Followers

Google+ Followers

vrijdag 22 januari 2010

22-JANUARI-2010 SALUSA


De problemen die we mogelijk in de ruimte tegenkomen zullen snel worden aangepakt door elk wapen of vaartuig dat bedoeld is tegen ons te worden gebruikt, aan de grond te houden.
Aangezien we grootschalig hun krachten en wapentuig overtreffen, zou het in feite geheel nutteloos voor ze zijn te proberen ons aan te vallen.

Wij komen als vredesambassadeurs van de Schepper en liefde, die we vrijelijk aan iedereen geven, is onze kracht.

Elke keer als de duistere Wezens chaos creëren en geloven dat ze jullie naar beneden trekken, is er ook een positieve re-actie van degenen van het Licht. Door jullie verhoogde staat van bewustzijn neemt jullie vastbeslotenheid toe om elke situatie te overwinnen die een bedreiging vormt. Het betekent dat de acties die door de duistere Wezens worden uitgevoerd contraproductief zijn. Dit is in het bijzonder duidelijk met betrekking tot onze bondgenoten, die in weerwil van de uiterlijke tekens, goede vooruitgang boeken. Hun werk is lange tijd gaande en is niet gemakkelijk geweest omdat hun plan zo geheim mogelijk moest worden gehouden om inmenging te voorkomen. Ons voordeel is dat wij altijd op de hoogte zijn geweest van de plannen van de duistere Wezens. Het betekent niet dat we noodzakelijkerwijs ons kunnen mengen in hun vrije wil maar we kunnen preventieve maatregelen nemen om veilig te stellen dat onze plannen doorgaan. Er is tot de uiteindelijke overwinning geen winnaar maar het Licht is verzekerd van het als eerste overschrijden van de eindstreep.

De weg vooruit ligt zoals altijd in jullie handen maar alle paden leiden uiteindelijk naar Ascentie. Wanneer de waarheid over het echte doel van jullie leven wordt geopenbaard, verwachten we dat meer zielen van spoor veranderen. Velen zijn begrijpelijkerwijs verward door wat gaande is en zoeken leiderschap bij de Meesters van Wijsheid die naar de Aarde komen. Sommige zijn in feite al bij jullie terwijl ze wachten op hun kans om te openbaren wie ze zijn en de mensen te dienen. Jullie hebben misschien al de identiteit vastgesteld van een aantal ontwikkelde zielen en hun rol was het voorbereiden van de weg. Verlichting kan worden gevonden door degenen die de tijd nemen om het te zoeken, er is nooit een betere tijd geweest dan nu. Het spirituele plan is lang geleden uitgezet om jullie in zoveel kansen te voorzien met als doel de waarheid te vinden. Zoekers daarvan hebben nu zoveel keus om een pad te nemen dat hen naar Licht en Liefde leidt. Ware leraren vragen niets van jou en moedigen je aan binnenin te zoeken waar alle kennis aanwezig is. Het is een kwestie van het opwekken van jullie onderbewuste herinneringen zodat jullie nu wakker worden en begrijpen wat er om jullie heen gebeurt.

We kijken niet naar hoe vaak we het zeggen, maar angst is jullie ergste vijand omdat het jullie trilling verlaagt. Jullie horen over veranderingen van de Aarde en dat er een grote reiniging plaatsvindt en jullie maken je zorgen over jullie veiligheid. Dierbaren, los van in welke mate ze plaatsvinden, we laten jullie niet alleen ploeteren of dit alleen afhandelen. Jullie kunnen van te voren voor gevaar worden gewaarschuwd en indien nodig in veiligheid worden gebracht. Het plan omvat een gelukkig einde van deze cyclus, geef geen aandacht aan hen die verkeerd geïnformeerd zijn want er zal geen sprake zijn van bestraffing van welke aard ook. God is Geheel Liefde en ziet jullie allemaal als prachtige zielen op de ladder van de evolutie. De Wetten van het Universum zijn van toepassing, wat jullie ook ervaren, en die zijn niet draconisch zoals veel van de wetten van de Mens maar zowel eerlijk als rechtvaardig om jullie spirituele ontwikkeling te steunen. De idee van een wraakzuchtige God of een van woede is volstrekt vals ten opzichte van de onbegrensde liefde die jullie van de Vader/Moeder God ontvangen.

Spoedig, en we horen jullie zeggen “eindelijk”, zullen de Lichtwerkers volledig tevoorschijn komen en hun plan uitvoeren voor jullie bevrijding uit de tentakels van de duistere Wezens. Het zal samen met onze hulp en bescherming gebeuren en het leven zal vrij snel veranderen in een leven vol vreugde en geluk. Jullie zullen zien dat het onze bedoeling is jullie zo snel mogelijk uit de jullie opgelegde beperkingen te leiden en alles in jullie leven in te voeren wat snel de kwaliteit van leven verbetert. Het Overvloedprogramma zal duidelijk een grote stap vooruit zijn maar eerst moet Disclosure/Openbaarmaking tot stand komen om hiermee onze openlijke aanwezigheid op Aarde mogelijk te maken. Hiermee kunnen alle achtergehouden acties die op onze interactie met jullie wachten, van start gaan. Jullie hoeven geen eindeloze tijd te wachten om van deze ontwikkelingen getuige te zijn en enig verder oponthoud zal alleen een herziening van onze plannen inhouden om een snellere afsluiting te garanderen.

Jullie zien een stevige reactie van President Obama van de VS op de voorstellen van het bankwezen om afschuwelijk opgeblazen bonussen te blijven betalen. Dit zal zijn weerslag in de hele wereld hebben als andere landen op aangepaste wijze moeten volgen wanneer ze met hetzelfde probleem worden geconfronteerd. Het is één van de eerste stappen die Obama heeft kunnen zetten die zijn vastbeslotenheid toont om het financiële stelsel te veranderen en de manier waarop banken handelen. Als zij zijn verordening ter zijde proberen te schuiven, worden ze geconfronteerd met het vooruitzicht van zelfs meer inperkingen. Dit is het soort veranderingen dat uiteindelijk het Voorspoedprogramma vooruit laat snellen doordat het oude systeem volstrekt onacceptabel is voor dergelijke veranderingen om veilig en naar tevredenheid te werken. Het zal een eerlijk systeem introduceren dat in ieders voordeel is en wanneer dat is voltooid, zal iedereen vooruit zijn gegaan. Er kunnen geen “rijke stinkerds” en “arme drommels” zijn in een samenleving die propageert gelijkwaardigheid na te streven en met iedereen de opbrengsten van jullie werk te willen delen. Echte zielen van het Licht zouden geen argumenten hebben tegen dergelijke veranderingen en zij zijn inderdaad degenen die het hebben gepromoot.

Dit jaar is een belangrijk jaar met betrekking tot de veranderingen en het resulteert waarschijnlijk in regeringswisselingen in veel westerse landen. We hebben een aantal landen gepolst die onze aanwezigheid verwelkomen en zij zullen ons ondersteunen in alles wat helpt het nieuwe paradigma in te voeren. Het oude en het nieuwe draait in zekere mate naast elkaar en onze bondgenoten zijn klaar om een grote stap voorwaarts te zetten als dat wordt geadviseerd. Met onze wereldwijde kennis over wat er gebeurt, zal dat hun succes garanderen wanneer ze eenmaal in actie komen.

De problemen die we mogelijk in de ruimte tegenkomen zullen snel worden aangepakt door elk wapen of vaartuig dat bedoeld is tegen ons te worden gebruikt, aan de grond te houden. We hoeven ze niet in de ruimte tegen te komen want we willen niet de indruk geven dat we agressief of oorlogszuchtig zijn. Dat zou de duistere Wezens in de kaart spelen die in ieder geval het creëren van een kunstmatige confrontatie hebben overwogen om jullie angst aan te jagen. Aangezien we grootschalig hun krachten en wapentuig overtreffen, zou het in feite geheel nutteloos voor ze zijn te proberen ons aan te vallen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie voor zichzelf zorgt, in die zin dat onze bondgenoten en zij die vrede en liefde in hun hart dragen, worden beschermd. Dat gezegd hebbende, zouden we niet hen mishandelen die hun ziel hebben verduisterd omdat we van alle leven houden en als zij ons confronteren, zullen wij ze zo beteugelen dat ze de Mensheid geen verdere schade kunnen berokkenen. Onze wegen zijn vriendelijk maar stevig en door ons voorbeeld hopen we dat de duistere Wezens toch hun zinloze en koppige verzet tegen ons opgeven. Wij komen als vredesambassadeurs van de Schepper en liefde, die we vrijelijk aan iedereen geven, is onze kracht.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- CASTELLANO/ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://gfbysheldannidle.blogspot.com/ - ALL TRANSLATIONS AVAILABLE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS