Followers

Google+ Followers

maandag 11 januari 2010

11-JANUARY-2010 SALUSA

Al de tijd waarin jullie op de toekomst gericht blijven, zijn jullie instrumenteel bij het tot stand brengen daarvan op Aarde. Jullie hebben de Lichtrasters al op zijn plaats gezet en het zal niet lang duren voor de nieuwe Aarde zich manifesteert. Geniet van het succes dat terecht aan jullie is te danken.


Dit jaar heeft zoveel potentieel en dat hoeft niet persé alleen te gelden voor degenen die zich van de waarheid bewust worden. Iedere ziel zal op zeker moment een punt bereiken, een kruispunt van wegen, waar ze kan beslissen te blijven waar ze is of een grote sprong vooruit te maken die haar verder zal brengen tot aan Ascentie. De immer toenemende kracht van het Licht raakt de diepste gevoelens van de mensen. Het vraagt jullie een hoger pad te creëren, uit de 3e dimensie, een pad dat de waarheid aan jullie toont. Als jullie dit toestaan, zullen jullie de roep om jullie hart te openen beantwoorden, het Licht zal binnenstromen en het afval opruimen dat zich tijdens vele levens heeft opgestapeld. Aanvaard de kans zonder angst want het zal jullie hoogste belang dienen. Als jullie twijfelen, hoeven jullie je daar geen zorgen over te maken want uiteindelijk zullen jullie de verstandigste beslissing nemen die in overeenstemming is met jullie behoeften.Er wordt al een grote druk opgebouwd om datgene te onthullen wat zo lang verborgen is gehouden. Veel groepen en individuen staan op het punt hun bevindingen openbaar te maken, met veel opgestapeld bewijs om ze te onderbouwen. Zij hebben betrekking op de manier waarop jullie mensenrechten zijn misbruikt en het opzettelijk achterhouden van informatie en technologie die jullie kwaliteit van leven zou hebben verbeterd. Jullie zijn allen Eén en jullie zijn niet op de Aarde geplaatst om jullie eigen hebzucht te bevredigen ten koste van alle andere leden van het Menselijk Ras. Jullie gaan door een periode van spirituele ontwikkeling heen die bedoeld is om jullie tot inzicht te brengen in jullie gezamenlijke verantwoordelijkheden voor elkaar. Gedurende duizenden jaren kan het overleven van de sterkste jullie fysieke evolutie hebben gediend. Het overleven van de sluwste en rijkste heeft echter jullie soevereiniteit weggenomen en de vrijheid om jullie eigen toekomst te bepalen. Jullie werden in plaats daarvan tot slaaf gemaakt dankzij de bedoelingen van de Illuminatie die totale controle over jullie probeerden te bereiken.Dierbaren, jullie hebben de duistere Wezens weerhouden hier nog verder mee door te gaan en hun plan is geblokkeerd door jullie verzet tegen hen. Jullie trouw aan en het verlangen vast te houden aan spirituele beginselen heeft het Licht op Aarde versterkt en heeft bewezen een formidabele macht tegen hen te zijn. Wat jullie bedoeling is te gaan doen is alles te herstellen dat jullie ofwel is afgenomen, ofwel door criminele activiteiten is onthouden. Dit jaar zal het terugdraaien laten zien van een aantal tegen jullie genomen beslissingen die onwettig zijn. Het zal een jaar van grote onthullingen zijn, wanneer de geheime acties en wereld van de duistere Wezens zichtbaar worden. Jullie reactie zal zowel verbazing als afschuw inhouden over hoe lang jullie zijn bedrogen. Jullie zullen zien dat jullie jarenlang zijn gebruikt middels een doelbewust beleid om jullie onwetend te houden over wat gaande was.Jullie zullen ook boos zijn er achter te komen dat jullie rijkdom is misbruikt om de rekeningen te betalen van de geheime oorlogsmachine en zijn clandestiene acties. Ongeacht jullie gevoelens, vragen we jullie het aan de wet over te laten af te rekenen met de tegen jullie begane misdaden. Probeer je niet door de onthullingen te laten afleiden en houd je aandacht gericht op het uiteindelijke doel, jullie Ascentie. Het wordt een vrolijke tijd wanneer jullie zien dat alles wat aan jullie is beloofd, werkelijkheid wordt en in een relatief korte periode aan jullie wordt overhandigd. De veranderingen zullen adembenemend zijn en jullie samenleving uiteindelijk omvormen van een die werd afgeremd naar een met grote vooruitgang. Elk aspect van jullie leven is hierin meegenomen en jullie gevangenis Aarde zal jullie ware Tuin van Eden worden.Sommige van jullie zijn zich goed bewust van wat jullie staat te wachten maar voor de meerderheid zal het in eerste instantie een shock zijn, die zich omvormt naar opgetogenheid over jullie bevrijding van degenen die jullie in slavernij hielden. Jullie zullen je bewuster worden van ons aandeel in jullie evolutie en onze talrijke activiteiten op Aarde die de laatste tijd grote catastrofes hebben voorkomen. Geloof ons Dierbaren, we hebben een grote rol gespeeld in jullie vooruitgang en hebben jullie geholpen je spirituele kracht te vinden om jullie eigen gids te worden op het pad naar volledig bewustzijn. Ieder van jullie zal de kans krijgen dergelijke niveau’s te bereiken in de resterende periode die tot voltooiing van deze cyclus leidt. Het is altijd een kwestie van keuze en indien nodig worden jullie door verlichte Wezens geholpen om die beslissing te nemen.Het kan ook goed zijn Overvloed te vermelden, waarvan we weten dat velen van jullie het gezocht hebben voor jullie eigen bevrijding van gebrek en armoede. Weet dat er een tijd komt waarin geen van beide meer een vloek op Aarde zal vormen. Wees je echter ook bewust dat door in rijkdom te delen, die eerlijk zal worden verspreid, het niet de bedoeling is iedereen een leven in luxe aan te bieden. De grondregel waarmee het wordt gedaan is “te voldoen aan jullie behoeften”, en de Aarde zal niet langer geplunderd worden om de zakken van enkelingen te vullen. Respect voor Moeder Aarde zal terugkeren, samen met de erkenning voor wat ze voor de Mensheid heeft gedaan. Het helpen herstellen van de Aarde zal een aangename taak zijn waarvan alle levensvormen erop zullen profiteren. Harmonie zal geluk en vreugde terugbrengen, wanneer jullie op de top van een golf naar Ascentie surfen.Laat elke twijfel die jullie over de toekomst mogen hebben, gaan want het is in handen van de Schepper. Een Goddelijk Decreet is het absoluut laatste woord met betrekking tot Ascentie. Niets kan verhinderen dat dit tot stand komt en chaos, zoals jullie dat kunnen ervaren, is het teken van verandering en de noodzaak om de planeet te reinigen. Onthoud dat Moeder Aarde een bewust Wezen is en liefdevol reageert wanneer haar dankbaarheid en waardering wordt gegeven. Eeuwenlang is ze verwaarloosd doordat de Mens haar verkrachtte en verminkte in het streven naar rijkdom.In de nabije toekomst waarin jullie in overeenstemming met jullie behoeften kunnen creëren, zal er geen noodzaak bestaan buiten de Aarde te leven. Een volledig harmonieus partnerschap zal er bestaan en het leven zal één glorieus bestaan vormen. Er zal ten gunste van jullie comfort en geluk zoveel beschikbaar zijn en jullie zullen nooit meer lijden of achteruitgang ervaren. Vrede vormt nu jullie sterkste schreeuw of verlangen en we kunnen jullie verzekeren dat die wordt beantwoord en in jullie tijd wordt bereikt. Jullie gebeden of gedachten blijven nooit onbeantwoord maar laat het antwoord komen op een manier die voor iedereen gunstig is.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik hoop dat jullie het belang kunnen vatten van de huidige periode. Al de tijd waarin jullie op de toekomst gericht blijven, zijn jullie instrumenteel bij het tot stand brengen daarvan op Aarde. Jullie hebben de Lichtrasters al op zijn plaats gezet en het zal niet lang duren voor de nieuwe Aarde zich manifesteert. Geniet van het succes dat terecht aan jullie is te danken.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE
http://gfingreeck.blogspot.com/ - GREECK - NEW
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN - NEW

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com- SPANISH
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLAND
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS