Followers

Google+ Followers

maandag 28 november 2011

November 28, 2011


SaLuSa, November 28, 2011De hoeveelheid liefde die naar jullie prachtige planeet wordt gezonden, neemt nog steeds toe en dit zal zo door blijven gaan omdat het jullie helpt een hoger bewustzijnsniveau te bereiken. Vele grote Wezens van zuiver Licht zijn erbij betrokken en hun kracht gaat jullie voorstellingsvermogen te boven. Zij kunnen de stroom van Licht beheersen zodat jullie er niet door worden overweldigd en in feite wordt het hele Ascentieproces zeer zorgvuldig georganiseerd om maximaal succes te garanderen. Omdat jullie in grote lijnen de energie naar de Aarde konden brengen, zijn de rasters van kracht voorzien en helpen zij jullie je bewustzijnsniveau te verhogen. Wij kunnen niet voldoende benadrukken hoe belangrijk deze tijden voor jullie allemaal zijn en wij dringen er bij jullie op aan te profiteren van de prachtige mogelijkheid die jullie wordt geboden om te ascenderen. Het duurt niet lang voor er zo’n op de Aarde gerichte en gecentreerde energie is dat iedere ziel de middelen voor een verheffing krijgt aangeboden. Alles wat in eerste instantie daarvoor nodig is, is de intentie om je leven te veranderen in een leven waarin je alle zielen als Een met jezelf beschouwt en hen dienovereenkomstig met liefde en zorg behandelt zoals je dat zelf zou willen.

Niets anders in jullie leven is zo belangrijk als jullie spirituele evolutie en tenzij jullie in de lagere trillingen willen blijven, moeten jullie proberen te zien hoe jullie je bewustzijn naar een hoger niveau kunnen brengen. Wat jullie ook mogen voelen, jullie hebben binnenin een natuurlijke drang om het doel van het leven te zoeken en het zal jullie altijd verder brengen. Negeer het commentaar van mensen die het denkbeeld niet kunnen begrijpen dat jullie meer zijn dan je lichaam en weet dat een onderdeel van je onverwoestbaar is en dat het de echte jij is. Ervaringen opdoen als fysiek Menselijk Wezen in de 3e dimensie maakt gewoon deel uit van een groter avontuur dat nu met een voltooiing van de cyclus van de dualiteit eindigt. Van hieruit gaat het voor degenen die ascenderen verder naar een nieuwe ervaring in een lichaam van op kristallijn gebaseerde cellen, die een grotere mate van bewustzijn hebben. Alle eerdere bezwaren die jullie raakten zoals veroudering, zullen niet langer plaatsvinden en het leven zal veel aangenamer en lonender zijn.

Jullie kunnen wat betreft jullie evolutie niet echt stil staan, zelfs als je geen verandering in jezelf waarneemt. Alles om je heen evolueert en je kunt er niets aan doen te worden beïnvloed door wat er gebeurt. Op de lange termijn zullen jullie verder willen gaan dan je huidige niveau, na van ervaringen te hebben geleerd en een nieuwe te zoeken. De voor jullie liggende veranderingen zullen jullie zonder twijfel vertellen dat het oude paradigma geen waarde meer heeft, en dat het nieuwe jullie zoveel meer mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen. Het is niet een toevallige gebeurtenis maar maakt deel uit van het plan van de Schepper voor jullie en wordt uitgevoerd door Wezens die naar de Bron zijn teruggekeerd. Wanneer wij van de Galactische Federatie uiteindelijk verschijnen en met jullie kunnen praten, zal jullie dit de mogelijkheid geven je vragen beantwoord te krijgen. Wij zijn voor deze tijdsperiode jullie mentoren en hebben jullie harten en geesten voor uitgebreidere inzichten al geopend door onze eerdere contacten met jullie.

Het was nodig dat jullie meer verantwoordelijkheid voor jullie eigen spirituele ontwikkeling namen en dat jullie meer kennis van binnen opdeden. Jullie zijn hiervoor tot nu toe voor het merendeel afhankelijk van anderen geweest en in veel gevallen werden jullie langs het verkeerde spoor geleid waardoor jullie vermogen om je richting de waarheid te ontwikkelen ernstig werd tegengehouden. We zien dat wanneer overtuigingen heel sterk zijn, het moeilijk is de weerstand tegen veranderingen af te breken maar er komen tijden aan waarin de waarheid moeilijk is af te wijzen. Wij gaan de waarheid over jullie geschiedenis op zo’n manier weergeven dat die heel moeilijk te negeren is, want deze zal met onweerlegbaar bewijs gepaard gaan. Dit zal jullie vrije wil niet beïnvloeden omdat het een door God gegeven gift is die niemand kan wegnemen.

Wat voor iedereen overtuigend zal zijn is het vermogen jullie gebeurtenissen uit het verleden te kunnen laten zien zoals ze echt zijn gebeurd. Op deze manier kan er geen ontkenning van de waarheid zijn en jullie geschiedenis kan worden herschreven in overeenstemming met hoe het werkelijk heeft plaatsgevonden. Dit is belangrijk zodat jullie werkelijk de manier begrijpen waarop jullie levens werden gecontroleerd door de negatieve invloeden in jullie Universum. Maar wanneer jullie ascenderen zullen zij niet meer zo’n macht over jullie hebben omdat hun trillingen te laag zijn om op een dergelijk niveau te kunnen bestaan.

Beetje bij beetje beginnen jullie een veel groter beeld te zien en hoe jullie daarin passen, en ondanks de pogingen van het duister om jullie tegen te houden zijn jullie wat Ascentie betreft voorbestemd te slagen. Eigenlijk is het een natuurlijk onderdeel van jullie ervaringen zonder welke jullie niet verder kunnen naar de hogere dimensies. We hebben eerder een aantal Ascentieprocessen bijgewoond en die van jullie is verreweg de meest unieke doordat jullie in een fysiek lichaam mogen ascenderen. Jullie kunnen het je misschien niet voorstellen maar ergens in jullie onderbewustzijn hebben jullie diepe herinneringen aan eerdere tijden zoals nu. Onthoud altijd dat jullie eens veel Hogere Wezens waren en dat jullie dergelijk sferen alleen hebben verlaten om ervaringen op te doen in een meer fysiek bestaan.

Dierbaren, de sprong van waar jullie nu zitten naar een hogere dimensie zal heel opmerkelijk zijn vanwege de snelheid waarmee het gaat gebeuren. Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de te maken vooruitgang, en het spreekt vanzelf dat we heel snel moeten beginnen. De planning is flexibel en wij hebben niet dezelfde reactie als jullie op uitstel. We weten exact wanneer bepaalde gebeurtenissen moeten beginnen, dus we hebben het voordeel geduldig onze tijd uit te kunnen zitten totdat we in actie mogen komen.

De wereld heeft een laatste instroom van Licht nodig wat de bewustzijnsniveaus exponentieel zal laten toenemen en jullie vooruit zal brengen naar een niveau waarop jullie buiten de invloed van het duister zijn. Zo worden jullie in een positie geplaatst waarop jullie je volledig op de laatste stappen kunnen concentreren, die jullie naar Ascentie leiden. Jullie zitten al op dat pad en we zullen jullie alle hulp geven die je nodig hebt om vooruit te blijven gaan. Het wordt de schitterende overwinning waar jullie al duizenden jaren aan werken en waarvan jullie altijd al wisten dat die jullie ten deel zou vallen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat wij onze belofte houden jullie meer bewust van onze aanwezigheid in jullie luchtruim te maken. Het is onze bedoeling meer contact met jullie te maken en grotere presentaties van onze vloot te geven. Het zou disclosure dichterbij moeten brengen, hetgeen we als de eerste stap naar verdere onthullingen zullen verwelkomen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS