Followers

vrijdag 4 november 2011

SaLuSa, November 4, 2011


SaLuSa 4 November 2011
Jullie zitten in een situatie die vereist dat jullie geduldig wachten tot zaken zich een beetje verder ontwikkelen en dan kunnen jullie actie verwachten. Het reinigen heeft op verschillende niveaus lange tijd plaatsgevonden middels het vervangen van de oude kliek door onze vertegenwoordigers van het Licht, tot de huidige tijd waarin ze worden verwijderd en ergens geplaatst waar ze verder geen schade kunnen aanrichten. Jullie zien dus dat de omstandigheden zodanig worden dat we door kunnen naar de volgende fase. Daarmee ontstaat een groter bewustzijn van jullie kant omdat meer mensen zich openstellen voor de waarheid over wat er op Aarde gebeurt. Vanuit de verwarring verrijst de Feniks uit het verleden, toen jullie in een tijdperk van Liefde en Licht zaten. Dat was tijdens één van de meer verlichte periodes van Atlantis, voorafgaande aan zijn val. Jullie hebben vrijwel allemaal levens gehad tijdens dat grote tijdperk, en de herinneringen zitten nog steeds in jullie onderbewustzijn. Dat waren de tijden dat jullie een piek aan spirituele groei doormaakten waardoor de grote Meesters naar de Aarde konden terugkeren. Maar de trilling nam in de loop van duizenden jaren geleidelijk af totdat het Licht met de overweldigende duisternis moest concurreren die Atlantis overspoelde en tot zijn ondergang leidde.

Jullie energetiseren nu de rasters rond de Aarde en het is opnieuw tijd om een nieuw spiritueel hoogtepunt te bereiken. Dit keer vindt de verheffing in hoog tempo plaats, net zo snel als jullie de hogere energieën kunnen absorberen. Met de onmiddellijke periode voor ons en zelfs meer Licht dat naar jullie wordt gezonden, worden de veranderingen binnenin beter opgemerkt. Sommigen kunnen daardoor uit hun gewone doen raken maar het is op geen enkele manier onaangenaam en als dit eenmaal tot rust is gekomen voelen jullie je omhoog getild. We weten dat velen van jullie al een punt bereikt hebben van waaruit jullie jezelf gemakkelijk kunnen centreren, ongeacht wat er om jullie heen gebeurt. Dat is een bewijs van jullie altijd aanwezige vermogen de hogere energieën naar jezelf aan te trekken. Ieder van jullie die dit stadium heeft bereikt, verleent een dienst aan anderen die dit nog niet hebben door een kalmere en rustiger sfeer om hen heen te creëren.

In Europa ontstaat er begrijpelijkerwijs bijna paniek als Griekenland doorzet en een referendum houdt over hoe om te gaan met de schulden, want de mensen zitten in een stemming dat zij de invoering van nog meer bezuinigingen of nadelige gevolgen zullen afwijzen. Als dat gebeurt betekent dat nagenoeg het einde van de euro door de bijbehorende instorting van dat systeem als andere landen ook tekortschieten. Het betekent dat eerder in een kwestie van weken dan maanden over de toekomst van Europa wordt beslist, en dat zal de deur openen naar een nieuw systeem van financiering dat de daaruit voortvloeiende problemen oplost. We wensen jullie deze fiasco’s niet toe maar totdat dit gebeurt is de weg niet duidelijk genoeg om acceptabele alternatieven in te voeren. Wees ervan overtuigd dat alles klaar is om van start te gaan, hetgeen betekent dat de periode van verstoring en onzekerheid relatief kort zal zijn.

De onrust in de wereld is een overtuigend teken dat het ontwaken in volle gang bezig is en dat mensen beseffen dat de uiteindelijke macht om over hun toekomst te beslissen bij henzelf ligt. Als gevolg daarvan mobiliseren zij zich om te demonstreren en wijzigingen van het bestaande systeem te eisen. Zij laten zich publiekelijk zien en de beweging neemt toe doordat meer mensen zich aansluiten. Ze krijgen ook kracht door de positieve energieën die ze zelf aantrekken en het verspreidt zich heel snel. We vragen jullie je acties positief te houden, en laat je niet meetrekken door degenen die jullie campagne in diskrediet willen brengen. Houd ze vreedzaam en druk alle pogingen de kop in om geweld te gebruiken want daarmee spelen jullie de autoriteiten in de kaart.

Dierbaren, de slinger beweegt zich in jullie richting en het betekent dat de macht over jullie wereld in andere handen begint te komen. De zielen van Licht die voor deze speciale gelegenheid zijn gekomen, verplaatsen zich tenslotte naar bepaalde posities en zijn gereed om degenen te vervangen die zullen worden verwijderd. Onze plannen liepen vooruit op deze specifieke tijd en wanneer we een kans zien ze uit te voeren, zullen zaken snel van start gaan. Het gaat eerst om de organisatie en vervolgens om het raamwerk voor het invoeren van de veranderingen. Dat zal leiden tot wat jullie misschien de praktische periode zouden kunnen noemen om de fysieke veranderingen te kunnen laten beginnen. Tegen die tijd zitten we in 2012, wat duidelijk een jaar van grote activiteit wordt waarin jullie een belangrijke rol zullen spelen want het is nooit anders dan als een gezamenlijke onderneming gevisualiseerd, of zouden we avontuur moeten zeggen. Wij staan natuurlijk te popelen om aan de laatste stadia te beginnen die naar Ascentie leiden want het pad is nu bijna vrij van de laatste obstakels.

Net als jullie voelen we ons opgetogen dat er voldoende indicaties zijn om jullie te verheffen zodat jullie zeker weten dat de eind-tijden nu zijn begonnen. Wat enige jaren terug onwaarschijnlijk leek en voor velen moeilijk om te begrijpen, staart jullie nu in het gezicht. Het bewijs van wat er gebeurt is voor iedereen zichtbaar, al accepteren we dat een aantal zielen niet klaar zijn om over te stappen naar de andere kant. Hen zal nog steeds hulp worden gegeven en net als iedere andere ziel zullen zij uiteindelijk merken dat zij hun eigen realiteit hebben gevormd die op hen wacht. Het is absoluut eerlijk en passend dat een ziel vooruitgang boekt naar gelang haar eigen trillingsniveau en dat ze geen hogere trilling kan betreden tot ze er klaar voor is.

Elke dag bevat nu de mogelijkheid dat onze bondgenoten de voortgang boeken die we zoeken zodat belangrijke vorderingen kunnen worden gemaakt. Jullie wachten op iets bepalends zal in ieder geval niet lang meer duren want we zitten zo dicht tegen succes aan. Zoals jullie je misschien kunnen voorstellen wacht er veel op het signaal om van start te gaan en zaken zullen echt een vliegende start krijgen zodra we kunnen beginnen. Disclosure, de publieke bekendmaking, blijft één van de belangrijkere kwesties die we graag naar buiten zien komen en dat zal een heleboel meer informatie vrijgeven waardoor onze activiteiten gemakkelijker worden. Het heeft voor ons geen zin zonder jullie medeweten en betrokkenheid van start te gaan want we zijn nooit van plan geweest jullie behoeften zelf af te handelen, al zijn we daar heel goed toe in staat. Het is tijd voor jullie om op te staan en samen met ons jullie rol te vervullen, waar we als een spannend vooruitzicht naar uitkijken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik word gesterkt door de ommekeer van gebeurtenissen op Aarde omdat het er naar uitziet dat zoveel mensen plotseling tot “leven” komen voor het werkelijke doel in hun leven. In plaats van blind in het donker te strompelen hebben ze de waarheid begrepen en willen ze hun aandeel leveren in het tot stand brengen van Ascentie. Iedereen heeft iets te bieden, zelfs als het weinig is in vergelijking met anderen. Het is een gezamenlijke inspanning en elk stukje is even belangrijk als alle anderen. Dat is waarom we jullie verwelkomen om ons te vergezellen in de Liefde en het Licht dat wij vertegenwoordigen.


Dank je SaLuSa, 
Mike Quinsey

Website:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS