinneringen aan de Aarde, een prachtige wereld die de Mens zoveel heeft geboden. Toch zal de nieuwe Aarde de aantrekkingskracht van de oude ruimschoots overtreffen en jullie zullen delen in een schoonheid, vrede en geluk die voor jullie op dit moment onbekend is. Op de manier waarop jullie tijd ervaren, zal het einde adembenemend snel komen.Met de door ons gegeven verzekeringen zou angst de laatste emotie moeten zijn die jullie problemen geeft. Is er niet een spreekwoord dat zegt “alles wat je hoeft te vrezen is de angst zelf”, en wat veroorzaakt dergelijke gevoelens behalve twijfel en een gebrek aan vertrouwen? Wees moedig, houd je hoofd rechtop, kin vooruit en stap doelbewust langs het pad dat jullie voor jezelf hebben gecreëerd. De Lichtkrachten zijn de hele weg bij jullie en vormen jullie bescherming tegen de duistere Wezens. Wij maken inderdaad deel uit van die kracht en zijn zeer essentieel en belangrijk voor jullie, maar nog meer zijn dat jullie persoonlijke gidsen die er zijn om er voor te zorgen dat jullie succesvol jullie levensplan voltooien.Eenzaamheid is typisch iets van jullie op Aarde Dierbaren, doordat jullie soms geïsoleerdheid raakten en verwijderd van jullie ware zelf. Het bestaat niet in de hogere dimensies waar alles als Eén is en omvat is in een gezegende en allesomvattende energie. Verdriet en melancholie bestaan ook niet doordat de vibratie van liefde in een omhullende energie voorziet die volledig en uiterst geluk verzekert. Wat anders kan leven in dergelijke energieën nog zijn dan vervullend en schitterend vreugdevol.Het plaatje is door de hand van God geschilderd en vanuit zijn/haar grote liefde voor jullie allemaal. Accepteer wat aan jullie voor jullie voortgaande ervaringen is gegeven en weet dat jullie echte leven op het punt staat te beginnen. Het was nooit de bedoeling dat jullie voor altijd in de lagere dimensies zouden worden vastgehouden en een nieuwe cyclus in de evolutie gaat beginnen. Deze zal jullie zelfs verder brengen in de glorieuze dimensies van het Licht en de mindere herinneringen uitwissen die betrekking hebben op dualiteit. Jullie zullen echter altijd profiteren van de ervaringen waarmee jullie een ziel met grotere wijsheid zullen worden.Los van waar jullie in dit Universum verkiezen heen te gaan, het doel van jullie ervaringen zal het verhogen van jullie bewustzijnsniveau zijn. Wanneer jullie Wezens van andere beschavingen ontmoeten, weet dan dat ook zij een levensplan uitvoeren om vooruit te komen in hun evolutie. Het vergroten van jullie bewustzijn gaat door en spoedig zullen jullie er een grote stap vooruit in ervaren. Zonder respectloos naar jullie te zijn, jullie lijken meer op baby’s op de arm – maar binnen een paar jaar zullen jullie volledig bewustzijn hebben bereikt, iets dat jullie huidige begrip te bovengaat. Kunnen jullie nu waarderen wat een fantastische kans jullie wordt geboden wanneer deze cyclus sluit, en een kans die jullie niet willens en wetens zouden willen missen.Herinneringen aan jullie tijd op Aarde zullen zogezegd langzaam vervagen en slechts een droom worden die niet in verhouding staat tot jullie nieuw gevonden bewustzijnsniveau. Jullie keren terug tot niveau’s die in het verleden heel natuurlijk waren. Jullie daalden tenslotte af naar de lagere dimensies om dualiteit te ervaren terwijl jullie een zeer beperkt geheugen aan jullie Hoger Zelf met je meedroegen. Het was niet zo dat de verbinding was verwijderd maar jullie waren gehuld in de duisternis. De afgelopen vijftig jaar hebben jullie, Dierbaren, die sluier opgetild en is het Licht naar de Aarde terug gestroomd. Jullie kwamen tot jezelf op het moment van de Harmonische Convergentie en jullie inspanningen leidden tot een besluit van de Ouderen wat resulteerde in een uitbreiding van mogelijkheden voor zielen die nog geen besluit over Ascentie hadden genomen. De mogelijkheid werd gezien dat velen meer onder jullie hun bewustzijn konden openen en jullie tijdslijn veranderde zodat die daar naartoe kon leiden.Wat jullie op Aarde hebben gedaan, heeft een heleboel interesse gewekt door het hele Universum heen en velen zijn naar jullie zonnestelsel gekomen om getuige te zijn van Ascentie. Zij mogen zich niet met jullie levens bemoeien en onze ring van ruimtevaartuigen om de Aarde heen, houdt indringers op afstand. Jullie geschiedenis bevat vele verwijzingen naar bezoek van Ruimte Wezens en is misschien pas als zodanig herkenbaar geworden nadat jullie het Ruimte Tijdperk betraden. Kijk bijvoorbeeld naar de Sumerische en oude Egyptische tijdperken en het is duidelijk dat er contact plaatsvond. Het verklaart de plotselinge opkomst van Agricultuur en vele andere vaardigheden die de opkomst van een ontwikkelde samenleving voortbrachten.Het leven op Aarde moet nog steeds, los van jullie verwachtingen, doorgaan en jullie moeten nog steeds in jullie levensbehoeften voorzien. Dit zal geleidelijk minder worden en op zeker moment zullen jullie veel meer vrije tijd tot jullie beschikking hebben. Het was nooit de bedoeling dat jullie tot slaaf gemaakt zouden worden en voldoende tijd om jezelf te uiten is heel belangrijk. Jullie hebben allemaal latente vaardigheden omdat andere eisen die aan jullie tijd worden gesteld, weinig overlaat voor zelf-ontplooiing. Bedenk je gewoon hoeveel vaardigheden jullie van het ene leven naar het volgende meenemen, die jullie bij gebrek aan tijd niet in dit specifieke leven kunnen projecteren. Wanneer ze echter vanuit jullie keuze gepland zijn te gebruiken, zullen de omstandigheden gecreëerd worden om ze te manifesteren.Dierbaren, denk positief als de maanden verstrijken en weet dat jullie tijd komt wanneer de duistere Wezens van hun macht zijn ontdaan. Zij kunnen niet succesvol zijn in hun plan en het is te laat voor ze om een andere vorm van actie te ondernemen. Ze zitten vast als gevolg van hun eigen falen en zijn bestemd te worden afgevoerd naar waar ze niet langer een gevaar vormen voor jullie. Hun invloed is op geen enkele manier meer wat het was en onze bondgenoten zullen ervoor zorgen dat ze niet opnieuw verrijzen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ga terwijl ik jullie allemaal mijn zegeningen geef voor een volledig ontwaken dat jullie naar het Licht zal dragen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com- SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLAND
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS