Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 november 2011

November 18, 2011


SaLuSa, November 18, 2011


Als jullie aandacht op de toekomst is gericht, kunnen jullie de verheffende energie om je heen voelen, zo niet, maak dan tijd voor jezelf om in een rustige omgeving te ontspannen en dan voel je het zeker. Het is niet nodig de last van de wereld op je schouders te dragen, maar laat het gewoon zijn eigen weg naar een afronding vinden want dat is een kenmerk van de huidige tijd. Jullie zouden voldoende zeker moeten zijn van jullie bestemming om te geloven dat jullie op de drempel staan van grote veranderingen, waarmee jullie een nieuwe weg inslaan en het oude paradigma achter je laten. Ascentie is jullie toekomst als jullie die weg wensen te nemen, en veel inspanningen zijn erop gericht ervoor te zorgen dat alle zielen in contact komen met de waarheid. Of het deel uit gaat maken van je overtuig door onjuiste leringen te vervangen is iedereen zijn persoonlijke keuze.

Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor jullie toekomst en niet op andere mensen te vertrouwen tenzij jullie er zeker van kunnen zijn dat zij de waarheid spreken. Dat is waar jullie intuïtie een rol gaat spelen en deze is betrouwbaar tenzij jullie je ego iets anders laten dicteren. Mensen hebben soms weerstand hun favoriete theorieën op te geven om in sterkere mate onzekerheid als reisgenoot te hebben. Wij begrijpen hoe moeilijk het is om toe te geven dat je juist door die mensen waar je vertrouwen in had, bent misleid. Toch zal je als je op jezelf gaat vertrouwen merken dat er geen gebrek aan informatie en leiding is en dat brengt jullie op het juiste spoor.

Als jullie, simpel gezegd, naar het doel van het leven zoeken, begin dan met het gegeven dat er slechts de Ene God is waar binnen al het leven bestaat. Dat zal zogezegd schoon schip maken wat betreft alle verschillende religies want geen enkele kan ten opzichte van een andere beweren dat zij de enige is die de waarheid in petto heeft. Dat gezegd hebbende, bezitten jullie eeuwig leven en zijn jullie niet je lichaam maar veranderen jullie elke keer dat je incarneert van vorm. Maar jullie ziel, wat jullie goddelijke vonk is, is onverwoestbaar en ontwikkelt zich middels evolutionaire ervaringen en reikt altijd uit naar hogere dimensies en uiteindelijk naar de Bron van Al Dat Is. Als jullie kunnen aanvaarden dat dit waarheidsgetrouwe uitspraken zijn, zal het je een basis geven om door te groeien en meer te belichten.

Veel mensen hebben van de Meesters gehoord en wanneer zij de Aarde bewandelen, zullen jullie door hun leringen kunnen controleren hoe ver jullie in je overtuigingen zijn gevorderd. Sommige zitten op een punt waarop ze geen specifieke overtuiging hebben en zullen zich niet klaar voelen om beslissingen te nemen die de loop van hun leven zouden veranderen. Zij zullen niet tot iets anders worden gedwongen maar zijn duidelijk niet gereed om de derde dimensie te verlaten. Ze gaan daarom hun ervaringen in diezelfde dimensie voortzetten tot ze ervoor kiezen te ontwaken. Op geen enkele wijze moeten zij als een mislukking worden beschouwd want het is jullie keuze hoe lang jullie in een specifieke dimensie doorbrengen. De waarheid is dat als je eenmaal een Wezen van Licht bent geworden, je een sterk verlangen zal hebben om verder te gaan naar hogere dimensies.

In jullie oude geschiedenis hebben jullie veel verwijzingen naar de goden die naar de Aarde kwamen, vaker wel dan niet omschreven als “zij die uit de lucht kwamen”. Er zou nauwelijks een beter omschreven waarneming kunnen bestaan en het betekent exact wat het zegt. Nu jullie al lange tijd vertrouwd zijn met het zien van onze vloot in jullie lucht beseffen jullie dat het een duidelijke verwijzing is naar Ruimte Wezens. Voor de Mens van enkele duizenden jaren terug leken wij goden te zijn en dat verklaart veel van wat zo’n lange tijd een mysterie is gebleven. Maar niet alle contacten zijn gelegd vanuit een verlangen om jullie te helpen en een aantal hebben geprofiteerd van jullie overtuiging dat wij goden waren. Dit heeft tot een verkeerde voorstelling geleid van wat ons doel was bij het contact maken met jullie, maar we zijn blij te kunnen zeggen dat te zijner tijd de meerderheid van jullie ons als Wezens van Licht zal accepteren. En met de toekomstige hoge vibraties op Aarde is het voor entiteiten met een lagere trilling niet langer mogelijk op Aarde binnen te dringen.

De Lemurianen, jullie oude Broers en Zussen, zullen zich in de tweede helft van volgend jaar vanuit de Inner Aarde bij jullie voegen en samen met andere bezoekers zullen jullie veel te leren hebben. Veel andere zielen hebben zich enthousiast kandidaat gesteld om deel uit te maken van de laatste stadia in jullie voorbereidingen op Ascentie. Er zal meer dan voldoende hulp aanwezig zijn voor de verschillende projecten waar op jullie een beroep wordt gedaan om te assisteren. Het houdt natuurlijk niet op bij Ascentie want het is het begin van een nieuw tijdperk van samen-werking om jullie tot het niveau van een Galactisch Wezen te brengen. De komende paar jaren worden dus echt opwindend en jullie zullen ook een staat van zijn hebben bereikt waarin de veranderingen in jullie fysieke lichaam de condities hebben overwonnen die voorheen voor veroudering zorgden.

We hebben jullie zoveel over de veranderingen in de toekomst verteld maar we haasten eraan toe te voegen dat niet alles binnen de ruimte van de komende 12 maanden gaat gebeuren. Toch zullen jullie door de snelheid waarmee alles komt, goed worden bezig gehouden. Jullie bewustzijnsniveaus zijn al door 11.11.11 verhoogd en blijven in de toekomst flink toenemen. In dat opzicht worden jullie al-wetend en hebben jullie het recht verdiend je Meester te mogen noemen. Onthoud dat jullie ooit eerder op die hogere bewustzijnsniveaus zaten en dat jullie er veel van kwijt raakten toen jullie afdaalden naar de dualiteit.

Dierbaren, wij van de Galactische Federatie hebben ons verzameld voor de laatste dagen van de laatste oude kliek, die slechts symbolisch weerstand kan bieden nu hun macht zo ernstig is verzwakt. We hebben altijd volkomen veilig jullie luchtruim kunnen doorkruizen en de gelegenheden waar jullie over gecrashte voertuigen leren, gaan zonder uitzondering over indringers als de Greys en hun Reptielen vriendjes. Binnenkort zullen we ons vrijer voelen om openlijker in en om de Aarde te reizen en het is de bedoeling dat grotere aantallen van jullie onze vloot zien. Jullie betreden zowel op als buiten de Aarde een periode van verhoogde activiteit, de Goddelijke datum voor Disclosure nadert snel, en de noodzakelijke maatregelen die aan de bekendmaking vooraf gaan, zijn opgesteld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van het idee jullie verrukking en opwinding te zien wanneer de eersten van jullie op onze schepen worden uitgenodigd. We kunnen jullie alles wat we maar willen over onszelf en onze voertuigen vertellen maar er gaat niets op tegen het zelf ervaren en werkelijk de echte impressies in je opnemen die bij jullie achterblijven. Het ontmoeten van ons zal ook alle laatste twijfels laten verdwijnen die jullie misschien over ons hadden. Wanneer wij spreken over het sturen van onze liefde is dat iets wat jullie ook heel duidelijk zullen voelen wanneer je in onze aanwezigheid bent.


Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
   

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS