Followers

Google+ Followers

maandag 21 november 2011

21 November 2011


SaLuSa, November 21, 2011Als jullie eenmaal hebben besloten waar je heen gaat, laat niemand je dan van je doel afleiden en weet dat jullie je lange tijd op deze periode hebben voorbereid. Jullie zijn zo ver gekomen en zouden inmiddels precies moeten weten waar je naartoe hebt gewerkt. Jullie karma zou in alle doelstellingen en opzichten bijna ten einde moeten zijn gekomen en velen van jullie hebben ervoor gekozen in dit leven alles op te ruimen. Maak je geen zorgen als je weet dat er nog steeds werk te verrichten is, want wat er op het moment van Ascentie over blijft, wordt door de Wet van Genade ingelost en hoeft daarom niet te worden meegenomen. Veel relaties hebben geleden omwille van karma maar onthoud alsjeblieft dat wanneer jullie eenmaal deze dimensie hebben verlaten, jullie gemakkelijk weer bij elkaar kunnen komen. Jullie zullen accepteren dat jullie aardse familie was samengesteld om gezamenlijk het collectieve karma van jullie uit te werken, en wanneer jullie eenmaal je rol afleggen, beëindigt dat de kwestie. Families incarneren vaak vele malen tegelijkertijd en spelen, zoals jullie je kunnen voorstellen, verschillende rollen waarbij ze van de ene sekse naar de andere gaan en hun rollen vaak omkeren. Dit is één reden waarom jullie je zouden moeten onthouden van het beoordelen van anderen want totdat jullie terugkeren naar de hogere dimensies zullen jullie geen compleet beeld hebben dat de “waaroms” en “waarvoors” van jullie ervaringen verklaart. Wees ervan overtuigd dat jullie noodzakelijkerwijs soms een rol als iemand van het duister hebben gespeeld. Dat hoeft niet per se iets anders te betekenen dan dat je levens met negatieve levenshoudingen hebt gehad.Alles om jullie heen werkt perfect in harmonie met Universele Wetgeving en daar zouden jullie blij mee moeten zijn. Jullie zouden anders echte chaos beleven met weinig mogelijkheden om aan de gevolgen te ontsnappen. De niet ingelichten onder jullie geloven voor het merendeel dat dit momenteel het geval is, en zonder jullie vertrouwen in de toekomst zien zij geen uitweg uit de wereldwijde problemen. Daarom dringen wij er bij onze bondgenoten op aan hun activiteiten af te ronden zodat we disclosure kunnen organiseren en verder kunnen werken aan contact met jullie. Het is van groot belang dat al die zielen die weinig of geen kennis hebben te weten komen van wie ze echt hulp krijgen. Wij geloven dat als we eenmaal officieel zijn erkend en uitgenodigd worden om op de Aarde te komen, onze aanwezigheid als vriendschappelijk zal worden ervaren en ons plan om jullie te verheffen als aanvaardbaar. Een gedeelte van de voorbereidingen hiertoe omvat natuurlijk het ontzetten van de oude garde uit alle machtsposities, want als we eenmaal met de schoonmaak beginnen willen we zonder uitstel snel door kunnen gaan.Wordt de droom nu niet waar voor jullie, dat er op een dag vrede op Aarde neer zou dalen en dat oorlog permanent zou ophouden te bestaan. Vrede is al begonnen en we hebben namens jullie al een tijdje de vrede gehandhaafd. We hebben de afgelopen halve eeuw niet één keer maar velen malen ingegrepen om opzettelijke activiteiten die bedoeld waren om een nieuwe Wereld Oorlog te beginnen tot stoppen te brengen. Het gaat zelfs nu door maar wij zijn tussenbeide gekomen en hebben verhinderd dat nucleaire apparaten werden gebruikt. Er bestaan enkele duistere groeperingen die floreren wanneer er oorlogen plaatsvinden en die bijvoorbeeld geen gewetensbezwaren hebben bij het leveren van wapens aan beide partijen in een conflict. Dat is al vrij lange tijd gaande en heeft bewezen zeer winstgevend te zijn. De handelaren in de dood kunnen hun winkel sluiten en hun wapens en uitrusting worden binnenkort onklaar gemaakt. Enkele duizenden jaren terug zijn er tijden geweest waarin jullie niet beter wisten en het Menselijk Ras was heel erg geneigd vreemdelingen als een bedreiging voor hun bestaan te zien. Jullie komen nu tot elkaar, na erkend te hebben dat jullie allen Een zijn en dat jullie vooruitgang het beste gediend is door samen-werking. Jullie gaan immers uiteindelijk allemaal op hetzelfde doel af, in jullie zoektocht om naar de Bron van Al Dat Is terug te keren.Elke ziel zal ons zeer binnenkort op de een of andere manier zien en we zullen jullie uitleggen waar struikelblokken jullie verhinderen de waarheid te accepteren zoals die door ons wordt gegeven. Op het moment vinden jullie het moeilijk zelfs maar te overwegen dat jullie overtuigingen ter discussie zouden kunnen worden gesteld, maar zonder dingen los te laten kunnen jullie niet verder. Zeggen we niet dat jullie op je intuïtie moeten vertrouwen en dat advies zal nooit belangrijker worden dan het nu is. Op deze manier zal jullie Hoger Zelf je in situaties brengen die de antwoorden opleveren die je nodig hebt. Bovendien hebben jullie natuurlijk ook jullie Gidsen en Engelen en jullie kunnen je tot hen richten als je advies nodig hebt. Jullie zijn nooit alleen maar jullie Gidsen kunnen jullie niet van alle ervaringen bevrijden omdat sommige nodig zijn voor jullie evolutie en voor jou om door heen te gaan.Wees jezelf nu, want dat is heel belangrijk in een tijd waarin gebeurtenissen op veel mensen erg verwarrend kunnen overkomen. Jullie kunnen anderen dan met je kennis helpen en het zal met name nuttig zijn in het geval van desinformatie. Waarheid en leugens uit elkaar halen is geen werk voor niet geïnformeerden maar het kan zelfs voor Lichtwerkers een stevige uitdaging zijn. Het feit dat de media nog steeds erg wordt ingeperkt en onderhevig is aan censuur draagt ook niet bij, maar de angst voor tegensprekende leugens is niet meer zo groot als die was en er vindt meer openheid plaats. Steekpenningen en corruptie zijn in veel landen in de wereld haast endemisch en dat moet heel snel veranderen. Deze kwesties hebben allemaal onze aandacht zodat we manieren vinden om jullie te ondersteunen. De media moet het respect van de mensen verdienen en dit geldt ook voor de politiek die goed voorzien is van charlatans en criminelen. Het moet veranderen, en heel snel veranderen opdat vertrouwen wordt hersteld.De oproepen voor veranderingen door jullie, ondersteund door de nog steeds actieve demonstraties, houden aan en overheden kunnen niet verhinderen dat zij zich verspreiden. De energie leidt zogezegd een eigen leven en wordt aangetrokken door gelijksoortige energie die er door wordt versterkt. Dat deze tijd moest komen is niet verrassend want jullie hebben de prikkel daartoe gedurende vele jaren opgebouwd. Jullie zijn nu klaar om de beloning te oogsten voor jullie volharding tegenover zoveel weerstand die door de instromende Lichtenergie ernstig is verzwakt. Jullie waren ongeacht alle ups en downs gedurende de reis altijd voorbestemd om de strijd met het duister te winnen, dus er is niets om je zorgen over te maken; jullie zijn de winnaars. In de niet zo verre toekomst zullen we het samen vieren en wat een geweldige tijd zullen we hebben. We denken niet dat jullie al helemaal begrepen hebben wat voor magnifiek resultaat het wordt, en hoe verstrekkend het zal zijn. Een heleboel zielen zijn heel erg afhankelijk van de uitkomst, en zij gaan klaar staan om mee te doen.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van jullie allemaal dat jullie zo’n uitdaging aannamen die jullie naar beneden trok, maar jullie gaven nooit op en herstelden je en toonden daarmee de kracht van Licht en Liefde.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS