Followers

maandag 14 november 2011

14 November, 2011


SaLuSa, November 14, 2011De grote Golf van Liefde heeft een piek bereikt maar dat is niet het einde want ze blijft de trillingen op Aarde verhogen. De bewustzijnsniveaus zullen daardoor opmerkelijk toenemen, waarbij individuen het op hun eigen manier beleven. Het algemene effect is het tot stand brengen van meer harmonie en balans waardoor de noodzaak voor veranderingen van catastrofale aard afneemt. Jullie zullen wel opgemerkt moeten hebben dat ondanks een aantal sombere voorspellingen van fysieke aard, deze niet zo ingrijpend of serieus zijn geweest als men jullie deed geloven. Wij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de resultaten tot een niveau waarbij er geen ernstige gevolgen zijn.

Onze activiteiten stoppen nooit en wij zijn betrokken bij het voortdurend nauwgezet volgen van vele gebeurtenissen, of ze nu van natuurlijke aard zijn of door mensen veroorzaakt. Moeder Aarde zal echter vaart moeten maken met haar eigen reiniging, maar wij zijn er weer bij betrokken om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. We zouden willen benadrukken dat de zielen die zich bevinden in wat gevaarlijke gebieden blijken te zijn, daar zijn waar ze planden te zijn als onderdeel van hun levenscontract. Vaak zijn deze situaties een middel om te sterven, zodat ze de Aarde voor de eindtijd kunnen verlaten. We weten dat dit soort denkbeelden onder deze omstandigheden moeilijk te begrijpen zijn maar uit je lichaam treden en overgaan vanuit de Aarde is niet veel meer dan in slaap vallen. Natuurlijk weten we dat als er een ziekte of een ongeval bij betrokken is, er ook pijn kan zijn voordat iemand sterft. Maar onmiddellijk nadat je uit je lichaam bent, wordt je ervan bevrijd en worden alle emotionele invloeden snel overwonnen. Jullie zullen je vrij en uitgelaten voelen omdat je het juk van het fysieke lichaam van je af hebt geworpen en de last om het overal met je mee te dragen.

Wanneer jullie ons stadium hebben bereikt, zoals jullie uiteindelijk zullen doen, zal het lichaam veel minder fysiek zijn en niet onderhevig aan ziekten en andere problemen die jullie nu ondervinden. Het veroudert niet en heeft ook niet die mate van aandacht nodig die jullie huidige lichaam vereist, zelfs tot het punt dat het veeleer energie absorbeert dan dat je het hoeft te voeden. Toch genieten we wel van wat jullie delicatessen en sappen zouden noemen die extreem smaakvol zijn en voedend zijn. Jullie pad zal jullie binnenkort naar natuurlijke voeding brengen en chemische toevoegingen gaan tot het verleden behoren. In feite worden ze overbodig want als voedsel in de juiste omgeving groeit, zal je merken dat het veel smakelijker en voedzamer wordt. Ja, jullie hebben gehoord van voedsel replicators en jullie zouden ze als een tussentijdse maatregel kunnen beschouwen totdat helemaal in jullie behoeften is voorzien.

We zien dat jullie langzaam gewend raken aan het idee van verandering en dat jullie klaar zijn om je leven naar een hoger niveau te brengen. Veel van waar jullie nu van genieten is in vele opzichten schadelijk en de reden waarom jullie aan zoveel ziektes en ongemakken lijden. Strikt gesproken zouden jullie zelfs nu door het leven moeten kunnen gaan met een lichaam wat te allen tijde gezond blijft. Het is volledig jullie eigen keuze geweest maar jullie moeten ook de gevolgen ervan ervaren. We moeten echter toegeven dat jullie duistere kliek een plan heeft uitgevoerd om jullie door middel van bewerkt voedsel en water in een ongezonde staat te houden. En daarnaast het immense medicijngebruik en de pogingen tot het elimineren van natuurlijke geneeswijzen. Eigenlijk zijn jullie er gezien de omstandigheden heel goed mee omgegaan en hebben jullie bewezen immense wilskracht te hebben en prachtige flexibele lichamen. Veel waardevolle informatie is op deze manier verkregen waardoor jullie ervaringen dus niet voor niks zijn geweest.

Zoals jullie beginnen te beseffen, liggen er talrijke veranderingen in het verschiet maar allemaal in jullie voordeel doordat het jullie meeneemt naar een nieuw bestaansniveau. Als jullie vooruitgang niet was tegengehouden dan waren jullie nu al van de vele voordelen aan het genieten en was het leven veel gemakkelijker te hanteren geweest. De duistere kliek heeft jullie in feite in een driedimensionale tijdsvervorming vast gehouden terwijl ze deze in het geheim gebruikten en voor hun eigen vooruitgang en militaire doeleinden hebben benut. Door dit te doen lieten ze jullie verder zwoegen en hard werken voor vaak een mager bestaan. Jullie weten nu waarom het zo noodzakelijk is de Aarde te ontdoen van de duistere machten en invloeden. Hun dagen zijn bijna voorbij en jullie hoeven niet lang meer te wachten voor jullie bewijzen zien van wat wij jullie vertellen.

Wetende wat jullie staat te wachten, zouden jullie de huidige periode van chaos moeten kunnen hanteren door het als een noodzakelijke en onvermijdelijke tijd van ongemakken te beschouwen die aan het Nieuwe Tijdperk voorafgaat. Angst is zoals altijd het grootste struikelblok voor een soepele overgang en dat is waar degenen onder jullie die geïnformeerd en bewust zijn van wat er gaande is, van grote hulp kunnen zijn. Er komen zeker vragen en weinig gezaghebbenden zullen de juiste antwoorden hebben, maar jullie hebben die wel. Probeer mensen naar het juiste pad van inzichten te leiden zonder je kennis aan anderen op te dringen. Hier en daar een paar woorden kan een gedachtestroom op gang brengen die mensen op het juiste spoor brengt. Begrijp dat de meeste zielen de antwoorden al in hun onderbewustzijn hebben zitten en dat ze er alleen bewust van hoeven te worden.

Mensen erkennen in de ogenschijnlijke onrust rond de wereld de dringende noodzaak voor verandering en wanneer het juiste leiderschap tevoorschijn komt, zullen ze zonder moeite steun krijgen. Onze inzet zou ervoor moeten zorgen dat alles goed verloopt want in een bepaald stadium moet disclosure hebben plaatsgevonden, waardoor we de nieuwe regeringsmensen kunnen helpen en adviseren. Wij overzien dergelijke aanstellingen omdat we duidelijk de middelen hebben om alles wat we van een individu moeten weten, ook te kennen. Het belangrijkste is dat we het spirituele niveau kennen van waaruit mensen handelen en hun ware intentie bij waar ze mee bezig zijn. Daarbij respecteren wij de noodzakelijke privacy om graven in jullie privéleven te voorkomen.

Dierbaren, jullie zijn heerlijk loyaal aan degenen die jullie respecteren en wij zijn blij dat velen President Obama nog steeds in hoog aanzien houden. En dat gebeurt ondanks de voortdurende pogingen van de oude kliek of degenen die zijn positie niet begrijpen, hem in een kwaad daglicht te stellen. Besef dat hij een groot Wezen van Licht is die een rol moet vervullen die vereist dat hij met de dictaten van zijn adviseurs moet “spelen”. Hij heeft een zekere mate van succes behaald, al heeft hij voortdurend tegenstand. Hij heeft jullie aanhoudende steun en liefde nodig en jullie zullen zien dat hij zich ontpopt en verantwoordelijkheid neemt wanneer hij eenmaal zonder bemoeienis zijn eigen beleid kan uitvoeren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zegen jullie opnieuw vanwege standvastigheid tegen de pogingen om jullie aandacht af te leiden van jullie pad naar Ascentie.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS