Followers

woensdag 9 november 2011

SaLuSa, November 7, 2011


SaLuSa, November 7, 2011Nu zaken zich zo snel ontwikkelen hebben jullie weinig nodig op het gebied van informatie met betrekking tot het resultaat. Het wordt volkomen duidelijk dat de Europese crisis volstrekt niet is opgelost en dat de schuld binnen de Unie zo groot is dat ze haar ten val kan brengen. In de tussentijd worden mensen actiever dan ooit tevoren en de druk die ze op regeringen uitoefenen zal uiteindelijk resultaten opleveren. Wij steunen dat samen met de bondgenoten op de achtergrond en blijven de oude kliek duidelijk maken dat hun dagen zijn geteld. Onder hen is grote instabiliteit en angst voor de gevolgen van hun daden. In hun arrogantie hadden ze nooit gedacht dat zij zich voor hun misdaden zouden moeten verantwoorden, maar nu wordt duidelijk dat ze dat gaan doen.

Onze bondgenoten staan klaar om van elke gelegenheid te profiteren om ons plan vooruit te duwen. Wij mogen met kracht obstakels op onze weg weghalen en zullen geen bemoeienis meer tolereren. De oude kliek is de afgelopen weken hevig verzwakt en trekt zich terug. Wij voelen daarom dat hun weerstand onze vooruitgang niet zal kunnen stoppen. Jullie kunnen daarom verwachten op zeer korte termijn van verdere vooruitgang aan onze kant te horen. We hebben al veel machtige mensen verwijderd die ons in de weg stonden en dat blijven we doen. Inmiddels kennen we alle namen van de Illuminatie en niemand zal uit het hen omsluitende vangnet ontsnappen. Wij staan gereed om overheidsgroeperingen af te zetten die gefaald hebben het volk te dienen en wanneer dat eenmaal heeft plaatsgevonden, verwachten we Disclosure aan te kunnen kondigen.

Wat er ook gebeurt, wij zijn goed op weg het Nieuwe Jaar met een overwinning op de duistere kliek te beginnen. Komende week staan er twee gebeurtenissen te gebeuren, één ervan is halverwege de week de komst van wat ten onterechte als asteroïde wordt omschreven. Het is feitelijk een intelligent bestuurd vaartuig en het zal zichtbaar blijven hoe het in wisselwerking staat met de Aarde of de Maan. Vrijdag hebben jullie de langverwachte 11.11.11 die een nieuwe grote toename van energie met zich meebrengt, wat een prachtige verheffing van jullie bewustzijnsniveaus zal opleveren. Het collectieve effect ervan zal duidelijk worden door een nieuwe golf van Liefde over jullie hele Aarde heen. Zoek een rustige plek als het mogelijk is waar je kan ontspannen en open jezelf voor de energie. Houd in gedachten dat de energie zich al aan het manifesteren is en jullie kunnen jezelf dagen van te voren voorbereiden door kalm en vredig te blijven.

Deze maand is in vele opzichten de springplank naar een veel grotere periode van activiteiten en het zal helemaal tot het einde van 2012 zo door blijven gaan. Jullie verwachtingen worden binnenkort bevredigd en die van ons zullen afgerond zijn als First Contact heeft plaatsgevonden. Van daaruit gaat het in volle vaart vooruit als jullie ons plan voor je zien en jullie kwaliteit van leven zal in grote sprongen toenemen wanneer jullie de voordelen gaan ontvangen waar jullie recht op hebben. Lange tijd heeft de aandacht bij het Westen gelegen maar besef dat uiteindelijk de hele wereld bij ons betrokken zal zijn. En ook dat wij alle regeringen al hebben benaderd en dat zij zich bewust zijn van waarom we hier zijn en van het belang daarvan voor jullie beschaving. Wij zijn meer dan een helpende hand en zullen de rest van de reis bij jullie blijven. Het wordt een vrolijke reünie en jullie zullen zonder twijfel weten dat jullie deel uitmaken van ons en jullie gaan leren over jullie goddelijke bestemming.

Blijf naar de toekomst kijken en het zal je hart met vreugde vullen omdat het werkelijk een monumentale gelegenheid is die zijn gelijke niet kent met enige eerdere ervaring in deze cyclus. De ommekeer van gebeurtenissen zal jullie verrassen door de snelheid waarmee ze plaatsvinden en dat komt omdat ze nauwgezet zijn gepland. Het is voor ons een grote verantwoordelijkheid maar één waar we niet over twijfelden om die te accepteren omdat we met Ascentie zoveel ervaring hebben opgedaan. We merken dat zoveel meer onder jullie onze aanwezigheid als heel normaal aanvaarden en uitkijken naar onze officiële aankomst op Aarde. Ongeacht wat er ook door jullie films en media over ons wordt geprojecteerd, wij hebben nooit jullie of jullie Aarde aangevallen en hebben ook nooit enige intentie gehad om dit te doen. Onze missie komt voort uit onze Liefde voor alle creaties van de Schepper en staat los van vorm, kleur of afmeting.

Het Universum is gevuld met allerlei vormen van leven en elk Universum dat wij bereizen zit vol verrassingen. Ze zijn allemaal net als die van jullie, waar het leven zich ontwikkelt en ervaringen plaatsvinden voor spirituele groei en evolutie. Dus ongeacht uiterlijke verschijningen zijn jullie Allemaal Eén en tegen de tijd dat jullie een niveau van Christusbewustzijn bereiken, hebben jullie daar geen twijfels meer over. Dan en slechts dan, zullen jullie verder mogen avonturen waarheen je ook maar wilt. Een onderdeel van First Contact heeft te maken met de verschillende levensvormen in jullie eigen Universum, en jullie zullen aan hen worden voorgesteld. Jullie zullen snel leren dat uiterlijke vorm geen indicatie is voor de spirituele essentie van binnen. Zelfs op jullie bewustzijnsniveau zouden jullie de hogere trilling van Licht voelen als jullie een ontwikkeld Wezen zouden ontmoeten.

Nu jullie volledig in de overgang zitten van dualiteit naar Ascentie, zullen jullie merken dat veel van wat voorheen als vanzelfsprekend werd aangenomen aan het verdwijnen is. Oude systemen zijn ontoereikend voor de Nieuwe Tijd, dienen niet degene die zijn ontwaakt, brokkelen af en niets kan hen meer overeind houden. Nieuwe ideeën kunnen daardoor ontstaan die meer zijn afgestemd op jullie behoeften om dingen vorm te geven, en daar is geen gebrek aan. Veel ideeën zijn onderdrukt om het oude paradigma levend te houden, en waar nodig zullen die spoedig aan jullie worden vrijgegeven. Een uiterst vruchtbaar gebied heeft met vrije energie te maken, en vele kleine draagbare units zullen in korte tijd worden gefabriceerd. Veel zal jullie beoogde plannen ondersteunen terwijl een meer algemene benadering jullie behoeften zal dekken. Het zal jullie helpen je van een onderworpenheid te bevrijden die jullie neerhaalt, wanneer jullie lange uren werken om je te verzekeren van de basisbehoeften voor een normaal leven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik verlaat jullie met de zegeningen en de liefde van de Galactische Federatie. We willen dat jullie de tijd hebben om jullie gemeenschappen in efficiënte groepen te reorganiseren, die de veranderingen kunnen hanteren opdat ze soepel kunnen worden ingevoerd. Wij zullen natuurlijk toezicht houden op de werkzaamheden zodat de veranderingen met een nieuwe benadering worden vorm gegeven, die in overeenstemming is met de principes van Liefde en Licht. Alle oude wetten en regelingen die daar inbreuk op maken zullen worden verwijderd of herschreven. Jullie manier van leven zal zelfs in de korte tijd tot aan Ascentie heel drastisch veranderen, om jullie te verheffen en klaar te zijn om jullie plaats bij ons in te nemen. Jullie zijn voldoende geadviseerd om te weten wat je mag verwachten en het zou vreugde en geluk in jullie hart moeten geven.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS